NVDB DatakatalogGravetillatelse 938

Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen

Egenskapstyper

Bakgrunn for graving 11498
19532: Nyetablering
19533: Planlagt vedlikehold
19534: Akutt vedlikehold
Graveformål 11505
19538: Vann, avløp, overvann
19539: Drenering
19540: Ecom
19541: Strømforsyning
19542: Fjernvarme/kjøling
19543: Olje, gass
19544: Avfall
19545: Vegvedlikehold
19546: Annet formål
Gravested 11504
19536: I/langs veg
19537: Utenfor vegkant
19535: Kryssing av veg
Framføring 11526
19577: Boring
19578: Graving
19579: Microtrenching
19580: Luftspenn
19581: Annen framføring
Dato, søknad mottatt 11501
Dato
Dato, planlagt oppstart 11502
Dato
Dato, planlagt ferdigstillelse 11503
Dato
Gravedybde 11506
Tall [cm]
Ledningseier 11774
Tekst
Entreprenør 11775
Tekst
Tilleggsinformasjon 11507
Tekst
Arkivnummer 11499
Tekst
Geometri, linje 11517
GeomLinje eller Kurve
Innmålingsdata levert 11527
19582: Ja
19583: Nei
Dato, egenkontrollskjema mottatt 11525
Dato
Dato, garantiutløp 11497
Dato

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk