NVDB DatakatalogStatistikk, dekketilstand 963

Gir statistikk om dekketilstand knyttet til en vegstrekning. Informasjon bygger på detaljerte spor- og jevnhetsmålinger utført på strekningen. De enkelte tilstandsparametre er beregnet i fagsystemet Dekkesys og overført derfra til NVDB.

Egenskapstyper

Ekstern ID 12156
Tall
Måledato 12157
Dato
Spor, 90-persentil 12158
Tall [mm]
Spor, andel av vedlikeholdsstandard 12159
Tall
Jevnhet, 90-persentil 12160
Tall [mm]
Jevnhet, andel av vedlikeholdsstandard 12161
Tall

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk