Bruksanvisning - velg en vegreferanse

fylke: Kommune: Vegkategori: Vegstatus: Vegnr: Hp: Meter:

Med disse valgene angir du den vegreferansen som er interessant for deg. Bruk knappen "Hent denne vegreferansen, så får du vist i kart og tabell hvor denne vegreferansen er hen på vegnettet.

Tidsutvikling for vegreferansen 0800 Ev 18 hp1 m0
Gyldig fra Gyldig til X Y
2012-06-06 9999-12-31 205102.57 6560292.99

I eksemplet over ser vi hp1 meter 0 på E18 i Telemark.

Vis punktverdier - Klikk i kartet

Ved å klikke på en veg i kartet kan du se vegreferansen i dette punktet.

Tidsutvikling av vegreferanse for et punkt i vegnettet

Vegreferanse Gyldig fra Gyldig til
0800 Fv2962 hp2 m0 2019-05-08 9999-12-31

Vegreferanse i min posisjon

For den som er ute på vegen er det kanskje greit å se hvilke vegreferanseverdier som har vært i din posisjon? Knappen for dette ligger helt nederst på siden. Ellers er visningen lik den du får når du klikker i kartflaten.

Mer om vegreferanser

Logikken bak vegreferansesystemet er beskrevet i detalj i Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem (.pdf). Ønsker du en lettvint oversikt over hva kodene betyr så er NVDB api-dokumentasjon veldig grei.

Vegreferansen er unik innafor hvert fylke - men denne logikken vil ikke overleve at de fleste fylkene slås sammen 1.1.2020. Vi har laget et nytt referansesystem for NVDB som fases inn høsten 2019. Du bør legge om til det nye systemet fortest mulig. Frem til august 2021 kan du bruke dagens system såfremt du bruker 2019-fylkesnummer og lever greit med en del forbehold om datakvalitet.