NVDB DatakatalogReferansestolpe 98

Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.

Egenskapstyper

Tekst på plate 1907
Tekst
Høyde over vegkant 2056
Tall [m]
Plassering 8134
10688: Rekkverk
10689: Gjerde/støyskjerm
10690: Lysstolpe
10691: Andre skiltstolper
10692: Bygning/konstruksjon
10687: Egen stolpe
Avstand fra vegkant 4597
Tall [m]
Stolpefundamentering 1672
3265: I/på fjell
2436: I/på jordfundament
2426: Jordstikk
2431: I/på fjellfundament
Etableringsår 10344
Tall
Prosjektreferanse 11081
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12321
Tekst
Eier 11967
20503: Stat, Statens vegvesen
20504: Stat, Nye Veier
20505: Fylkeskommune
20506: Kommune
20507: Privat
20508: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 11999
20704: Kommune
20705: Privat
20706: Uavklart
20700: Statens vegvesen
20701: Nye Veier
20702: Fylkeskommune
20703: OPS
Geometri, punkt 4797
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk