NVDB DatakatalogFylke 945

Gjeldende fylkesinndeling

Egenskapstyper

Fylkesnummer 11764
Tall
Fylkesnavn 11765
Tekst
Koordinatsystem 11768
19683: NGO-64A, Møre
19684: NGO-64B, Møre
19685: NGO-akse I
19686: NGO-akse II
19687: NGO-akse III
19688: NGO-akse IV
19689: NGO-akse V
19690: NGO-akse VI
19691: NGO-akse VII
19692: NGO-akse VIII
19693: UTM sone 31 (ED50)
19694: UTM sone 31 (EUREF89)
19695: UTM sone 32 (ED50)
19696: UTM sone 32 (EUREF89)
19697: UTM sone 33 (ED50)
19698: UTM sone 33 (EUREF89)
19699: UTM sone 34 (ED50)
19700: UTM sone 34 (EUREF89)
19701: UTM sone 35 (ED50)
19702: UTM sone 35 (EUREF89)
19703: UTM sone 36 (ED50)
19704: UTM sone 36 (EUREF89)
Geometri, punkt 11767
GeomPunkt
Geometri, flate 11766
GeomMultiFlate

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk