NVDB DatakatalogSkiltplate 96

Plate med skiltmotiv.

Egenskapstyper

Skiltnummer 5530
9216: 723.63 - Andre omkjøringsruter (trekant)
9217: 723.64 - Andre omkjøringsruter (hult kvadrat)
9218: 723.65 - Andre omkjøringsruter (sirkel)
9219: 723.66 - Andre omkjøringsruter (pil)
9220: 723.71 - Kryssnummer for motorveg
9221: 723.72 - Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss
9222: 723.73 - Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss
9223: 725.1 - Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer
9225: 729 - Gate-/vegnavnskilt
9226: 731 - Samleskilt for vegvisning
9227: 741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper
9228: 743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst
9229: 745 - Slutt på midlertidig omkjøring
9230: 749 - Vegviser for gangtrafikk
9231: 761 - Motorveg
9232: 763 - Motortrafikkveg
9233: 767 - Parkering
9234: 769 - Parkeringshus
9235: 771 - Lufthavn/flyplass
9236: 772 - Helikopterplass
9237: 773 - Busstasjon/bussterminal
9238: 774 - Jernbanestasjon/togterminal
9239: 775 - Bilferje
9240: 790.10 - Kirke
9241: 790.15 - Næringsområde
9242: 790.20 - Svømmehall
9243: 790.30 - Alpinanlegg
9244: 790.31 - Hoppbakke
9245: 790.32 - Skistadion
9246: 790.40 - Golfbane
9248: 810.H45 - Svingepil, svakt høyre
9249: 810.V45 - Svingepil, svakt venstre
9250: 810.H90 - Svingepil, høyre
9251: 810.V90 - Svingepil, venstre
9252: 810.H135 - Svingepil, skarpt høyre
9253: 810.V135 - Svingepil, skarpt venstre
9254: 817.1 - Særlig ulykkesfare
9255: 829 - Oppstilling av parkert kjøretøy
9256: 831 - Parkeringsskive
9257: 916 - Avstandsmarkering i tunnel
9258: 920VM - Kantstolpe, venstre side med midtdeler
9259: 920H - Kantstolpe, høyre side
9260: 920VE - Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler.
9261: 930 - Sperremarkering
9262: 940 - Trafikkjegle
9263: 942 - Trafikksylinder
9358: U999 -
13464: 153 - Trafikkulykke
13465: 521.2 - Sykkelfelt, midtstilt
13466: 565 - Feil kjøreretning
13467: 625 - Rom og frokost
9382: 727.3K - Administrativ grense. Kommunegrenseskilt
9383: U808 - Underskilt med variabel tekst
9390: 531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
9391: 531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
9392: 531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
9393: 531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
9394: 531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
9395: 531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
9396: 531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
9397: 531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
9398: 532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
9399: 532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
9400: 532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
9401: 532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
9402: 532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
9403: 532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
9404: 532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
9405: 532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
9406: 532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
9407: 532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
9408: 532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
9409: 532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
9410: 534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
9411: 534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
9412: 534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
9413: 534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
9414: 534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
9415: 534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
9416: 534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
9417: 534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
9418: 534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
9419: 534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
9420: 536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
9421: 536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
9422: 536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
9423: 536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
9424: 536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
9425: 536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
9426: 536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning
9427: 536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning
9428: 536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
9429: 536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
9430: 536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
9431: 536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
9432: 538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning
9433: 538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
11578: 362.20 - Fartsgrense 20 km/t
9551: 570.1V - Nødutgangskilt for tunnel
9552: 570.1H - Nødutgangskilt for tunnel
9553: 570.2V - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
9554: 570.2H - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
9563: U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, venstre
9564: U724.1h - Overhengende kjørefeltskilt, høyre
9565: U724.1r - Overhengende kjørefeltskilt, rett fram
9567: U724.1hr - Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram
7601: 100.1 - Farlig sving, til høyre
7602: 100.2 - Farlig sving, til venstre
7603: 102.1 - Farlige svinger, den første til høyre
7604: 102.2 - Farlige svinger, den første til venstre
7605: 104.1 - Bratt bakke, stigning
7606: 104.2 - Bratt bakke, fall
7607: 106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider
7608: 106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side
7609: 106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side
7610: 108 - Ujevn veg
10683: 727.2 - Stedsnavnskilt med symbol
7611: 110 - Vegarbeid
10684: 727.4 - Tunnelnavnskilt
7612: 112 - Steinsprut
7613: 114.1 - Rasfare, høyre side
7614: 114.2 - Rasfare, venstre side
7615: 116 - Glatt kjørebane
7616: 118 - Bevegelig bru
7617: 120 - Kai, strand eller ferjeleie
7618: 122 - Tunnel.
7619: 124 - Farlig vegkryss
7620: 126 - Rundkjøring
7621: 132 - Trafikklyssignal
7624: 136.3v - Avstandsskilt
7625: 136.2v - Avstandsskilt
7626: 136.1v - Avstandsskilt
7627: 136.3h - Avstandsskilt
7628: 136.2h - Avstandsskilt
7629: 136.1h - Avstandsskilt
7630: 138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet
7631: 138.2 - Jernbanespor, flersporet
7632: 140 - Avstand til gangfelt
7633: 142 - Barn
7634: 144 - Syklende
7636: 148 - Møtende trafikk
7637: 150 - Fly
7638: 152 - Sidevind
7639: 154 - Skiløpere
7640: 155 - Ridende
7641: 156 - Annen fare
7642: 202 - Vikeplikt
7643: 204 - Stopp
7644: 206 - Forkjørsveg
7645: 208 - Slutt på forkjørsveg
7646: 210 - Forkjørskryss
7647: 212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy
7648: 214 - Møtende kjørende har vikeplikt
7649: 302 - Innkjøring forbudt
7650: 306.0 - Forbudt for alle kjøretøy
7651: 306.1 - Forbudt for motorvogn
7652: 306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t
7653: 306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped
7654: 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil
7655: 306.6 - Forbudt for syklende
7656: 306.7 - Forbudt for gående
7657: 306.8 - Forbudt for gående og syklende
7658: 306.9 - Forbudt for ridende
7659: 312 - Breddegrense
7660: 314 - Høydegrense
7661: 316 - Lengdegrense
7662: 318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy
7663: 318.2 - Totalvektgrense, for vogntog
7664: 320 - Aksellastgrense
7665: 322 - Boggilastgrense
7666: 324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll
7667: 326 - Stopp for toll
7668: 330.1 - Svingeforbud, til høyre
7669: 330.2 - Svingeforbud, til venstre
7670: 332 - Vendingsforbud
7671: 334 - Forbikjøringsforbud
7672: 336 - Slutt på forbikjøringsforbud
7675: 366 - Fartsgrensesone
7676: 368 - Slutt på fartsgrensesone
7677: 370 - Stans forbudt
7678: 372 - Parkering forbudt
7679: 376.1 - Parkeringssone
7680: 376.2 - Parkeringssone
7681: 378.1 - Slutt på parkeringssone
7682: 378.2 - Slutt på parkeringssone
7683: 402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre
7684: 402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre
7685: 402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram
7686: 402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre
7687: 402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre
7688: 402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre
7689: 402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre
7690: 402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre
7691: 404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre
7692: 404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre
7693: 406 - Påbudt rundkjøring
7699: 508.1 - Kollektivfelt, for buss
7700: 508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje
7701: 510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss
7702: 510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje
7703: 512 - Holdeplass for buss
7704: 514 - Holdeplass for drosje
7705: 516 - Gangfelt
7706: 518 - Gangveg
7707: 520 - Sykkelveg
7708: 522 - Gang- og sykkelveg
7709: 524 - Møteplass
7710: 526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett
7711: 526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt
7712: 528 - Valgfritt kjørefelt
7713: 530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt
7714: 530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane
7715: 531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
7716: 531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
7717: 532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
7718: 532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
7719: 534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
11816: 362.110 - Fartsgrense 110 km/t
7720: 534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
7721: 536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
7722: 536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
7723: 538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
7724: 540 - Gatetun
7725: 542 - Slutt på gatetun
7726: U544 - Tettbygd strøk
7727: U546 - Slutt på tettbygd strøk
9776: 324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift
7728: 552 - Parkering
7729: 560 - Opplysningstavle
7730: 602 - Førstehjelp
7731: U604 - Telefon
7732: 606 - Brannslokningsapparat
7733: 608 - Kjøretøyverksted
7734: 610 - Bensinstasjon
7735: 612 - Toalett
7736: 614 - Enklere servering
7737: 616 - Spisested
7738: 618 - Campingplass
7740: 622 - Campinghytter
7741: 624 - Vandrerhjem
7742: 626 - Overnattingssted
9792: U808.50n - Tekst, forbode for gåande og syklande
9795: 813.2 - Stigningsgrad (m undertekst "Low gear")
9796: 902V - Bakgrunnsmarkering, Mot venstre
9797: 904H - Retningsmarkering, Mot høyre
9798: U906LV - Hindermarkering
7750: U706 - Sideplassert kjørefeltskilt
9799: U906LH - Hindermarkering
9800: U906UH - Hindermarkering
9801: U906UV - Hindermarkering
9802: U906UVH - Hindermarkering
9803: 534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
9804: 534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
7756: 727.1 - Vanlig stedsnavnskilt
7757: 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle
7758: 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle
7759: 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
7760: 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
7761: U720.5 - Orienteringstavle
7762: U721.1 - Vegvisertavle for avkjøring
7763: U721.2 - Vegvisertavle for vanlige vegkryss
7765: U722.2 - Vegviser for vegkryss
7766: U722.3 - Vegviser for lokalvegvisning
7767: U722.4 - Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk
7769: U724.2 - Overhengende kjørefeltskilt
7770: U724.3 - Overhengende kjørefeltskilt
7771: U724.4 - Overhengende kjørefeltskilt
7772: U724.5 - Overhengende kjørefeltskilt
7775: U744 - Omkjøringspil
7777: U764 - Kryssorienteringsskilt
7778: U766 - Gate-/vegnavnskilt
7779: U768 - Kvartalsskilt
7780: U770 - Husnummerskilt
7781: 802 - Avstand
7782: 804 - Utstrekning
7783: 806 - Tid
7784: 807.1 - Symbol, personbil
7785: 807.2 - Symbol, varebil, lastebil og trekkbil
7786: 807.3 - Symbol, buss
7787: 807.4 - Symbol, vogntog
7788: 807.5 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt evt. trekkvogn
7789: 807.6 - Symbol, sykkel
7790: 807.7 - Symbol, motorsykkel og moped
7791: 807.8 - Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse
7792: 808.111 - Is-svuller/ is-svullar
7793: 808.113 - Teleskade
7794: 808.115 - Ferist
7795: 808.171 - Bakketopp
7796: 808.172 - Flom/Flaum
7797: 808.173 - Gårdstun/Gardstun
7798: 808.105 - Fartsdempere/Fartsdemparar
7799: 808.133 - Ved våt veg
7800: U808.9 - Tekst, blinde
7801: U808.10 - Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
7802: U808.11 - Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
7804: U808.23 - Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
7805: 808.301 - Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøyring
7806: 808.311 - Gjelder ikke moped/ Gjeld ikkje moped
7807: 808.343 - Minste kjøretøyavstand
7808: 808.339 - Høgspenning Livsfare
7809: 808.313 - Gjelder ikke buss/ gjeld ikkje buss
7810: 808.315 - Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikkje taxi
7811: 808.317 - Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikkje buss og taxi
7812: U808.50b - Tekst, forbudt for gående og syklende
7813: 808.519 - Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eigedomane tillete
7814: 808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking
7815: 808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning
7816: 808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk
7817: 808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare
7818: 808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum
7819: 808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå
7820: 808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke
7821: 810.R - Svingpil, rett fram
7822: 812 - Anbefalt fart
7823: 814 - Virkelig fri vegbredde
7824: 816 - Kryssende tømmertransport
7825: U818 - Svak skulder
7826: 822.1 - Forløp av forkjørsveg
7827: 822.2 - Forløp av forkjørsveg
7828: 822.3 - Forløp av forkjørsveg
7829: 822.4 - Forløp av forkjørsveg
7830: 822.5 - Forløp av forkjørsveg
7831: 822.6 - Forløp av forkjørsveg
9879: U636 - Informasjonstavle
7832: 822.7 - Forløp av forkjørsveg
7833: 824 - Forvarsling av stopp
7834: 826 - Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger
7835: 828.1 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger
7836: 828.2 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen
7837: 828.3 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen
7838: U830 - Avgiftsparkering
7839: 834 - Kombinert regulering
7840: 902H - Bakgrunnsmarkering, Mot høyre
7841: 904V - Retningsmarkering, Mot venstre
7842: 906V - Hindermarkering, hinder til venstre
7843: 906H - Hindermarkering, hinder til høyre
8867: 146.1 - Elg
7844: 906VH - Hindermarkering
8868: 146.2 - Rein
7845: 908 - Hindermarkering, høyde
8869: 146.3 - Hjort
7846: 912 - Avkjøringsmarkering
8870: 146.4 - Ku
7847: 914V - Tunnelmarkering
8871: 146.5 - Sau
7848: 914H - Tunnelmarkering
8872: 362.30 - Fartsgrense 30 km/t
8873: 362.40 - Fartsgrense 40 km/t
8874: 362.50 - Fartsgrense 50 km/t
8875: 362.60 - Fartsgrense 60 km/t
8876: 362.70 - Fartsgrense 70 km/t
8877: 362.80 - Fartsgrense 80 km/t
8878: 362.90 - Fartsgrense 90 km/t
8879: 362.100 - Fartsgrense 100 km/t
8880: 601 - Lytt til radio
