Oppsummering

Denne tabellen er laget ved å bruke data fra V4-tabellen og egenprodusert kode som "etterligner" beregning av V2- og V3-tabellene, for antall, lengde og areal per vegstrekning.

Rapporten er laget for kontraktsområde: 9305 Sunnfjord 2021-2026, 1105 Indre Ryfylke 2015-2021, 1102 Høgsfjord 2015-2020, 1206 Voss 2014-2019, 9108 Østerdalen 2021-2025, 0104 Ørje 2012-2020.

Rapport generert: 2021-03-02 10:34

Kjente svakheter

Kolonnen "Kjente feil" lister opp feil vi kjenner til i produksjonssystemet vårt. Feilsøking og feilretting pågår.

TypeIDBeskrivelseAntallLengdeArealKjente feil
3 Skjerm OK 0.00% 0.00%
5 Rekkverk 1 stk 0.21% - I V4 for 0104 Ørje 2012-2020 finner vi ett rekkverk mindre langs Fv21 enn det som er oppgitt i V2/V3-rapporten
7 Gjerde OK 0.00% 0.05%
9 Kantstein OK 0.00% -
14 Rekkverksende, Ettergivende OK - -
15 Grøntanlegg Grasdekker OK 0.00% OK
20 Kantstolper OK 0.00% -
22 Ferist OK - -
23 Vegbom OK - -
24 Skiltportaler OK - -
25 Leskur OK - -
27 Avfallsbeholdere OK - -
28 Utemøbler OK - -
29 Strøsandkasse OK - -
37 Kanalisering primærveg OK - -
37 Kanalisering sekundærveg OK - -
37 Vegkryss OK OK -
39 Rasteplass OK - -
42 Kollektivtrafikkterminaler OK - -
43 Parkeringsområde OK OK OK
44 Kontroll- og veieplasser OK - -
45 Bomstasjon OK - -
47 Busslomme OK 0.00% 0.00%
47 Trafikklomme u/busslomme OK 0.00% 0.01%
48 Fortau OK 0.00% 0.03%
49 Trafikkøyer OK 0.01% 0.04%
60 Alle NVDB-data av typen "Bru" (dvs fra fagsystem Brutus) OK 0.00% -
60 Ferjekai registrert som bru i NVDB OK - -
62 Mur OK 0.00% 0.05%
64 Kaier OK - -
65 Bygninger OK - -
66 Skredoverbygg OK OK -
67 Tunneler OK 0.00% -
72 Fjellsikringsutstyr OK 0.00% OK
78 Lukka drenering OK 0.00% -
79 Stikkrenne OK - -
80 Grøft, terrenggrøft OK 0.00% -
80 Grøft. untatt terrenggrøft OK 0.00% -
83 Kum, Alle NVDB-data OK - -
83 Kum, Hjelpesluk OK - -
83 Kum, ikke tilknyttet lukket dren. OK - -
83 Kum, tilknyttet lukket drenering OK - -
85 Pumpestasjon OK - -
86 Belysningsstrekning OK 0.00% -
95 Skiltportaler (Skiltpkt) OK - -
96 Informasjonstavle OK - -
96 Skilt, utvendig belysning OK - -
96 Skilt, innvendig belysning OK - -
96 Skilt, uten belysning OK - -
96 Skiltplate, Alle NVDB-data unntatt tunnelmarkering OK - -
96 Tunnelmarkering OK - -
97 Skilt, variable OK - -
99 Alle NVDB-data for Vegoppmerking, langsgående OK 0.00% -
99 Vegbanereflektorer OK 0.00% -
107 Værutsatt veg OK 0.00% -
153 Værstasjon OK - -
162 ATK-punkt OK - -
167 Tellesløyfer OK - -
172 Trafikkdelere OK 0.00% -
199 Grøntanlegg Trær OK - -
208 Oppsamlingsbasseng OK - -
234 Voll OK OK -
243 Toalettskåler OK - -
269 Vegskulder/vegkant OK 0.00% -
274 Grøntanlegg Beplantninger OK 0.00% OK
291 Viltrekk OK 0.01% -
301 Kantklippareal OK 0.00% 0.01%
301 Kantklippareal, årlig anbefalt areal - - 50.00% Må sjekke spesialregel for "Anbefalt årlig"
318 Snø- og isrydding OK 0.00% OK
342 Trafikkspeil OK - -
482 Tellepunkt OK - -
511 Grøntanlegg Busker OK 0.00% OK
519 Vegoppmerking, tverrgående OK - -
540 ÅDT (1), 0 - 500 - 15.14% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (2), 500 - 1500 - 8.89% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (3), 1500 - 3000 - 0.26% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (4), 3000 - 5000 - 0.23% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (5), 5000 - 6000 - 0.00% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (6), 6000 - 10000 - 0.06% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (7), 10000 - 20000 - 0.00% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
542 Støtpute OK - -
810 Vinterdriftsklasse B, Høy - 0.50% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse B, Middels - 1.15% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse B, Lav - 1.83% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse C - 3.76% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse D - 0.12% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse GsB - 0.57% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse Sideanlegg - 18.53% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
836 Vegoppmerking, forsterket OK - -
838 Vegbredde - 0.00% 0.00%
845 Fanggjerde OK 0.00% 0.00%
859 Taktile Indikatorer OK 0.00% 0.01%
875 Trapper OK OK -
40 Snuplass OK - -
98 Kilometerstolpe OK - -
241 Dekke, Betong OK 0.00% 0.01%
241 Dekke, Grus OK 0.00% 0.14%
451 Sykkelparkering OK - -
810 Vinterdriftsklasse E - 0.01% -
876 Overvannsgrøft OK OK -
21 Permanente Brøytestikk OK 0.00% -
810 Vinterdriftsklasse A - 0.00% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse GsA - 0.00% - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
241 Dekke, Stein OK 0.00% 0.09%
319 Kolonnestrekning OK OK -
498 Viltskremmere/varslere OK OK -
849 Skredvarslingsanlegg med varsling på veg OK - -
26 Lekeapparat OK - -
290 Telehiv OK - -
848 Snøskjerm OK OK -