Lister over endringer på vegnummer

Nedenfor finner du gjeldende versjon av tabeller (ååååmmdd Nye vegnummer – Fylke…) som viser hvilke vegnummer som har blitt endret, og hvilke som skal beholdes. Noen av vegene kan ikke få nytt vegnummer før også visningsskilt langs vegen blir byttet ut, evt om skiltet skal tas ned. Dette er kommentert i filene. Landsdekkende fil finnes kun som regneark (.xlsx). Fylkesvise tabeller finnes som regneark og som PDF-filer.

I tillegg finner du en fil (ååååmmdd Veger med snudd retning), som viser hvilke veger som har fått snudd sin metreringsretning. Det er spesielt viktig å merke seg at mange europaveger har fått snudd sin metreringsretning uten at de har fått nytt vegnummer.

Etter hvert som det gjøres flere endringer på vegnummer eller metreringsretning, så vil det legges ut nye oversikter frem til vi er i mål med endringene. Datoen på filene viser når den sist ble endret. Noen av vegnummerendringene gjennomføres ikke før i 2020.

Har du spørsmål, så kontakt med Linda Støng eller Jøn Vidar Eriksen

Lister på excel-format

20191004 Nye vegnummer - F19 Troms.xlsx Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200
20190910 Nye vegnummer - F15 Møre og Romsdal.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:31 +0200
20190910 Nye vegnummer - F2 Akershus.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:33 +0200
20190910 Nye vegnummer - F18 Nordland.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:32 +0200
20191004 Nye vegnummer - F14 Sogn og Fjordane.xlsx Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200
20190910 Nye vegnummer - F10 Vest-Agder.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:27 +0200
20190910 Nye vegnummer - F5 Oppland.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:38 +0200
20190910 Nye vegnummer - F11 Rogaland.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:30 +0200
20191004 Nye vegnummer - F12 Hordaland.xlsx Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200
20190910 Nye vegnummer - F20 Finnmark.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:34 +0200
20191004 Nye vegnummer - Hele landet.xlsx Fri, 04 Oct 2019 12:08:28 +0200
20190910 Nye vegnummer - F8 Telemark.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:38 +0200
20190910 Nye vegnummer - F1 Østfold.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:27 +0200
20191004 Nye vegnummer - F6 Buskerud.xlsx Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200
20191004 Nye vegnummer - F9 Aust-Agder.xlsx Fri, 04 Oct 2019 12:08:28 +0200
20190910 Nye vegnummer - F4 Hedmark.xlsx Wed, 11 Sep 2019 18:56:35 +0200
20191004 Nye vegnummer - F7 Vestfold.xlsx Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200

Lister på PDF-format

20190910 Nye vegnummer - F5 Oppland.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:35 +0200
20191004 Nye vegnummer - F12 Hordaland.pdf Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200
20190910 Nye vegnummer - F8 Telemark.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:38 +0200
20191004 Nye vegnummer - F6 Buskerud.pdf Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200
20191004 Nye vegnummer - F14 Sogn og Fjordane.pdf Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200
20190910 Nye vegnummer - F2 Akershus.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:33 +0200
20190910 Nye vegnummer - F20 Finnmark.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:35 +0200
20190910 Nye vegnummer - F11 Rogaland.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:28 +0200
20190910 Nye vegnummer - F4 Hedmark.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:35 +0200
20190910 Nye vegnummer - F10 Vest-Agder.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:27 +0200
20190910 Nye vegnummer - F18 Nordland.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:32 +0200
20190910 Nye vegnummer - F15 Møre og Romsdal.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:31 +0200
20191004 Nye vegnummer - F7 Vestfold.pdf Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200
20191004 Nye vegnummer - F19 Troms.pdf Fri, 04 Oct 2019 12:08:27 +0200
20190910 Nye vegnummer - F1 Østfold.pdf Wed, 11 Sep 2019 18:56:26 +0200
20191004 Nye vegnummer - F9 Aust-Agder.pdf Fri, 04 Oct 2019 12:08:28 +0200

Veger med snudd metreringsretning

20191004 Veger med snudd metreringsretning.xlsx Fri, 04 Oct 2019 12:08:28 +0200