16048: 711.V45 - Tabellvegviser, Venstre, 45 grader
8881: 605 - Nødtelefon
16049: 711.V135 - Tabellvegviser, Venstre, 135 grader
8882: 611 - Toalettømmeanlegg
16050: 711.U - Tabellvegviser, U, 180 grader
8883: 621 - Bobilplass
16051: 711.H45 - Tabellvegviser, Høyre, 45 grader
16052: 711.H135 - Tabellvegviser, Høyre, 135 grader
16053: 560.21 - Forvarsel bomstasjon
16054: 560.23 - Taksttavle
8887: 751 - Vegviser for sykkelrute
16055: 560.25 - Informasjon bomstasjon
8888: 753 - Tabellvegviser for sykkelrute
16056: 560.27 - Forvarsel for servicestasjon
8889: 755 - Sykkelruteskilt
16057: 560.29 - Forvarsel infotavle
8890: 757 - Avstandsskilt for sykkelrute
16058: 780 - Kjetting
8892: 808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd
8893: 808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn
8894: 808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind
8895: 813.1 - Stigningsgrad
8899: 531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
8900: 531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
8901: 531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
8902: 531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
9926: U808.20 - Asfaltkant
8903: 531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
9927: U808.21 - Trafikk-kontroll
8904: 531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
8905: 531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
8907: 531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
9931: U808.26 - Fare for kø
8908: 531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
9932: U906.US - Samla med pil
8909: 531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
9933: EXIT - EXIT
8910: 531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
8911: 531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
9935: 539.01 - Kjørefeltendring med motgående
8912: 531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
9936: 539.02 - Kjørefeltendring med to felt
8913: 531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
9937: U730.03 - Kirke
9938: U730.04 - Industriområde
8915: 532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
8916: 532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
8917: 532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
8918: 532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
8919: 532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
9944: 807.9 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil )
13016: 590 - Kampanje
8921: 532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
9945: U324 - Stopp for angitt formål
8922: 532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
9946: 556.1 - Automatisk trafikkontroll - punktmåling
8923: 532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
8924: 532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
9948: U762 - Gate/Vegnettskart
8925: 532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
9949: U850 - Tekst
8927: 534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
8928: 534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
8929: 534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
8930: 534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
8931: 534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
8933: 534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
8934: 534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
8935: 534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
8936: 534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
8937: 534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
8939: 536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
8940: 536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
8941: 536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
8942: 536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
8943: 536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
8945: 536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
8946: 536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
8947: 536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
8948: 536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
8949: 536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
8950: 538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning
8951: 538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning
8952: 538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning
8953: 538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning
8954: 538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
8955: 538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
8956: 538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
16132: 808.307 - Gjelder ikke varetransport
16133: 808.561 - El-motorvogn
12041: 808.143 - Oljesøl
9994: 765 - Bomveg/brukerbetaling på veg
12042: 808.159 - I drift ved gult blink
9995: 792.11 - Betaling med elektronisk brikke
12043: 808.180 - Møtende biler midt i vegen
9996: 792.12 - Betaling til betjent
12044: 808.541 - Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete
9997: 792.13 - Betaling med mynter til automat
12045: 808.177 - Utrykning/Utrykking
9998: 792.14 - Betaling med kort til automat
9999: 792.15 - Betaling med sedler til automat
12047: 808.515 - Gjelder ….. Felt/Gjeld …. Felt
10000: 792.16 - Ta billett i et lukket betalingssystem
12048: 808.551 - For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe )
10001: 792.17 - Lever billett i et lukket betalingssystem
12049: 817.2 - Særlig ulykkesfare
10002: 792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse
12050: 817.3 - Særlig ulykkesfare
12051: 817.4 - Særlig ulykkesfare
12052: 817.5 - Særlig ulykkesfare
12053: 808.121 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt
12054: 808.137 - Ved sterk nedbør
12055: 808.151 - Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg
12056: 808.174 - Grusveg
12057: 808.178 - Ulykkesstrekning
12058: 808.179 - Vegbom
12060: 808.333 - Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad )
12061: 808.341 - … m ved sentrisk kjøring/kjøyring
12062: 808.557 - Maks (tidsangivelse ) mot avgift
12063: 743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst
12064: 808.131 - Fare for ising
12065: 808.145 - Jord på vegen
12066: 808.147 - Grus på vegen
12067: 808.153 - Høg asfaltkant
12068: 808.166 - Viltkryssing
12069: 808.167 - Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink
12070: 808.175 - Dype spor/Djupe spor
12071: 808.176 - Utkjørsel
12072: 808.319 - Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikkje ( motorvogntype )
12073: 808.553 - Med særskilt tillatelse
12074: 808.555 - Mot avgift
12075: 808.161 - Skole/Skule
12076: 808.165 - Stor elgfare
12077: 808.331 - Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad )
12078: 808.123 - Opphøyde gangfelt/Heva gangfelt
12079: 808.321 - Gjelder/Gjeld ( motorvogntype )
12081: 808.351 - Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende )
12082: 808.545 - Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom )
12083: 808.303 - Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkøyring til
12084: 808.305 - Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikkje køyring til
12101: 555 - Havarilomme
12102: 538.M - Kjørefeltinndeling. Varsling av midtrekkverk
12103: 560.1 - Generelle fartsgrenser
12105: 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg
12107: 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
12110: 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
12111: 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
12112: 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
12113: 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
12115: 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
12116: 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger
12117: 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
12118: 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
12120: 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
12121: 713.H - Vanlig vegviser, Høyre
12124: 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
12126: 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
10079: 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
12127: 719.4 - Portalvegviser for avkjøring
10080: 558 - Videokontroll/-overvåking
12146: 364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t
12147: 560.2 - Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg
12148: 709.5 - Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner
12149: 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
12150: 725.2 - Avstandskilt for vegrute med kryssnummer
12151: 727.3F - Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt
12152: 727.3R - Administrativ grense. Riksgrenseskilt
12153: 808.101 - Smal bru
12154: 808.103 - Smal undergang
13206: 792.31 - Betaling med AutoPASS
13207: 808.621 - STOPP ved rødt blink Buss
13208: 808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd
13209: 808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk
17312: 408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring
17313: 506 - Tungtrafikkfelt
17314: 507 - Slutt på tungtrafikkfelt
17315: 556.2 - Automatisk trafikkontroll – strekningsmåling
17316: 609 - Hurtiglading av motorvogn
17317: 776 - Godshavn
9146: 109 - Fartshump
9147: 117 - Farlig vegskulder
9148: 134 - Planovergang med bom
9149: 135 - Planovergang uten bom
9150: 139 - Sporvogn
9151: 149 - Kø
9152: 308 - Forbudt for transport av farlig gods
9153: 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil
9154: 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
9155: 364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t
9156: 364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t
9157: 364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t
9158: 364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t
9159: 364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t
9160: 502 - Motorveg
9161: 503 - Motortrafikkveg
9162: 504 - Slutt på motorveg
9163: 505 - Slutt på motortrafikkveg
9164: 509 - Sambruksfelt
9165: 511 - Slutt på sambruksfelt
9166: 513 - Holdeplass for sporvogn
9167: 521 - Sykkelfelt
9168: 527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt
9169: 527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt
9170: 527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende
9171: 527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende
9173: 548 - Gågate
9174: 550 - Slutt på gågate
9175: U560.1 - Opplysningstavle, Variabelt skilt
9176: U560.2 - Opplysningstavle, Tunnel
9177: U560.3 - Opplysningstavle, Bomstasjon
9178: 560.3 - Forvarsling om fartsmåling
9179: 600 - Serviceskilt
9180: 613.1 - Rasteplass
9181: 613.2 - Rasteplass/WC
9182: 635 - Informasjon
9183: 637 - Turistkontor
9184: 640.10 - Severdighet
9185: 640.12 - Museum/galleri
9186: 640.20 - Utsiktspunkt
9187: 640.30 - Naturfredet område
9188: 650.10 - Badeplass
9189: 650.11 - Fiskeplass
9190: 650.20 - Tursti
9191: 650.21 - Skiløype
9192: 650.40 - Gardsmat/Bygdeturisme
9193: U701 - Tabellorienteringstavle
9194: U703 - Diagramorienteringstavle
9196: U707 - Kjørefeltorienteringstavle
9197: 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
9198: 711.R - Tabellvegviser, Rett fram
9199: 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
9200: 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
9201: 717 - Kjørefeltvegviser
9202: 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
9203: 723.11 - Vegnummer for europaveg
9204: 723.12 - Vegnummer for europaveg (leder til)
9205: 723.13 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg
9206: 723.14 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til)
9207: 723.15 - Vegnummer for annen riksveg
9208: 723.16 - Vegnummer for annen riksveg (leder til)
9209: 723.21 - Ringveg/ringrute
9210: 723.22 - Ringveg/ringrute (leder til)
9211: 723.31 - Nasjonal turistveg
9212: 723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy
9213: 723.51 - Rute for transport av farlig gods
9214: 723.61 - Andre omkjøringsruter (strek)
9215: 723.62 - Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat)
Tekst 1910
Tekst
Plasseringskode 5128
Tall
Ansiktsside, rettet mot 1894
3698: Tosidig
2837: Parallelt mot veg
2838: Parallelt fra veg
2714: Trafikk i metreringsretning
2717: Trafikk mot metreringsretning
Tosidig plate med ulike motiv 9484
13365: Ja
19082: Nei
Himmelretning 1897
3472: Øst
3473: Vest
3470: Nord
3471: Sør
Størrelse 1970
2626: Middels
2851: Utgår_Ekstra liten
2852: Utgår_Ekstra stor
4132: Understørrelse
4133: Overstørrelse
2631: Stor
2621: Liten
Høyde, egen 1588
Tall [mm]
Bredde, målt 1328
Tall [mm]
Skiltform 1892
2853: Plan
2854: Bukket kant
2855: Buet
2856: Profil
Tekst-/Symbolhøyde 1912
[mm]
12097: 42
12098: 49
12099: 126
12100: 315
17454: 28
17455: 56
17456: 63
17457: 84
17458: 91
3479: 35
3480: 70
3481: 105
3482: 140
3483: 175
3484: 210
3485: 280
3486: 350
3487: 420
Farge 1294
2128: Grønn
2115: Gul
2131: Svart
13364: Gulgrønn fluorescerende
2134: Brun
2121: Blå
5482: Burgunder
2124: Hvit
3468: Oransje
4159: Rød
Belysning 1879
2864: Utvendig
3476: Ingen
2863: Innvendig
Folieklasse 1921
2848: Klasse 1
4160: Fluorescerende
2849: Klasse 3
2850: Klasse 2
3477: Ingen
18157: Ukjent
19805: Klistreskilt
Klappskilt 8828
11738: Ja
11739: Nei
Vedtaksnummer 1890
Tekst
Oppsettingsdato 2108
Dato
Skiftet dato 2107
Dato
Skiltutforming 5218
BinærObjekt
Skiltutforming, xml 9935
Tekst
Driftsmerking 10479
Tekst
Produktnavn 11861
Tekst
Leverandør 1494
4035: Vik Verk
4036: Trafikk og Veimerking
2839: Norskilt
2840: Brødrene Dahl AS
2841: Egenprodusert
2842: Euroskilt AS
Refleksleverandør 1893
3712: Stimsonite
13784: Avery
2844: 3M
2845: Fasson
2846: Tessalux
2847: Seibulite
Tilleggsinformasjon 11536
Tekst
Arkivnummer 9154
Tekst
Prosjektreferanse 11079
Tekst
Eier 11826
19841: Stat, Statens vegvesen
19842: Kommune
19843: Privat
19844: Fylkeskommune
19845: Uavklart
19846: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 8064
19856: OPS
10614: Privat
10536: Kommune
10458: Statens vegvesen
19932: Fylkeskommune
19854: Nye Veier
19855: Uavklart
Geometri, punkt 4795
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk