NVDB DatakatalogSkiltplate 96

Plate med skiltmotiv.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100096
<>
Skiltnummer 5530
723.63 - Andre omkjøringsruter (trekant)
723.64 - Andre omkjøringsruter (hult kvadrat)
723.65 - Andre omkjøringsruter (sirkel)
723.66 - Andre omkjøringsruter (pil)
723.71 - Kryssnummer for motorveg
723.72 - Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss
723.73 - Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss
725.1 - Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer
729 - Gate-/vegnavnskilt
731 - Samleskilt for vegvisning
741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper
743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst
745 - Slutt på midlertidig omkjøring
749 - Vegviser for gangtrafikk
761 - Motorveg
763 - Motortrafikkveg
767 - Parkering
769 - Parkeringshus
771 - Lufthavn/flyplass
772 - Helikopterplass
773 - Busstasjon/bussterminal
774 - Jernbanestasjon/togterminal
775 - Bilferje
790.10 - Kirke
790.15 - Næringsområde
790.20 - Svømmehall
790.30 - Alpinanlegg
790.31 - Hoppbakke
790.32 - Skistadion
790.40 - Golfbane
810.H45 - Svingepil, svakt høyre
810.V45 - Svingepil, svakt venstre
810.H90 - Svingepil, høyre
810.V90 - Svingepil, venstre
810.H135 - Svingepil, skarpt høyre
810.V135 - Svingepil, skarpt venstre
817.1 - Særlig ulykkesfare
829 - Oppstilling av parkert kjøretøy
831 - Parkeringsskive
916 - Avstandsmarkering i tunnel
920VM - Kantstolpe, venstre side med midtdeler
920H - Kantstolpe, høyre side
920VE - Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler.
930 - Sperremarkering
940 - Trafikkjegle
942 - Trafikksylinder
U999 -
153 - Trafikkulykke
521.2 - Sykkelfelt, midtstilt
565 - Feil kjøreretning
625 - Rom og frokost
727.3K - Administrativ grense. Kommunegrenseskilt
U808 - Underskilt med variabel tekst
531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning
536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning
536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning
538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
362.20 - Fartsgrense 20 km/t
570.1V - Nødutgangskilt for tunnel
570.1H - Nødutgangskilt for tunnel
570.2V - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
570.2H - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, venstre
U724.1h - Overhengende kjørefeltskilt, høyre
U724.1r - Overhengende kjørefeltskilt, rett fram 
U724.1hr - Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram
100.1 - Farlig sving, til høyre
100.2 - Farlig sving, til venstre
102.1 - Farlige svinger, den første til høyre
102.2 - Farlige svinger, den første til venstre
104.1 - Bratt bakke, stigning
104.2 - Bratt bakke, fall
106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider
106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side
106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side
108 - Ujevn veg
727.2 - Stedsnavnskilt med symbol
110 - Vegarbeid
727.4 - Tunnelnavnskilt
112 - Steinsprut
114.1 - Rasfare, høyre side
114.2 - Rasfare, venstre side
116 - Glatt kjørebane
118 - Bevegelig bru
120 - Kai, strand eller ferjeleie
122 - Tunnel.
124 - Farlig vegkryss
126 - Rundkjøring
132 - Trafikklyssignal
136.3v - Avstandsskilt
136.2v - Avstandsskilt
136.1v - Avstandsskilt
136.3h - Avstandsskilt
136.2h - Avstandsskilt
136.1h - Avstandsskilt
138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet
138.2 - Jernbanespor, flersporet
140 - Avstand til gangfelt
142 - Barn
144 - Syklende
148 - Møtende trafikk
150 - Fly
152 - Sidevind
154 - Skiløpere
155 - Ridende
156 - Annen fare
202 - Vikeplikt
204 - Stopp
206 - Forkjørsveg
208 - Slutt på forkjørsveg
210 - Forkjørskryss
212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy
214 - Møtende kjørende har vikeplikt
302 - Innkjøring forbudt
306.0 - Forbudt for alle kjøretøy
306.1 - Forbudt for motorvogn
306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t
306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil
306.6 - Forbudt for syklende
306.7 - Forbudt for gående
306.8 - Forbudt for gående og syklende
306.9 - Forbudt for ridende
312 - Breddegrense
314 - Høydegrense
316 - Lengdegrense
318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy
318.2 - Totalvektgrense, for vogntog
320 - Aksellastgrense
322 - Boggilastgrense
324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll
326 - Stopp for toll
330.1 - Svingeforbud, til høyre
330.2 - Svingeforbud, til venstre
332 - Vendingsforbud
334 - Forbikjøringsforbud
336 - Slutt på forbikjøringsforbud
366 - Fartsgrensesone
368 - Slutt på fartsgrensesone
370 - Stans forbudt
372 - Parkering forbudt
376.1 - Parkeringssone
376.2 - Parkeringssone
378.1 - Slutt på parkeringssone
378.2 - Slutt på parkeringssone
402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre
402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre
402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram
402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre
402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre
402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre
402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre
402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre
404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre
404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre
406 - Påbudt rundkjøring
508.1 - Kollektivfelt, for buss
508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje
510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss
510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje
512 - Holdeplass for buss
514 - Holdeplass for drosje
516 - Gangfelt
518 - Gangveg
520 - Sykkelveg
522 - Gang- og sykkelveg
524 - Møteplass
526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett
526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt
528 - Valgfritt kjørefelt
530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt
530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane
531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
362.110 - Fartsgrense 110 km/t
534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
540 - Gatetun
542 - Slutt på gatetun
U544 - Tettbygd strøk
U546 - Slutt på tettbygd strøk
324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift
552 - Parkering
560 - Opplysningstavle
602 - Førstehjelp
U604 - Telefon
606 - Brannslokningsapparat
608 - Kjøretøyverksted
610 - Bensinstasjon
612 - Toalett
614 - Enklere servering
616 - Spisested
618 - Campingplass
622 - Campinghytter
624 - Vandrerhjem
626 - Overnattingssted
U808.50n - Tekst, forbode for gåande og syklande
813.2 - Stigningsgrad (m undertekst "Low gear")
902V - Bakgrunnsmarkering, Mot venstre
904H - Retningsmarkering, Mot høyre
U906LV - Hindermarkering
U706 - Sideplassert kjørefeltskilt
U906LH - Hindermarkering
U906UH - Hindermarkering
U906UV - Hindermarkering
U906UVH - Hindermarkering
534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
727.1 - Vanlig stedsnavnskilt
705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle
705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle
703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
U720.5 - Orienteringstavle
U721.1 - Vegvisertavle for avkjøring
U721.2 - Vegvisertavle for vanlige vegkryss
U722.2 - Vegviser for vegkryss
U722.3 - Vegviser for lokalvegvisning
U722.4 - Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk
U724.2 - Overhengende kjørefeltskilt
U724.3 - Overhengende kjørefeltskilt
U724.4 - Overhengende kjørefeltskilt
U724.5 - Overhengende kjørefeltskilt
U744 - Omkjøringspil
U764 - Kryssorienteringsskilt
U766 - Gate-/vegnavnskilt
U768 - Kvartalsskilt
U770 - Husnummerskilt
802 - Avstand
804 - Utstrekning
806 - Tid
807.1 - Symbol, personbil
807.2 - Symbol, varebil, lastebil og trekkbil
807.3 - Symbol, buss
807.4 - Symbol, vogntog
807.5 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt evt. trekkvogn
807.6 - Symbol, sykkel
807.7 - Symbol, motorsykkel og moped
807.8 - Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse
808.111 - Is-svuller/ is-svullar
808.113 - Teleskade
808.115 - Ferist
808.171 - Bakketopp
808.172 - Flom/Flaum
808.173 - Gårdstun/Gardstun
808.105 - Fartsdempere/Fartsdemparar
808.133 - Ved våt veg
U808.9 - Tekst, blinde
U808.10 - Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
U808.11 - Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
U808.23 - Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
808.301 - Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøyring
808.311 - Gjelder ikke moped/ Gjeld ikkje moped
808.343 - Minste kjøretøyavstand …m
808.339 - Høgspenning Livsfare
808.313 - Gjelder ikke buss/ gjeld ikkje buss
808.315 - Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikkje taxi
808.317 - Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikkje buss og taxi
U808.50b - Tekst, forbudt for gående og syklende
808.519 - Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eigedomane tillete
808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking
808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning
808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk
808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare
808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum
808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå
808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke
810.R - Svingpil, rett fram
812 - Anbefalt fart
814 - Virkelig fri vegbredde
816 - Kryssende tømmertransport
U818 - Svak skulder
822.1 - Forløp av forkjørsveg
822.2 - Forløp av forkjørsveg
822.3 - Forløp av forkjørsveg
822.4 - Forløp av forkjørsveg
822.5 - Forløp av forkjørsveg
U636 - Informasjonstavle
822.6 - Forløp av forkjørsveg
822.7 - Forløp av forkjørsveg
824 - Forvarsling av stopp
826 - Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger
828.1 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger
828.2 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen
828.3 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen
U830 - Avgiftsparkering
834 - Kombinert regulering
902H - Bakgrunnsmarkering, Mot høyre
904V - Retningsmarkering, Mot venstre
906V - Hindermarkering, hinder til venstre
906H - Hindermarkering, hinder til høyre
146.1 - Elg
906VH - Hindermarkering
146.2 - Rein
908 - Hindermarkering, høyde
146.3 - Hjort
912 - Avkjøringsmarkering
146.4 - Ku
914V - Tunnelmarkering
146.5 - Sau
914H - Tunnelmarkering
362.30 - Fartsgrense 30 km/t
362.40 - Fartsgrense 40 km/t
362.50 - Fartsgrense 50 km/t
362.60 - Fartsgrense 60 km/t
362.70 - Fartsgrense 70 km/t
362.80 - Fartsgrense 80 km/t
362.90 - Fartsgrense 90 km/t
362.100 - Fartsgrense 100 km/t
601 - Radiokanal
711.V45 - Tabellvegviser, Venstre, 45 grader
605 - Nødtelefon
711.V135 - Tabellvegviser, Venstre, 135 grader
611 - Toalettømmeanlegg
711.U - Tabellvegviser, U, 180 grader
621 - Bobilplass
711.H45 - Tabellvegviser, Høyre, 45 grader
711.H135 - Tabellvegviser, Høyre, 135 grader
560.21 - Forvarsel bomstasjon
560.23 - Taksttavle
751 - Vegviser for sykkelrute
560.25 - Informasjon bomstasjon
753 - Tabellvegviser for sykkelrute
560.27 - Forvarsel for servicestasjon
755 - Sykkelruteskilt
560.29 - Forvarsel infotavle
757 - Avstandsskilt for sykkelrute
780 - Kjetting
808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd
808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn
808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind
813.1 - Stigningsgrad
531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
U808.20 - Asfaltkant
531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
U808.21 - Trafikk-kontroll
531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
U808.26 - Fare for kø
531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
U906.US - Samla med pil
531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
EXIT - EXIT
531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
539.01 - Kjørefeltendring med motgående
531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
539.02 - Kjørefeltendring med to felt
531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
U730.03 - Kirke
U730.04 - Industriområde
532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
807.9 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil )
590 - Kampanje
U324 - Stopp for angitt formål
532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
556.1 - Automatisk trafikkontroll - punktmåling
532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
U762 - Gate/Vegnettskart
532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
U850 - Tekst
532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning
538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning
538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning
538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning
538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
808.307 - Gjelder ikke varetransport
808.561 - El-motorvogn
808.143 - Oljesøl
808.159 - I drift ved gult blink
765 - Bomveg/brukerbetaling på veg
808.180 - Møtende biler midt i vegen
792.11 - Betaling med elektronisk brikke
808.541 - Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete
792.12 - Betaling til betjent
808.177 - Utrykning/Utrykking
792.13 - Betaling med mynter til automat
792.14 - Betaling med kort til automat
808.515 - Gjelder ….. Felt/Gjeld …. Felt
792.15 - Betaling med sedler til automat
808.551 - For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe )
792.16 - Ta billett i et lukket betalingssystem
817.2 - Særlig ulykkesfare
792.17 - Lever billett i et lukket betalingssystem
817.3 - Særlig ulykkesfare
792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse
817.4 - Særlig ulykkesfare
817.5 - Særlig ulykkesfare
808.121 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt
808.137 - Ved sterk nedbør
808.151 - Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg
808.174 - Grusveg
808.178 - Ulykkesstrekning
808.179 - Vegbom
808.333 - Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad )
808.341 - … m ved sentrisk kjøring/kjøyring
808.557 - Maks (tidsangivelse ) mot avgift
743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst
808.131 - Fare for ising
808.145 - Jord på vegen
808.147 - Grus på vegen
808.153 - Høg asfaltkant
808.166 - Viltkryssing
808.167 - Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink
808.175 - Dype spor/Djupe spor
808.176 - Utkjørsel
808.319 - Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikkje ( motorvogntype )
808.553 - Med særskilt tillatelse
808.555 - Mot avgift
808.161 - Skole/Skule
808.165 - Stor elgfare
808.331 - Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad )
808.123 - Opphøyde gangfelt/Heva gangfelt
808.321 - Gjelder/Gjeld ( motorvogntype )
808.351 - Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende )
808.545 - Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom )
808.303 - Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkøyring til
808.305 - Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikkje køyring til
555 - Havarilomme
538.M - Kjørefeltinndeling. Varsling av midtrekkverk
560.1 - Generelle fartsgrenser
701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg
703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger
709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
713.H - Vanlig vegviser, Høyre
715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
719.4 - Portalvegviser for avkjøring
558 - Videokontroll/-overvåking
364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t
560.2 - Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg
709.5 - Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner
719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
725.2 - Avstandskilt for vegrute med kryssnummer
727.3F - Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt
727.3R - Administrativ grense. Riksgrenseskilt
808.101 - Smal bru
808.103 - Smal undergang
792.31 - Betaling med AutoPASS
808.621 - STOPP ved rødt blink Buss
808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd
808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk
408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring
506 - Tungtrafikkfelt
507 - Slutt på tungtrafikkfelt
556.2 - Automatisk trafikkontroll – strekningsmåling
609 - Hurtiglading av motorvogn
776 - Godshavn
109 - Fartshump
117 - Farlig vegskulder
134 - Planovergang med bom
135 - Planovergang uten bom
139 - Sporvogn
149 - Kø
308 - Forbudt for transport av farlig gods
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t
364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t
364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t
364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t
364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t
502 - Motorveg
503 - Motortrafikkveg
504 - Slutt på motorveg
505 - Slutt på motortrafikkveg
509 - Sambruksfelt
511 - Slutt på sambruksfelt
513 - Holdeplass for sporvogn
521 - Sykkelfelt
527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt
527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt
527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende
527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende
548 - Gågate
550 - Slutt på gågate
U560.1 - Opplysningstavle, Variabelt skilt
U560.2 - Opplysningstavle, Tunnel
U560.3 - Opplysningstavle, Bomstasjon
560.3 - Forvarsling om fartsmåling
600 - Serviceskilt
613.1 - Rasteplass
613.2 - Rasteplass/WC
635 - Informasjon
637 - Turistkontor
640.10 - Severdighet
640.12 - Museum/galleri
640.20 - Utsiktspunkt
640.30 - Naturfredet område
650.10 - Badeplass
650.11 - Fiskeplass
650.20 - Tursti
650.21 - Skiløype
650.40 - Gardsmat/Bygdeturisme
U701 - Tabellorienteringstavle
U703 - Diagramorienteringstavle
U707 - Kjørefeltorienteringstavle
709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
711.R - Tabellvegviser, Rett fram
713.V - Vanlig vegviser, Venstre
715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
717 - Kjørefeltvegviser
719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
723.11 - Vegnummer for europaveg
723.12 - Vegnummer for europaveg (leder til)
723.13 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg
723.14 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til)
723.15 - Vegnummer for annen riksveg
723.16 - Vegnummer for annen riksveg (leder til)
723.21 - Ringveg/ringrute
723.22 - Ringveg/ringrute (leder til)
723.31 - Nasjonal turistveg
723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy
723.51 - Rute for transport av farlig gods
723.61 - Andre omkjøringsruter (strek)
723.62 - Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat)
Tekst 1910
<Tekst>
Plasseringskode 5128
<Tall>
Ansiktsside 1894
Tosidig
Parallelt mot veg
Parallelt fra veg
Med metreringsretning
Mot metreringsretning
Tosidig plate med ulike motiv 9484
Ja
Himmelretning 1897
Øst
Vest
Nord
Sør
Størrelse 1970
Middels
Utgår_Ekstra liten
Utgår_Ekstra stor
Understørrelse
Overstørrelse
Stor
Liten
Høyde, egen 1588
<Tall> [mm]
Bredde, målt 1328
<Tall> [mm]
Skiltform 1892
Plan
Bukket kant
Buet
Profil
Tekst-/Symbolhøyde 1912
42 mm
49 mm
126 mm
315 mm
28 mm
56 mm
63 mm
84 mm
91 mm
35 mm
70 mm
105 mm
140 mm
175 mm
210 mm
280 mm
350 mm
420 mm
Farge 1294
Grønn
Gul
Svart
Gulgrønn flouriscerende
Brun
Blå
Burgunder
Hvit
Oransje
Rød
Belysning 1879
Utvendig
Ingen
Innvendig
Folieklasse 1921
Klasse 1
Fluorescerende
Klasse 3
Klasse 2
Ingen
Ukjent
Klappskilt 8828
Ja
Nei
Vedtaksnummer 1890
<Tekst>
Arkivnummer 9154
<Tekst>
Oppsettingsdato 2108
<Dato>
Skiftet dato 2107
<Dato>
Skiltutforming 5218
<BinærObjekt>
Skiltutforming, xml 9935
<Tekst>
Driftsmerking 10479
<Tekst>
Leverandør 1494
Vik Verk
Trafikk og Veimerking
Norskilt
Brødrene Dahl AS
Egenprodusert
Euroskilt AS
Refleksleverandør 1893
Stimsonite
Avery
3M
Fasson
Tessalux
Seibulite
Prosjektreferanse 11079
<Tekst>
Geometri, punkt 4795
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk