NVDB DatakatalogKontraktsområdedel (test) 966

En eller flere vegstrekninger som inngår i et kontraktsområde

Egenskapstyper

Navn 12188
Tekst
Nr 12189
Tall
Type 12190
21269: Driftskontrakt
21270: OPS-kontrakt
21271: Refusjonsavtale
21272: Elektrokontrakt
21273: Veglyskontrakt
21274: Tunnelkontrakt
21275: Utprøving
21276: Grøntkontrakt
21277: Andrepartskontrakt
21278: Vegoppmerkingskontrakt
Dato fra 12191
Dato
Dato til 12192
Dato
Tilleggsinformasjon 12209
Tekst
Prosjektreferanse 12193
Tekst
Eier 12194
21255: Viken fylkeskommune
21256: Kommune
21257: Innlandet fylkeskommune
21258: Stat, Nye Veier
21259: Stat, Statens vegvesen
21260: Vestfold og Telemark fylkeskommune
21261: Agder fylkeskommune
21262: Rogaland fylkeskommune
21263: Vestland fylkeskommune
21264: Møre og Romsdal fylkeskommune
21265: Trøndelag fylkeskommune
21266: Nordland fylkeskommune
21267: Troms og Finnmark fylkeskommune
21268: Oslo kommune

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk