NVDB DatakatalogLavutslippssone GeoSUM (test) 943

Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til utslipp. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM

Egenskapstyper

Område_ID 11746
Tekst
Navn 11747
Tekst
Beskrivelse 11748
Tekst
Versjon 11749
Tekst
Tidsregel 11760
Tekst
Km-avgift EL 11756
Tall
Km-avgift forbrenning 11757
Tall
Innkjøringsavgift EL 11758
Tall
Innkjøringsavgift forbrenning 11759
Tall
Geometri_flate 11750
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk