Ruteplan versjon 3

Statens Vegvesen har produsksjonssatt versjon 3 av ruteplantjenesten. Vi er i ferd med å etablere dokumentasjon på NVDB-sidene sammen med øvrige produkter fra Nasjonal vegdatabank. Dette tar imidlertid noe tid.

Dokumentasjon for ruteplan versjon 3 finner du her (swagger)

Lenke til rotnivå for tjenesten (http basic auth) https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ruteplan/routingservice_v3_0/routingService/api

Merk at lenken over ikke fungerer alene: Du må legge til et underliggende endepunkt, for eksempel /Route/best. Grunnen er at rotnivå- endepunktet ikke er eksponert mot internett

Vi har ogsåpython-eksempelkode LtGlahn ruteplan github repos

Ruteplan versjon 2 (utgår)

Dokumentasjon for ruteplan versjon 2, som er i drift inntil videre, men termineres utpå høste2024.