NVDB DatakatalogLadestasjon, intern bruk 965

Sted hvor det er mulig å lade EL-bil. Det skal ikke registreres kommersielle ladere, kun ladere til bruk av vegforvalter sine entreprenører og ansatte.

Egenskapstyper

Antall ladepunkt 12195
Tall
Type lader 12196
21280: CC2
21279: Type 2
Plassering 12197
Tekst
Låsesystem 12198
Tekst
Strøm/sikringsstørrelse 12199
Tall [A]
Spenning 12200
[volt]
21281: 230
21282: 400
Antall faser 12201
21283: 1-fase
21284: 3-fase
Tilleggsinformasjon 12210
Tekst
Eier 12202
21285: Stat, Statens vegvesen
21286: Kommune
21287: Privat
21288: Fylkeskommune
21289: Uavklart
21290: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 12203
21296: OPS
21297: Fylkeskommune
21291: Statens vegvesen
21292: Kommune
21293: Privat
21294: Uavklart
21295: Nye Veier
Geometri, punkt 12204
GeomPunkt

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk