NVDB DatakatalogHastighetssone GeoSUM (test) 944

Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til hastighet. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM

Egenskapstyper

Område_ID 11751
Tekst
Navn 11752
Tekst
Beskrivelse 11753
Tekst
Versjon 11754
Tekst
Tidsregel 11761
Tekst
Fartsgrense 11762
Tall
Skiltkode 11763
Tekst
Geometri_flate 11755
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk