Oppsummering, 9305 Sunnfjord 2021-2026 den 29. januar 2021

Denne tabellen er laget ved å bruke data fra V4-tabellen og egenprodusert kode som "etterligner" beregning av V2- og V3-tabellene, for antall, lengde og areal per vegstrekning.

Kjente svakheter

Vi har gått gjennom og kategorisert de avvikene som er markert nedenfor (merknad i kolonnen "Kjente feil"). Feilsøking og feilretting pågår.

TypeIDBeskrivelseAntallLengdeArealKjente feil
3 Skjerm OK OK Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
5 Rekkverk OK OK -
7 Gjerde OK OK Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
9 Kantstein OK OK -
14 Rekkverksende, Ettergivende OK - -
15 Grøntanlegg Grasdekker OK OK OK
20 Kantstolper OK OK -
22 Ferist OK - -
23 Vegbom OK - -
24 Skiltportaler OK - -
25 Leskur OK - -
27 Avfallsbeholdere OK - -
28 Utemøbler OK - -
29 Strøsandkasse OK - -
37 Kanalisering primærveg OK - - Telling av vegkryss og avledede verdier (primærveg, sekundærveg) feiler
37 Kanalisering sekundærveg OK - - Telling av vegkryss og avledede verdier (primærveg, sekundærveg) feiler
37 Vegkryss OK OK - Telling av vegkryss og avledede verdier (primærveg, sekundærveg) feiler
39 Rasteplass OK - -
42 Kollektivtrafikkterminaler OK - -
43 Parkeringsområde OK OK OK
44 Kontroll- og veieplasser OK - -
45 Bomstasjon OK - -
47 Busslomme OK OK Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
47 Trafikklomme u/busslomme OK OK Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
48 Fortau OK OK Noe avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
49 Trafikkøyer OK OK OK
60 Alle NVDB-data av typen "Bru" (dvs fra fagsystem Brutus) OK OK -
60 Ferjekai registrert som bru i NVDB OK - -
62 Mur OK OK Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
64 Kaier OK - -
65 Bygninger OK - -
66 Skredoverbygg OK OK -
67 Tunneler OK OK -
72 Fjellsikringsutstyr OK OK OK
78 Lukka drenering OK OK -
79 Stikkrenne OK - -
80 Grøft, terrenggrøft OK OK -
80 Grøft. untatt terrenggrøft OK OK -
83 Kum, Alle NVDB-data OK - -
83 Kum, Hjelpesluk OK - -
83 Kum, ikke tilknyttet lukket dren. OK - -
83 Kum, tilknyttet lukket drenering OK - -
85 Pumpestasjon OK - -
86 Belysningsstrekning OK OK -
95 Skiltportaler (Skiltpkt) OK - -
96 Informasjonstavle OK - -
96 Skilt, utvendig belysning OK - -
96 Skilt, innvendig belysning OK - -
96 Skilt, uten belysning OK - -
96 Skiltplate, Alle NVDB-data unntatt tunnelmarkering OK - -
96 Tunnelmarkering OK - -
97 Skilt, variable OK - -
99 Alle NVDB-data for Vegoppmerking, langsgående OK OK -
99 Vegbanereflektorer OK OK -
107 Værutsatt veg OK OK -
153 Værstasjon OK - -
162 ATK-punkt OK - -
167 Tellesløyfer OK - -
172 Trafikkdelere OK OK -
199 Grøntanlegg Trær OK - -
208 Oppsamlingsbasseng OK - -
234 Voll OK OK -
241 Dekke, Betong - - - Utdaterte regler, vi må justere ihht ny datakatalog
241 Dekke, Grus - - - Utdaterte regler, vi må justere ihht ny datakatalog
241 Dekke, Stein - - - Utdaterte regler, vi må justere ihht ny datakatalog
243 Toalettskåler OK - -
269 Vegskulder/vegkant OK OK -
274 Grøntanlegg Beplantninger OK OK OK
291 Viltrekk OK OK -
301 Kantklippareal OK OK Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
301 Kantklippareal, årlig anbefalt areal - - Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler og muligens spesialregel for "Anbefalt årlig" feiler
318 Snø- og isrydding OK OK -
342 Trafikkspeil OK - -
482 Tellepunkt OK - -
511 Grøntanlegg Busker OK OK OK
519 Vegoppmerking, tverrgående OK - -
540 ÅDT (1), 0 - 500 - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (2), 500 - 1500 - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (3), 1500 - 3000 - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (4), 3000 - 5000 - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (5), 5000 - 6000 - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (6), 6000 - 10000 - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
540 ÅDT (7), 10000 - 20000 - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
542 Støtpute OK - -
810 Vinterdriftsklasse A - - -
810 Vinterdriftsklasse B, Høy - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse B, Middels - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse B, Lav - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse C - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse D - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse E - - -
810 Vinterdriftsklasse GsA - - -
810 Vinterdriftsklasse GsB - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
810 Vinterdriftsklasse Sideanlegg - - - Spesialregel for vinterdiftsklasse og ÅDT feiler med for små verdier
836 Vegoppmerking, forsterket OK - -
838 Vegbredde - OK OK Regeldefinisjon er utdatert ihht datakatalog, må justeres
845 Fanggjerde OK OK Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
859 Taktile Indikatorer OK OK Store avvik Spesialregel areal = Lengde x Bredde feiler
875 Trapper OK OK -