NVDB DatakatalogFastmerke 934

Fastmerke knyttet til bruk i vegens driftsfase, f.eks i tilknytning til tunneler

Egenskapstyper

Bolttype 11449
19472: Rør
19473: Kamjern
19474: Bolt, NGO-type
19475: Bolt, SK-type
19476: Bolt, firkant-type
19471: Bolt, uspesifisert
Fastmerkedato 11450
Dato
Fastmerkenavn 11451
Tekst
Arkivreferanse 11452
Tekst
Tilleggsinformasjon 11453
Tekst
Eier 11993
20659: Stat, Statens vegvesen
20660: Stat, Nye Veier
20661: Fylkeskommune
20662: Kommune
20663: Privat
20664: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12020
20848: Nye Veier
20849: Fylkeskommune
20850: OPS
20851: Kommune
20852: Privat
20853: Uavklart
20847: Statens vegvesen
Geometri, punkt 11454
GeomPunkt

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk