NVDB DatakatalogOmkjøringsruteinnsats, punkt 950

Punkt i vegnettet der det kreves innsats i forbindelse med klargjøring av ei omkjøringsrute for omkjøringstrafikk

Egenskapstyper

Innsatstype 11830
19857: Dirigering, Aktiver manuell
19858: Signalanlegg, Aktiver automatisk
19859: Signalhode, Aktiver styringVTS
19860: Skiltplate, Aktiver manuell (Skilt på løsfot…)
19861: Skiltplate, Dekk til, Aktiver manuell
19862: Skiltplate, Fast omskilting
19863: Variabelt skilt, Aktiver styringVTS
19864: Variabelt skilt, Aktiver manuell
19865: Vegbom, Aktiver styringVTS
19866: Vegbom, Aktiver manuell
19867: Venteplass, Aktiver manuell
Skiltnummer, midlertidig skilt 11831
19872: 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
19873: 713.H - Vanlig vegviser, Høyre
19874: 723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy
19875: 741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper
19876: 743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst
19877: 743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst
19878: Annet skiltnummer
Skilttekst, midlertidig skilt 11832
Tekst
Sesong 11834
19879: Vinter
19880: Sommer
19881: Uavhengig av sesong
Referanse til eksisterende vegobjekt 11833
Tekst
Tilleggsinformasjon 11835
Tekst
Geometri, punkt 11836
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk