NVDB DatakatalogGeoflow sone 962

Betalingssone (Til utprøving)

Egenskapstyper

Navn 12121
Tekst
Beskrivelse 12122
Tekst
Tidsrom_standard1_fra_kl 12123
Klokkeslett
Tidsrom_standard1_til_kl 12124
Klokkeslett
Tidsrom_rush1_fra_kl 12125
Klokkeslett
Tidsrom_rush1_til_kl 12126
Klokkeslett
Tidsrom_standard2_fra_kl 12127
Klokkeslett
Tidsrom_standard2_til_kl 12128
Klokkeslett
Tidsrom_rush2_fra_kl 12129
Klokkeslett
Tidsrom_rush2_til_kl 12130
Klokkeslett
Tidsrom_standard3_fra_kl 12131
Klokkeslett
Tidsrom_standard3_til_kl 12132
Klokkeslett
Km_avgift_standard_kjt_gruppe1 12133
Tall [Kr]
Km_avgift_standard_kjt_gruppe2 12134
Tall [Kr]
Km_avgift_rush_kjt_gruppe1 12135
Tall [Kr]
Km_avgift_rush_kjt_gruppe2  12136
Tall [Kr]
Innkjøringsavgift_standard_kjt_gruppe1 12137
Tall [Kr]
Innkjøringsavgift_standard_kjt_gruppe2 12138
Tall [Kr]
Innkjøringsavgift_rush_kjt_gruppe1 12139
Tall [Kr]
Innkjøringsavgift_rush_kjt_gruppe2 12140
Tall [Kr]
Km_avgift_helg_kjt_gruppe1 12205
Tall [Kr]
Km_avgift_helg_kjt_gruppe2  12206
Tall [Kr]
Innkjøringsavgift_helg_kjt_gruppe1 12207
Tall [Kr]
Innkjøringsavgift_helg_kjt_gruppe2 12208
Tall [Kr]
Geometri_flate 12141
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk