NVDB DatakatalogReferansestolpe 98

Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100098
<>
Tekst på plate 1907
<Tekst>
Høyde over vegkant 2056
<Tall> [m]
Plassering 8134
Rekkverk
Gjerde/støyskjerm
Lysstolpe
Andre skiltstolper
Bygning/konstruksjon
Egen stolpe
Avstand fra vegkant 4597
<Tall> [m]
Stolpefundamentering 1672
I/på fjell
I/på jordfundament
Jordstikk
I/på fjellfundament
Oppsettingsår 10344
<Tall>
Prosjektreferanse 11081
<Tekst>
Geometri, punkt 4797
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk