Historiske vegreferanser - hvor har de vært?

Vegreferansen for et punkt på vegnettet kan endres flere ganger i vegens levetid. Og en konkret vegreferanse - for eksempel 0800 Ev 18 hp1 m0 - kan finnes flere steder, til ulike tider.

Vi på NVDB- og Geodataseksjonen i Vegdirektoratet har laget dette kartverktøyet for å vise hvordan vegreferansene har endret seg i tid og rom.

Den 31. oktober 2022 legger vi ned det gamle vegreferansesystemet

Alle data er fremdeles tilgjengelig etter 2022-10-31, men da kun som "historiske spørringer", med dato angitt før 2022-10-31.

Datagrunnlag og oppdatering

Kartet henter data fra Visveginfo-tjenesten. Siste oppdatering av Visveginfo-tjenesten var: Henter straks data...

.

Velg dato

Dato som skal fremheves:

Datovelgeren angir hvilken dato som skal fremheves spesielt, i kart og tabell. Dette kan gjøre det mer lettvint å lese verdier for en spesiell dag. Selve resultatene påvirkes ikke, kun presentasjonen.

Det gamle vegreferansesystemet blir ikke lenger oppdatert etter 31.10.2022, så det gir ikke mening å bruke nyere datoer enn dette.

Velg en bestemt vegreferanse

fylke: Kommune: Vegkategori: Vegstatus: Vegnr: Hp: Meter:

Med disse valgene angir du den vegreferansen som er interessant for deg, og se hvordan den har flyttet seg i tid og rom. Bruk knappen "Hent denne vegreferansen for å oppfriske kart og tabell.

Tidsutvikling for vegreferansen 0800 Ev 18 hp1 m0
Nummer Gyldig fra Gyldig til X Y
1 2012-06-06 9999-12-31 205102.57 6560292.99
2 1950-01-01 2012-06-06 205060.17 6560102.44

I eksemplet over ser vi hvordan hp1 meter 0 på E18 i Telemark flyttet seg da E18 motorvegen Sky-Langangen åpnet i 2012. Den gamle E18-traséen, markert med tallet 2 i kart og tabell, byttet da vegnummer til Fv 2962.

Koordinatene er klikkbare! Når du klikker på en koordinat får du tidsutvikling av vegreferanse i dette punktet, slik som beskrevet i avsnittet Vis punktverdier.

Hvis du huker av valget "Vis kolonne for 31.10.2022" får du også vist de nyeste vegreferanseverdiene - datoen 31.10.2022 - i tabellen.

Vis også dagens vegreferanse

Nummer Gyldig fra Gyldig til X Y Verdi for 31.10.2022
1 2012-06-06 9999-12-31 205102.57 6560292.99 0800 Ev18 hp1 m0
2 1950-01-01 2012-06-06 205060.17 6560102.44 0800 Fv2962 hp2 m0

Punkt nær hverandre slås sammen

Kartløsningen slår sammen punkt som ligger veldig nærme hverandre. P.t. er grensen for å slå sammen punkt satt lik 5 meter.

Her er eksempel på hvordan to punkter slås sammen til ett for 1800 Ev6 hp21 m350. Avstanden mellom punktene er ca 3.5 meter, for lite til at det blir lesbart om vi viser begge i kartflaten.

Vi slår sammen kartvisning av to punkt til ett for 1800 Ev6 hp21 m350

Nummer Gyldig fra Gyldig til X Y
1 2019-01-16 9999-12-31 518499.46 7459415.79
2 1950-01-01 2019-01-16 518501.16 7459418.83

Vis punktverdier - Klikk i kartet

Ved å klikke på en veg i kartet kan du se hvordan vegreferansen har endret seg i dette punktet.

Tidsutvikling av vegreferanse for et punkt i vegnettet

Vegreferanse Gyldig fra Gyldig til Kommentar
0800 Fv2962 hp2 m0 2019-05-08 9999-12-31 Nyeste verdi (31.10.2022)
0800 Fv30 hp1 m0 2013-10-28 2019-05-08
0800 Et18 hp1 m0 2012-06-06 2013-10-28 Midlertidig vegstatus
0800 Ev18 hp1 m0 1950-01-01 2012-06-06 Gammel E18 trasé

Av tabellen ser vi at dagens Fv2962 het Fv30 før 8. mai 2019.

Fram til 2012-06-06 het vegen Ev18, men det tok over ett år (fram til 2013-10-28) før vegen fikk fylkesveg-nummeret Fv30. I mellomtiden het vegen Et18, hvor bokstaven "t" betyr midlertidig status bilveg. I det nye systemet finnes ikke lenger vegstatus "T", men det er fremdeles slik at det kan gå måneder og år før vi får tildelt nye vegnummer til de gamle riks- og europavegene som skal leve videre som kommunal eller fylkesveg.

Vegreferanse i min posisjon

For den som er ute på vegen er det kanskje greit å se hvilke vegreferanseverdier som har vært i din posisjon? Knappen for dette ligger helt nederst på siden. Ellers er visningen lik den du får når du klikker i kartflaten.

Mer om vegreferanser

I det gamle vegreferansesystemet var første element fylkesnummer. Denne logikken overlevde ikke at de fleste fylkene slås sammen 1.1.2020 - det ville blitt alt for mange veger innafor Viken eller Vestland til den nummerserie-logikken som var i bruk på vegnummer, hovedparsell og meter. "Hva må jeg vite om vegsystemreferanse" - vegdata.no.

Det nye referansesystem for NVDB ble operativt november 2019, og er beskrevet i detalj i Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem (.pdf). Ønsker du en lettvint oversikt over hva kodene betyr så er dokumentasjonen til NVDB api LES et greit sted å starte, eller "Hva må jeg vite om vegsystemreferanse"-artikkelen på vegdata.no.

Vi har ikke kastet data for det gamle vegreferansesystemet - data for objekttypen 532 Vegreferanse ligger fremdeles i NVDB, men nå med sluttdatoen 31.10.2022. Og så har vi fremdeles et par lure tricks for å oversette fra gammelt til nytt system.

Dobbelt opp med vegreferanser i Trøndelag

Her er et eksempel på hva slags problemer sammenslåing av fylker byr på. Nord- og Sør-Trøndelag slo seg sammen i 2018. Hvis du vil se tidsutvikling for en vegreferanse i det nye fylke 50 - for eksempel 5000 Ev6 hp11 m0 - mener du da den som fantes i Nord-Trøndelag (1700 Ev6 hp11 m0), eller den i Sør-Trøndelag (1600 Ev6 hp11 m0)? Begge disse fylkene er nå blitt til fylke 50. Før 2018 kunne vi skille på dem, for da var Nord-Trøndelag fylke 17 og Sør-Trøndelag fylke 16.

For Trøndelag sin del klarte vi løse sammenslåingen ved å gi nye vegnummer eller hp-verdier der det var overlapp. Men det var ikke mulig å gjøre det samme for Troms og Finnmark, Vestland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken.

Historiske verdier for vegreferansen 5000 Ev6 hp11 m0 finnes i både Sør- og Nord-Trøndelag.