NVDB DatakatalogVegoppmerking, langsgående 99

Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100099
<>
Bruksområde 4520
Delelinje
Skillelinje, sykkelfelt
Skillelinje, fartsendringsfelt
Skillelinje, kollektivfelt
Kantlinje
Ledelinje
Midtlinje
Type 1152
Kjørefeltlinje (1000-F)
Varsellinje (1002-V)
Sperrelinje (1004-S)
Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV)
Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF)
Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF)
Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS)
Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS)
Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV)
Dobbel sperrelinje (1006.4-SS)
Dobbel varsellinje (1006.5-VV)
Skillelinje (1008)
Ledelinje (1010)
Kantlinje, heltrukket (1012.1)
Kantlinje, stiplet (1012.2)
Linje, parkering
Sperreområde, oppmerket (1014)
Tettstedlinje (1002-T)
Sperreområde, fysisk (1014)
Åpning i dobbel sperrelinje
Linjemønster 4517
Over 50 Km/t (9+3.. osv)
Tom 50 km/t (3+1 ..osv)
Bredde, enkeltlinje 4514
0.2 m
0.25 m
0.3 m
0.1 m
0.15 m
Farge 1295
Gul
Hvit
Vedtaksnummer 7841
<Tekst>
Profilering 2266
Kamflex
Longflex
Dråpeflex
Dråpe kombi
Plan linje
Nedfresing 8392
Ja
Nei
Vegbanereflektor 1909
Ja
Nei
Areal av fylt sperreområde 1371
<Tall> [m2]
Løpemeter skravur 2260
<Tall> [m]
Lengde omslutningslinje 4515
<Tall> [m]
Tykkelse 1624
<Tall> [mm]
Materialtype 1413
Maling
Ekstrudert plast
Sprayet plast
Prosjektreferanse 11082
<Tekst>
Geometri, linje 4798
<GeomLinje eller Kurve>
Lengde 1329
<Tall> [m]

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk