NVDB DatakatalogSkiltpunkt 95

Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100095
<>
Oppsettingsutstyr 1876
Søyle, middels
Vegg
Søyle, stor
3-rør på bunnplate
2-rør på bunnplate
1-rør på bunnplate
Bakkemontert bøyle
Lysmast
Vegbom
Stolpe 60,3 mm (2")
Skiltbjelke/gitterdrager i tak
Stolpe 88,9 mm (3")
Trestolpe
Søyle, liten, rund 110 mm
Søyle, liten, åttekantet 120mm
Halvportal
Søyle, middels, åttekantet 150 mm
Søyle, stor, rund 180 mm
Henger i tak/kabelbro
Søyle, stor, åttekantet 190 mm
Helportal
Gittermast, trekant 200mm
Gittermast, trekant 250mm
Gittermast
Wirestrekk
Gittermast, firkant 200mm
Gittermast, firkant 250mm
Søyle, liten
Gittermast, firkant 380mm
Antall oppsettingsutstyr 1877
<Tall> [stk]
Produktnavn, skiltmast 10427
Norsafe NM 89
Norsafe NM 120
Norsafe NM 150
Norsafe NM 190C
Norsafe NM 190D
Norsafe NM 290
Opplandsmast toløper
Opplandsmast treløper
T&V
HIMAST H500
HIMAST H1000
HIMAST H2000
HIMAST H3000
Jerol 114
Jerol 168
Jerol 219
Jerol 273
Lattix D4412
Lattix 4420
Lattix 4425
Lattix 4438
Antall støttestolper 10929
<Tall>
Avskjæringsledd 8772
Ja
Nei
Høyde, mast/stolpe 10428
<Tall> [m]
Høyde over vegkant 2055
<Tall> [m]
Avstand fra dekkekant 1884
<Tall> [m]
Fundamentering 1671
Ingen
I/på jordfundament
Utgår_Lysmast
I/på fjellfundament
Antall fundament 1887
<Tall> [stk]
Bøyle 8773
Ja, toppmontert
Ja, sidemontert
Ja, midtmontert
Ja
Nei
Forgrening
Kampanje, egnet 9483
Fart
Bilbelte/Fart
Del vegen
Bilbelte
Stopp og sov (historisk)
Kampanje, pågående 10895
Ingen
Fart
Bilbelte
Del vegen
Kampanjeperiode 10894
<Tekst>
Bebyggelse 1919
Landlig
Tettbebygd
By
Klima 1882
Innland
Innland, < 300
Innland, 300 til 600
Innland, > 600
Kystklima
Miljø 1881
Ikke kjemisk
Kjemisk forurensning
Skiltholder 10548
Ja, rett
Ja, buet
Nei
Brakett 11199
Ja
Nei
Tilleggsinformasjon 10854
<Tekst>
Eier 7999
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8063
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11078
<Tekst>
Geometri, punkt 4794
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk