NVDB DatakatalogTank 939

Lukket beholder for magasinering av væske eller gass

Egenskapstyper

Bruksområde 11511
19552: Slamavskiller, septiktank
19554: Vann, drikkevann
19555: Olje/drivstoff
Materiale 11514
19557: Stål
19558: Glassfiber
19559: Betong
19560: Plast
Volum 11512
Tall [l]
Tilleggsinformasjon 11515
Tekst
Eier 11513
19561: Fylkeskommune
19562: Kommune
19563: Privat
19564: Stat, Nye Veier
19565: Stat, Statens vegvesen
19566: Uavklart
Geometri, punkt 11516
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk