NVDB DatakatalogVariabelt skilt 97

Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.

Egenskapstyper

Type 1151
2832: Digitalt
4880: Digitalt, Fiberoptisk
2834: Mekanisk
2835: Mekanisk roterende
2836: Mekanisk med lameller
4877: Digitalt, Lysdioder
Skiltnummer, ordinær visning 10783
19072: 110 - Vegarbeid
17932: 148 - Møtende trafikk
18476: 539.01 - Kjørefeltendring med motgående
18477: 539.02 - Kjørefeltendring med to felt
17477: 152 - Sidevind
17478: 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil
17479: 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
17480: 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
17481: 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle
17482: 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle
17483: 904V - Retningsmarkering, Mot venstre
17484: 912 - Avkjøringsmarkering
17485: 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
17486: 149 - Kø
17487: 711.R - Tabellvegviser, Rett fram
17488: 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
17489: 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
17490: 717 - Kjørefeltvegviser
17491: 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
17492: 904H - Retningsmarkering, Mot høyre
17493: 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil
17494: 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
17495: 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
17496: 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg
17497: 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
17498: 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
17499: 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
17500: 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
17501: 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
17502: 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
17503: 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger
17504: 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
17505: 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
17506: 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
17507: 713.H - Vanlig vegviser, Høyre
17508: 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
17509: 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
17510: 719.4 - Portalvegviser for avkjøring
17511: 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
17512: 153 - Trafikkulykke
17513: 362.30 - Fartsgrense 30 km/t
17514: 362.40 - Fartsgrense 40 km/t
17515: 362.50 - Fartsgrense 50 km/t
17516: 362.60 - Fartsgrense 60 km/t
17517: 362.70 - Fartsgrense 70 km/t
17518: 362.80 - Fartsgrense 80 km/t
17519: 362.90 - Fartsgrense 90 km/t
17520: 362.100 - Fartsgrense 100 km/t
17521: 362.20 - Fartsgrense 20 km/t
17522: 362.110 - Fartsgrense 110 km/t
17790: 560 - Opplysningstavle
19071: 601 - Radiokanal
Antall ansikt (inkl av) 3843
Tall [stk]
Tekst, ordinær visning 3763
Tekst
Variasjon 1905
2827: Et motiv på/av
2828: Veksling mellom to motiv
2829: Veksling mellom tre motiv
17933: Veksling mellom flere enn tre motiv
2830: Fritt valgt fartsgrensevarsling
2831: Fritt valgt tekst
Skifting av budskap 3745
4734: Automatisert/elektrisk
4735: Manuelt
Beskrivelse 8785
Tekst
Plasseringskode 6986
Tall
Ansiktsside, rettet mot 6987
9138: Trafikk i metreringsretning
9139: Trafikk mot metreringsretning
9140: Parallelt mot veg
9141: Parallelt fra veg
9142: Tosidig
Fjernstyring 1739
3556: Nei
3518: Ja
Belyst 4598
5538: Ja
5539: Nei
Vedtaksnummer 9157
Tekst
Skiltutforming 5291
BinærObjekt
Oppsettingsår 10393
Tall
Driftsmerking 10489
Tekst
Fabrikant 1534
Tekst
Leverandør 1495
Tekst
Arkivnummer 9153
Tekst
Prosjektreferanse 11080
Tekst
Geometri, punkt 4796
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk