NVDB DatakatalogGSV langs annen vegkategori 949

Gang-/sykkelvegstrekning der gang-/sykkelveg og parallell kjøreveg forvaltes av ulike vegmyndigheter og dermed også tilhører ulike vegkategorier. Eksempelvis kommunal gang-/sykkelveg langs fylkesveg.

Egenskapstyper

Vegkategori 11827
19847: Europaveg
19848: Riksveg
19849: Fylkesveg
19850: Kommunal veg
19851: Privat veg
19852: Skogsveg
Vegnummer 11828
Tall
Tilleggsinformasjon 11829
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk