NVDB DatakatalogOmråde, generelt 968

Fritt definert område. Kan benyttes etter eget ønske for ulike brukere.

Egenskapstyper

Områdetype 12235
21350: A
21351: B
21352: C
21353: D
21354: E
21355: F
Navn 12234
Tekst
Nummer 12236
Tekst
Beskrivelse 12237
Tekst
Eier 12238
21360: Stat, Nye Veier
21362: Fylkeskommune
21356: Stat, Statens vegvesen
21357: Kommune
21358: Privat
21359: Uavklart
Geometri, flate 12239
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk