NVDB DatakatalogKulturminne, øvrig 956

Kulturminne som ikke faller i kategorien bygning eller vegminne og som må hensyn tas i forbindelse med drift/vedliekhold av tilliggende veg(er). Kulturminner som er/har vært en del av vegen/vegmiljøet registreres som "Vegminne". Kulturminner av type bygning registreres som "Kulturminne, bygning"

Egenskapstyper

Navn 12041
Tekst
Vernestatus 12031
20864: Vedtaksfredet
20865: Tinglysning
20866: Verneplan
20867: Kommunal kulturminneplan
20868: Ingen
20863: Automatisk fredet
Link til kulturminnesøk 12037
Tekst
Askeladden_ID 12029
Tekst
Restriksjon grøft/kantrensk 12033
20871: Utføres etter særskilt beskrivelse
20872: Utføres som avtalt i driftskontrakt
Restriksjon kantklipp 12035
20883: Utføres etter særskilt beskrivelse
20884: Utføres som avtalt i driftskontrakt
Andre restriksjoner 12575
Tekst
Tilleggsinformasjon 12039
Tekst
Eier 12043
20896: Stat, øvrig
20897: Privat
20898: Ukjent
20899: Fylkeskommune
20900: Stat, Nye Veier
20894: Stat, Statens vegvesen
20895: Kommune
Geometri, punkt 12023
GeomPunkt
Geometri, linje 12025
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 12027
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk