NVDB DatakatalogTilstandsgrad, rekkverk 947

Gir informasjon om tilstand til rekkverk. Benyttes i forbindelse med periodiske inspeksjoner.

Egenskapstyper

Dato kontrollert, enkel inspeksjon 11776
Dato
Dato kontrollert, hovedinspeksjon 11777
Dato
Dato kontrollert, annen inspeksjon 11778
Dato
Tilstand, samlet 11779
19732: Ok
19734: Tiltaksbehov
19735: Ikke registrert
Tilstand rekkverk, skjevhet 11780
19736: Ok
19737: Skjevhet
Tilstand rekkverk, høyde 11781
19738: Ok
19739: For høyt/lav
Tilstand rekkverk, rekkverkselementer 11782
19740: Ok
19741: Skader
Tilstand rekkverk, arbeidsbredde/sikkerhet 11783
19742: Ok
19743: Trafikkfarlige objekter innenfor arbeidsbredde
Tilstand rekkverk, bolter 11784
19744: OK
19745: Ok, utbedret bolter på stedet
19746: Manglende/løse bolter
Tilstand wirerekkverk, oppstramming 11785
19747: OK
19748: Behov for oppstramming
Tilstand wirerekkverk, stolper 11786
19749: OK
19750: Mekanisk skade på stolper
19751: Løse stolper
19752: Mangler topphette
Tilstand wirerekkverk, wire 11787
19753: OK
19754: Mekanisk skade
19755: Lodrett stilling
Tilstand ettergivende rekkverksende, bolter 11788
19768: OK
19756: Ok, utbedret bolter på stedet
19757: Manglende/løse bolter
Tilstand ettergivende rekkverksende, stolper 11789
19760: Fundament
19767: OK
19758: Mekanisk skade
19759: Skjevhet
Tilstand ettergivende rekkverksende, Bruddpinner 11790
19761: Mangler bruddpinner
19766: OK
Tilstand ettergivende rekkverksende, renhold 11791
19762: OK
19763: Partikler/gjenstander/masser under/i rekkverksende
Tilstand ettergivende rekkverksende, fundament 11792
19764: OK
19765: Manglende løsmasser bak stolper
Tilleggsinformasjon 11794
Tekst
Geometri, linje 11793
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk