NVDB DatakatalogOmkjøringsruteinnsats, strekning 951

Vegstrekning der det kreves innsats i forbindelse med klargjøring av ei omkjøringsrute for omkjøringstrafikk.

Egenskapstyper

Innsatstype 11837
19868: Dirigering, Aktiver manuell
19869: Styrt trafikkavikling, Aktiver manuell
19870: Vinterdrift brøyte, Aktiver manuell
19871: Vinterdrift strø, Aktiver manuell
Sesong 11841
19882: Vinter
19883: Sommer
19884: Uavhengig av sesong
Referanse til eksisterende vegobjekt 11840
Tekst
Tilleggsinformasjon 11842
Tekst

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk