NVDB DatakatalogNaturfare 957

Vegstrekning spesielt utsatt for uvær som har gitt begrenset fremkommelighet og/eller stengt veg. Kartlagte strekninger i NVDB er basert på hendelser. Det er kun den værutsatte strekningen som skal registreres, ikke hele strekningen som evt stenges av uværet. Høyfjellsstrekninger som i et normalår stenges helt eller delvis i løpet av vinteren skal i sin helhet registreres som "Værutsatt veg" uavhengig av registrering av Naturfare.

Egenskapstyper

Type naturfare 12064
20928: Stormflo
20929: Flom
20930: Isgang
20931: Sandflukt
20925: Snøfokk
20926: Vind
20927: Bølger
Navn 12065
Tekst
Gjentakelsesintervall 12063
20932: Flere ganger per månded
20933: Flere ganger per år
20934: 1-2 ganger årlig
20935: Hvert 2.-5. år
20936: Sjeldnere enn hvert 5. år
Vindhastighet 12067
20944: Sterk storm
20945: Orkan
20938: Frisk bris
20939: Liten kuling
20940: Stiv kuling
20941: Sterk kuling
20942: Liten storm
20943: Full storm
Vindretning, kritisk 12068
20946: N
20947:
20948: Ø
20949:
20950: S
20951: SV
20952: V
20953: NV
Vindretning, sekundær 12069
20960: V
20961: NV
20962: Alle
20954: N
20955:
20956: Ø
20957:
20958: S
20959: SV
Stormflohøyde 12070
Tall [cm]
Styrtflom 12071
20963: Ja
20964: Nei
Kilde 12066
20965: Entreprenør
20966: Byggherre
20967: Lokalkjent
20968: Andre
Tilleggsinformasjon 12072
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk