NVDB DatakatalogVariabelt skilt 97

Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.

Egenskapstyper

Type 1151
2832: Digitalt
4880: Digitalt, Fiberoptisk
2834: Mekanisk
2835: Mekanisk roterende
2836: Mekanisk med lameller
4877: Digitalt, Lysdioder
Skiltnummer, ordinær visning 10783
19072: 110 - Vegarbeid
17932: 148 - Møtende trafikk
18476: 539.01 - Kjørefeltendring med motgående
18477: 539.02 - Kjørefeltendring med to felt
17477: 152 - Sidevind
17478: 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil
17479: 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
17480: 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
17481: 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle
17482: 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle
17483: 904V - Retningsmarkering, Mot venstre
17484: 912 - Avkjøringsmarkering
17485: 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
17486: 149 - Kø
17487: 711.R - Tabellvegviser, Rett fram
17488: 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
17489: 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
17490: 717 - Kjørefeltvegviser
17491: 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
17492: 904H - Retningsmarkering, Mot høyre
17493: 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil
17494: 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
17495: 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
17496: 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg
17497: 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
17498: 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
17499: 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
17500: 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
17501: 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
17502: 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
17503: 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger
17504: 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
17505: 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
17506: 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
17507: 713.H - Vanlig vegviser, Høyre
17508: 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
17509: 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
17510: 719.4 - Portalvegviser for avkjøring
17511: 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
17512: 153 - Trafikkulykke
17513: 362.30 - Fartsgrense 30 km/t
17514: 362.40 - Fartsgrense 40 km/t
17515: 362.50 - Fartsgrense 50 km/t
17516: 362.60 - Fartsgrense 60 km/t
17517: 362.70 - Fartsgrense 70 km/t
17518: 362.80 - Fartsgrense 80 km/t
17519: 362.90 - Fartsgrense 90 km/t
17520: 362.100 - Fartsgrense 100 km/t
17521: 362.20 - Fartsgrense 20 km/t
17522: 362.110 - Fartsgrense 110 km/t
17790: 560 - Opplysningstavle
19071: 601 - Radiokanal
Antall ansikt (inkl av) 3843
Tall [stk]
Tekst, ordinær visning 3763
Tekst
Variasjon 1905
2827: Et motiv på/av
2828: Veksling mellom to motiv
2829: Veksling mellom tre motiv
17933: Veksling mellom flere enn tre motiv
2830: Fritt valgt fartsgrensevarsling
2831: Fritt valgt tekst
Skifting av budskap 3745
4734: Automatisert/elektrisk
4735: Manuelt
Beskrivelse 8785
Tekst
Plasseringskode 6986
Tall
Ansiktsside, rettet mot 6987
9138: Trafikk i metreringsretning
9139: Trafikk mot metreringsretning
9140: Parallelt mot veg
9141: Parallelt fra veg
9142: Tosidig
Fjernstyring 1739
3556: Nei
3518: Ja
Belyst 4598
5538: Ja
5539: Nei
Vedtaksnummer 9157
Tekst
Skiltutforming 5291
BinærObjekt
Etableringsår 10393
Tall
Driftsmerking 10489
Tekst
SCADA-merking 11713
Tekst
Produsent 1534
Tekst
Leverandør 1495
Tekst
Arkivnummer 9153
Tekst
Arkivreferanse 11665
Tekst
Prosjektreferanse 11080
Tekst
Geometri, punkt 4796
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk