NVDB DatakatalogVegoppmerking, langsgående 99

Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.

Egenskapstyper

Bruksområde 4520
5344: Delelinje
5345: Skillelinje, sykkelfelt
5346: Skillelinje, fartsendringsfelt
5347: Skillelinje, kollektivfelt
11300: Kantlinje
11301: Ledelinje
5342: Midtlinje
Type 1152
5317: Kjørefeltlinje (1000-F)
5318: Varsellinje (1002-V)
5319: Sperrelinje (1004-S)
5320: Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV)
5321: Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF)
5322: Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF)
5323: Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS)
5324: Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS)
5325: Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV)
5326: Dobbel sperrelinje (1006.4-SS)
5327: Dobbel varsellinje (1006.5-VV)
5328: Skillelinje (1008)
5329: Ledelinje (1010)
5330: Kantlinje, heltrukket (1012.1)
5331: Kantlinje, stiplet (1012.2)
2804: Linje, parkering
5332: Sperreområde, oppmerket (1014)
12086: Tettstedlinje (1002-T)
5406: Sperreområde, fysisk (1014)
10143: Åpning i dobbel sperrelinje
Linjemønster 4517
21091: Standard sykkel
5333: Standard over 50 km/t
5334: Standard tom 50 km/t
21099: Standard lomme og kryss/avkjørsel
Bredde, enkeltlinje 4514
[m]
5312: 0.2
5313: 0.25
5314: 0.3
19307: 0.35
5310: 0.1
5311: 0.15
Lengde 1329
Tall [m]
Farge 1295
2116: Gul
2125: Hvit
Vedtaksnummer 7841
Tekst
Profilering 2266
4097: Kamflex
4098: Longflex
4099: Dråpeflex
16772: Dråpe kombi
4095: Plan linje
Plan nedfresing 8392
11302: Ja
16774: Nei
Vegbanereflektor 1909
3528: Ja
3566: Nei
Lengde omslutningslinje 4515
Tall [m]
Tykkelse 1624
Tall [mm]
Materialtype 1413
2773: Maling
2775: Ekstrudert plast
11304: Sprayet plast
Tilleggsinformasjon 11423
Tekst
Prosjektreferanse 11082
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12322
Tekst
Geometri, linje 4798
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Areal av fylt sperreområde 1371
Tall [m2]
Utgår_Løpemeter skravur 2260
Tall [m]
Utgår_Bredde linje i sperreområdet 12146
[m]
21097: 0.25
21098: 0.5

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk