NVDB DatakatalogLadetårn 958

Bevegelig konstruksjon som har som oppgave å koble ladekabler til og fra ferger eller busser. Konstruksjonen blir bygget for å kunne tilføre elektrisk energi til ferger/busser og er således en del av et elektrisk anlegg.

Egenskapstyper

Type 12073
20969: Pantograf
20970: Sentermontert ladeplugg
Bruksområde 12075
20971: Ferje
20972: Buss
Kapasitet 12074
Tekst
Leverandør 12086
Tekst
Produktnavn 12085
Tekst
Tilleggsinformasjon 12084
Tekst
Eier 12076
20976: Fylkeskommune
20977: Uavklart
20978: Stat, Nye Veier
20973: Stat, Statens vegvesen
20974: Kommune
20975: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 12077
20979: Statens vegvesen
20980: Kommune
20981: Privat
20982: Uavklart
20983: Nye Veier
20984: OPS
20985: Fylkeskommune
Geometri, punkt 12078
GeomPunkt

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk