NVDB DatakatalogTilstandsindikator (test) 972

Strekning for beregning av tilstandsindikator. Strekning bestemmes ut fra skjønn og et sett med kriterier. Disse kriterierene er ikke avklart, men strekningerne bør være minst 2-3 km, gjerne kunne sees på som en enhetlig strekning mhp utbedring, mm. Vegobjekttypen har både egenskapsdata som er inndata til beregning og egenskapsdata som er resultat av beregning. Beregningsregler er under utvikling.

Egenskapstyper

Navn 12512
Tekst
Kortnavn 12513
Tekst
Årstall, gjelder for 12524
Tall
Tilstandsindikator, samlet 12514
Tall
Tilstandsindikator, vegbredde 12515
Tall
Tilstandsindikator, horisontalkurvatur 12516
Tall
Tilstandsindikator, vertikalkurvatur 12517
Tall
Tilstandsindikator, bæreevne 12518
Tall
Tilstandsindikator, tunnel 12519
Tall
Tilstandsindikator, bru 12520
Tall
Tilstandsindikator, skredsikring 12521
Tall
Tilstandsindikator, gående/syklende 12522
Tall
Tilstandsindikator, annet 12523
Tall
Tilleggsinformasjon 12525
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk