Vi minner også om søsterløsningen Vegrefendring. Den viser tidsutvikling for de vegreferansene som har "flyttet på seg", og er dermed mer komplisert å bruke og tolke. Men ved å huke av for valget "Vis kolonnen for dagens vegsystemreferanse" så får du oversatt til dagens system. Siste gyldige dato i det gamle systemet var 31. oktober 2022.

Søk vegreferanseverdi

Skriv inn med ny eller gammel skrivemåte:
EV6 S68D1 m2541 eller 5000 Ev6 hp11 m2668