NVDB DatakatalogVariabelt skilt 97

Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.

Egenskapstyper

Type 1151
2832: Digitalt
4880: Digitalt, Fiberoptisk
2834: Mekanisk
2835: Mekanisk roterende
2836: Mekanisk med lameller
4877: Digitalt, Lysdioder
Variasjon 1905
2827: Et motiv på/av
2828: Veksling mellom to motiv
2829: Veksling mellom tre motiv
17933: Veksling mellom flere enn tre motiv
2830: Fritt valgt fartsgrensevarsling
2831: Fritt valgt tekst
Antall ansikt (inkl av) 3843
Tall [stk]
Skifting av budskap 3745
4734: Automatisert/elektrisk
4735: Manuelt
Skiltnummer, ordinær visning 10783
17932: 148 - Møtende trafikk
21530: 808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking
21531: 808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning
21532: 808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind
21533: 808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk
21534: 808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare
21535: 808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum
21536: 808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå
21537: 808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke
21538: 808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd
21539: 808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn
21540: 808.621 - STOPP ved rødt blink Buss
21541: 808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk
21542: 808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd
18476: 539.01 - Kjørefeltendring med motgående
18477: 539.02 - Kjørefeltendring med to felt
17477: 152 - Sidevind
17478: 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil
17479: 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
17480: 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
17481: 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle
17482: 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle
21323: 100.1 - Farlig sving, til høyre
17483: 904V - Retningsmarkering, Mot venstre
21324: 100.2 - Farlig sving, til venstre
17484: 912 - Avkjøringsmarkering
21325: 102.1 - Farlige svinger, den første til høyre
17485: 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
21326: 102.2 - Farlige svinger, den første til venstre
17486: 149 - Kø
21327: 106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider
17487: 711.R - Tabellvegviser, Rett fram
21328: 106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side
17488: 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
21329: 106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side
17489: 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
21330: 302 - Innkjøring forbudt
17490: 717 - Kjørefeltvegviser
21331: 112 - Steinsprut
17491: 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
21332: 116 - Glatt kjørebane
17492: 904H - Retningsmarkering, Mot høyre
17493: 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil
17494: 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
17495: 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
17496: 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg
17497: 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
17498: 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
17499: 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
17500: 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
17501: 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
21086: 364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t
17502: 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
21087: 364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t
17503: 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger
21088: 364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t
17504: 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
21089: 364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t
17505: 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
21090: 364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t
17506: 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
17507: 713.H - Vanlig vegviser, Høyre
17508: 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
17509: 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
17510: 719.4 - Portalvegviser for avkjøring
17511: 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
17512: 153 - Trafikkulykke
17513: 362.30 - Fartsgrense 30 km/t
17514: 362.40 - Fartsgrense 40 km/t
17515: 362.50 - Fartsgrense 50 km/t
17516: 362.60 - Fartsgrense 60 km/t
17517: 362.70 - Fartsgrense 70 km/t
17518: 362.80 - Fartsgrense 80 km/t
17519: 362.90 - Fartsgrense 90 km/t
17520: 362.100 - Fartsgrense 100 km/t
17521: 362.20 - Fartsgrense 20 km/t
17522: 362.110 - Fartsgrense 110 km/t
21109: 530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt
21110: 530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane
21111: 531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
21112: 531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
21113: 531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
21114: 531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
21115: 531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
21116: 531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
21117: 531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
17790: 560 - Opplysningstavle
21118: 531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
19071: 601 - Radiokanal
21119: 531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
19072: 110 - Vegarbeid
21120: 531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
21121: 531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21122: 531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
21123: 531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
21124: 531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
21125: 531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
21126: 531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
21127: 531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
21128: 531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
21129: 531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
21130: 531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21131: 531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
21132: 531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
21133: 531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21134: 531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
21135: 532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
21136: 532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
21137: 532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
21138: 532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
21139: 532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
21140: 532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
21141: 532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
21142: 532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
21143: 532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
21144: 532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
21145: 532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
21146: 532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
21147: 532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
21148: 532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
21149: 532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
21150: 532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
21151: 532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
21152: 532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
21153: 532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
21154: 532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
21155: 532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
21156: 532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
21157: 532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
21158: 532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
21159: 534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
21160: 534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
21161: 534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
21162: 534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
21163: 534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
21164: 534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
21165: 534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
21166: 534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21167: 534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
21168: 534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
21169: 534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21170: 534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
21171: 534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
21172: 534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
21173: 534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
21174: 534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
21175: 534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
21176: 534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
21177: 534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
21178: 534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21179: 534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
21180: 534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
21181: 534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21182: 534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
21183: 536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
21184: 536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
21185: 536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
21186: 536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
21187: 536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
21188: 536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
21189: 536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
21190: 536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
21191: 536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
21192: 536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
21193: 536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
21194: 536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
21195: 536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
21196: 536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
21197: 536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
21198: 536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
21199: 536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning
21200: 536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning
21201: 536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
21202: 536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
21203: 536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
21204: 536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
21205: 536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
21206: 536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
21207: 538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21208: 538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning
21209: 538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning
21210: 538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning
21211: 538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning
21212: 538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21213: 538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
21214: 538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
21215: 538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
21216: 538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
Tekst, ordinær visning 3763
Tekst
Beskrivelse 8785
Tekst
Plasseringskode 6986
Tall
Ansiktsside, rettet mot 6987
9138: Trafikk i metreringsretning
9139: Trafikk mot metreringsretning
9140: Parallelt mot veg
9141: Parallelt fra veg
9142: Tosidig
Fjernstyring 1739
3556: Nei
3518: Ja
Belyst 4598
5538: Ja
5539: Nei
Vedtaksnummer 9157
Tekst
Skiltutforming 5291
BinærObjekt
Eier 8000
10728: Fylkeskommune
20457: Stat, Nye Veier
10266: Stat, Statens vegvesen
10330: Kommune
10394: Privat
20458: Uavklart
Etableringsår 10393
Tall
Driftsmerking 10489
Tekst
SCADA-merking 11713
Tekst
Produsent 1534
Tekst
Produktnavn 3904
Tekst
Leverandør 1495
Tekst
Tilleggsinformasjon 12152
Tekst
Arkivnummer 9153
Tekst
Arkivreferanse 11665
Tekst
Prosjektreferanse 11080
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12320
Tekst
Geometri, punkt 4796
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk