NVDB DatakatalogSolcelleanlegg 973

Anlegg som omdanner lys til elektrisk strøm. Består av ett eller flere solcellepanel, regulator og batterier.

Egenskapstyper

Funksjon 12540
21570: Normalstrøm
21571: Nødnett
21572: Nødstrøm
21573: Reservestrøm
Bruksområde 12529
21559: Værstasjon
21560: Kamera
21561: Belysning
21562: Skilt
21563: Rasteplass/toalettanlegg
Antall solceller 12528
Tall
Maks utgangseffekt 12530
Tall [W]
Nominell spenning 12541
[volt]
21568: 400
21569: 690
21564: 12
21565: 24
21566: 48
21567: 230
Etableringsår 12531
Tall
Driftsmerking 12532
Tekst
SCADA-merking 12533
Tekst
Produsent 12534
Tekst
Produktnavn 12535
Tekst
Tilleggsinformasjon 12536
Tekst
Eier 12537
21553: Stat, Statens vegvesen
21554: Kommune
21555: Privat
21556: Fylkeskommune
21557: Uavklart
21558: Stat, Nye Veier
Eier, navn 12538
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 12539
21552: Fylkeskommune
21546: Statens vegvesen
21547: Kommune
21548: Privat
21549: Uavklart
21550: Nye Veier
21551: OPS

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk