NVDB DatakatalogTilstandsgrad, vegdekke (test) 969

Beskriver tilstandsgrad for vegdekke for kortere strekninger.

Egenskapstyper

Vegareal 12241
Tall [m2]
Vegbredde, gjennomsnitt 12242
Tall [m]
Tversgående sprekker 12243
Tall [m]
Langsgående sprekker 12244
Tall [m2]
Refleksjonssprekker 12245
Tall [m2]
Krakelering 12246
Tall [m2]
Hull 12247
Tall [m2]
Seperasjon 12248
Tall [m2]
Kantskade 12249
Tall [m2]
Reparert areal 12250
Tall [m2]
Andel skadet areal 12251
Tall [mKr]
Alvorlighetsgrad, tversgående sprekker 12252
Tall
Alvorlighetsgrad, langsgående sprekker 12253
Tall
Alvorlighetsgrad, refleksjonssprekker 12254
Tall
Alvorlighetsgrad, krakelering 12255
Tall
Alvorlighetsgrad, hull 12256
Tall
Alvorlighetsgrad, separasjon 12257
Tall
Alvorlighetsgrad, kantskade 12258
Tall
Alvorlighetsgrad, reparert areal 12259
Tall
Alvorlighetsgrad, samlet 12260
Tall
Tilstandsgrad, egendefinert 12511
Tall
Tilleggsinformasjon 12263
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk