NVDB DatakatalogVariabelt skilt 97

Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100097
<>
Type 1151
Digitalt
Digitalt, Fiberoptisk
Mekanisk
Mekanisk roterende
Mekanisk med lameller
Digitalt, Lysdioder
Skiltnummer, ordinær visning 10783
148 - Møtende trafikk
539.01 - Kjørefeltendring med motgående
539.02 - Kjørefeltendring med to felt
152 - Sidevind
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil
701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle
705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle
904V - Retningsmarkering, Mot venstre
912 - Avkjøringsmarkering
709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
149 - Kø
711.R - Tabellvegviser, Rett fram
713.V - Vanlig vegviser, Venstre
715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
717 - Kjørefeltvegviser
719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
904H - Retningsmarkering, Mot høyre
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg
703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger
709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
713.H - Vanlig vegviser, Høyre
715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
719.4 - Portalvegviser for avkjøring
719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
153 - Trafikkulykke
362.30 - Fartsgrense 30 km/t
362.40 - Fartsgrense 40 km/t
362.50 - Fartsgrense 50 km/t
362.60 - Fartsgrense 60 km/t
362.70 - Fartsgrense 70 km/t
362.80 - Fartsgrense 80 km/t
362.90 - Fartsgrense 90 km/t
362.100 - Fartsgrense 100 km/t
362.20 - Fartsgrense 20 km/t
362.110 - Fartsgrense 110 km/t
560 - Opplysningstavle
Antall ansikt (inkl av) 3843
<Tall> [stk]
Tekst, ordinær visning 3763
<Tekst>
Variasjon 1905
Et motiv på/av
Veksling mellom to motiv
Veksling mellom tre motiv
Veksling mellom flere enn tre motiv
Fritt valgt fartsgrensevarsling
Fritt valgt tekst
Skifting av budskap 3745
Automatisert/elektrisk
Manuelt
Beskrivelse 8785
<Tekst>
Plasseringskode 6986
<Tall>
Ansiktsside 6987
Med metreringsretning
Mot metreringsretning
Parallelt mot veg
Parallelt fra veg
Tosidig
Fjernstyring 1739
Nei
Ja
Belyst 4598
Ja
Nei
Arkivnummer 9153
<Tekst>
Vedtaksnummer 9157
<Tekst>
Skiltutforming 5291
<BinærObjekt>
Oppsettingsår 10393
<Tall>
Driftsmerking 10489
<Tekst>
Fabrikant 1534
<Tekst>
Leverandør 1495
<Tekst>
Prosjektreferanse 11028
<Tekst>
Prosjektreferanse 11080
<Tekst>
Geometri, punkt 4796
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk