NVDB DatakatalogBrenselcelle 964

Enhet som lager elektrisk energi fra et drivstoff ved å la det reagere med oksygen ved hjelp av et oksidasjonsmiddel i en elektrokjemisk prosess. Drivstoffet er vanligvis hydrogen eller naturgass, men andre hydrokarboner og alkoholer kan også benyttes, f.eks propan, LPG, metanol eller biogass. Som oksidasjonsmiddel brukes oftest oksygen.

Egenskapstyper

Antall brennselceller 12162
Tall [stk]
Bruksområde 12163
21218: Normalstrøm
21219: Nødstrøm
21220: Nødnett
21221: Reservestrøm
Maks utgangseffekt 12164
Tall [W]
Dimensjonerende effekt 12165
Tall [W]
Maks ladekapasitet 12166
Tall [Wh/døgn]
Maks ladestrøm 12167
Tall [A]
Forvenet forbruk per dag 12168
Tall [l/døgn]
Nominell Spenning 12169
21222: 12 DC
21223: 24 DC
21224: 48 DC
21225: 230 AC
21226: 400 AC
21227: 690 AC
Volum drivstofftank 12170
Tall [l]
Type drivstoff 12171
21232: Metanol
21233: Biogass
21234: Ammoniakk
21228: Hydrogen
21229: Naturgass
21230: Propan
21231: Flytende petroleumsgass (LPG)
Intervall mellom etterfylling 12172
Tall [dg]
Metode for overvåking 12173
21235: SNMP
21236: SCADA-system
21237: Manuelt
Geometri, Punkt 12180
GeomPunkt
Etableringsår 12174
Tall
Driftsmerking 12175
Tekst
SCADA-merking 12176
Tekst
Produsent 12177
Tekst
Produktnavn 12178
Tekst
Tilleggsinformasjon 12179
Tekst

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk