Ruteplan versjon 3

Statens Vegvesen har produsksjonssatt versjon 3 av ruteplantjenesten. Vi er i ferd med å etablere dokumentasjon på NVDB-sidene sammen med øvrige produkter fra Nasjonal vegdatabank. Dette tar imidlertid noe tid.

I mellomtiden kan Denne swagger-filen lastes opp manuelt på Swagger online editor.

Ruteplan versjon 2 (utgår)

Dokumentasjon for ruteplan versjon 2, som er i drift inntil videre, men termineres utpå høsten 2023.