NVDB DatakatalogKommune 946

Gjeldende kommuneinndeling

Egenskapstyper

Kommunenummer 11769
Tall
Kommunenavn 11770
Tekst
Koordinatsystem 11773
19712: NGO-akse VI
19713: NGO-akse VII
19714: NGO-akse VIII
19715: UTM sone 31 (ED50)
19716: UTM sone 31 (EUREF89)
19717: UTM sone 32 (ED50)
19718: UTM sone 32 (EUREF89)
19719: UTM sone 33 (ED50)
19720: UTM sone 33 (EUREF89)
19721: UTM sone 34 (ED50)
19722: UTM sone 34 (EUREF89)
19723: UTM sone 35 (ED50)
19724: UTM sone 35 (EUREF89)
19725: UTM sone 36 (ED50)
19726: UTM sone 36 (EUREF89)
19705: NGO-64A, Møre
19706: NGO-64B, Møre
19707: NGO-akse I
19708: NGO-akse II
19709: NGO-akse III
19710: NGO-akse IV
19711: NGO-akse V
Geometri, punkt 11772
GeomPunkt
Geometri, flate 11771
GeomMultiFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk