NVDB DatakatalogKulturminne, bygning 955

Kulturminne av type bygning som som det må tas spesielt hensyn til i forbindelse med drift/vedliekhold av tilliggende veg(er). Bygninger som har /har hatt funksjon relatert til veg/vegfarende registreres som "Vegminne".

Egenskapstyper

Navn 12040
Tekst
Vernestatus 12030
20857: Automatisk fredet
20858: Vedtaksfredet
20859: Tinglysning
20860: Verneplan
20861: Kommunal kulturminneplan
20862: Ingen
Link til kulturminnesøk 12036
Tekst
Askeladden_ID 12028
Tekst
SEFRAK-ID 12047
Tekst
Restriksjon grøft/kantrensk 12032
20869: Utføres etter særskilt beskrivelse
20870: Utføres som avtalt i driftskontrakt
Restriksjon kantklipp 12034
20881: Utføres etter særskilt beskrivelse
20882: Utføres som avtalt i driftskontrakt
Andre restriksjoner 12574
Tekst
Tilleggsinformasjon 12038
Tekst
Eier 12042
20887: Stat, Statens vegvesen
20888: Kommune
20889: Stat, øvrig
20890: Privat
20891: Ukjent
20892: Fylkeskommune
20893: Stat, Nye Veier
Geometri, punkt 12022
GeomPunkt
Geometri, linje 12024
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 12026
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk