Oppsummering

Denne tabellen er laget ved å bruke data fra V4-tabellen og egenprodusert kode som "etterligner" beregning av V2- og V3-tabellene, for antall, lengde og areal per vegstrekning.

Rapporten er laget for kontraktsområde: 0104 Ørje 2012-2020.

Rapport generert: 2021-02-10 07:59

Kjente svakheter

Kolonnen "Kjente feil" lister opp feil vi kjenner til i produksjonssystemet vårt. Feilsøking og feilretting pågår.

TypeIDBeskrivelseAntallLengdeArealKjente feil
3 Skjerm OK OK OK Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
5 Rekkverk Noe avvik OK -
7 Gjerde OK OK OK Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
9 Kantstein OK OK -
14 Rekkverksende, Ettergivende OK - -
15 Grøntanlegg Grasdekker OK OK OK
20 Kantstolper OK OK -
23 Vegbom OK - -
25 Leskur OK - -
27 Avfallsbeholdere OK - -
29 Strøsandkasse OK - -
37 Kanalisering primærveg OK - - Telling av vegkryss og avledede verdier (primærveg, sekundærveg) feiler
37 Kanalisering sekundærveg OK - - Telling av vegkryss og avledede verdier (primærveg, sekundærveg) feiler
37 Vegkryss OK OK - Telling av vegkryss og avledede verdier (primærveg, sekundærveg) feiler
40 Snuplass OK - -
43 Parkeringsområde OK OK -
47 Busslomme OK OK - Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
47 Trafikklomme u/busslomme OK OK OK Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
48 Fortau OK OK OK Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
49 Trafikkøyer OK OK OK
60 Alle NVDB-data av typen "Bru" (dvs fra fagsystem Brutus) OK OK -
62 Mur OK OK OK Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
65 Bygninger OK - -
78 Lukka drenering OK OK -
79 Stikkrenne OK - -
80 Grøft, terrenggrøft OK OK -
80 Grøft. untatt terrenggrøft OK OK -
83 Kum, Alle NVDB-data OK - -
83 Kum, Hjelpesluk OK - -
83 Kum, ikke tilknyttet lukket dren. OK - -
83 Kum, tilknyttet lukket drenering OK - -
96 Skilt, uten belysning OK - -
96 Skiltplate, Alle NVDB-data unntatt tunnelmarkering OK - -
98 Kilometerstolpe OK - -
99 Alle NVDB-data for Vegoppmerking, langsgående OK OK -
153 Værstasjon OK - -
172 Trafikkdelere OK OK -
199 Grøntanlegg Trær OK - -
241 Dekke, Betong OK OK OK Utdaterte regler, vi må justere ihht ny datakatalog FIKSA men Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
241 Dekke, Grus OK OK OK Utdaterte regler, vi må justere ihht ny datakatalog FIKSA men Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
243 Toalettskåler OK - -
269 Vegskulder/vegkant OK OK -
301 Kantklippareal OK OK OK Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
301 Kantklippareal, årlig anbefalt areal - - Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler og muligens spesialregel for "Anbefalt årlig" feiler
318 Snø- og isrydding OK OK -
342 Trafikkspeil OK - -
482 Tellepunkt OK - -
511 Grøntanlegg Busker OK OK OK
519 Vegoppmerking, tverrgående OK - -
540 ÅDT (1), 0 - 500 - OK - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (2), 500 - 1500 - OK - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (3), 1500 - 3000 - Store avvik - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse C - OK - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse D - OK - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse E - OK -
810 Vinterdriftsklasse GsB - Store avvik - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
838 Vegbredde - OK OK Regeldefinisjon er utdatert ihht datakatalog, må justeres
859 Taktile Indikatorer OK OK OK Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler