NVDB DatakatalogBrannhendelse i tunnel 952

Hendelse i form av brann (åpen flamme) i tunnel eller hendelse med potensiale til å resultere i brann i tunnel.

Egenskapstyper

Type hendelse 11857
20022: Brann
20023: Hendelse med potensiale for brann
Hendelsesdato 11850
Dato
Klokkeslett 11851
Tall
Årsakskategori 11859
20024: Kjøretøyteknisk årsak
20025: Kollisjon/trafikkulykke
20026: Teknisk utstyr i tunnel
20027: Ukjent
Type kjøretøy 11858
20032: Vogntog
20033: Vogntog ADR
20034: Buss
20035: Minibuss
20036: Anleggsmaskin
20037: Spesialtransport m følgebil
20038: Bobil/bil med campingvogn
20039: Annet kjøretøy
20028: Personbil
20029: Motorsykkel
20030: Varebil
20031: Lastebil
Drivstoff 11849
20040: Bensin
20041: Diesel
20042: Elektrisk
20043: Hydrogen
20044: Annet drivstoff
20045: Ukjent
Tilhenger 11855
20048: Ukjent
20046: Ja
20047: Nei
Antall kjøretøy involvert 11847
Tall
Personskade 11863
20074: Ja
20075: Nei
20076: Ukjent
Alvorligste skadegrad 11846
20049: Drept
20050: Meget alvorlig skadd
20051: Alvorlig skadd
20052: Lettere skadd
20053: Uskadd
20054: Ukjent
Skadomfang kjøretøy 11853
20055: Mindre eller ingen skade
20056: Reparerbar skade
20057: Totalvrak
20058: Ukjent
Skadeomfang tunnel 11852
20059: Mindre eller ingen skade
20060: Noe skade
20061: Omfattende skade
20062: Ukjent
Stengning 11854
20064: Stengt under ett døgn
20065: Stengt 1-6 døgn
20066: Stengt 1-4 uker
20067: Stengt mer enn 1 mnd
20068: Ukjent
20063: Ikke stengt/kort stopp i trafikkavvikling
Tilleggsinformasjon 11856
Tekst
Arkivreferanse 11848
Tekst
Geometri, punkt 11860
GeomPunkt

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk