NVDB DatakatalogSkredteknisk objekt 932

Enkeltkomponent i et skredvarslingsanlegg eller i et skredutløsningstiltak. Omfatter ikke skilting og signalanlegg på vegen.

Egenskapstyper

Type 11432
19442: Sprengningstårn
19443: Gassdetonator
19444: Gassdetonator teknisk bygg
19445: Taubanemast
19446: Taubanesentral
19447: Radar
19448: Geofonstyreskap
19449: Geofonsensor
19450: Geofonmast
19451: Annet utstyr
Fundamentering 11433
19452: I løsmasser
19453: I fjell
19454: Betong
Høyde 11434
Tall [m]
Adkomst 11435
19456: Helikopter
19457: Hjullaster
19458: Kran
19459: Tau
19460: Til fots
19831: Bil
19455: Gravemaskin
Beskrivelse 11437
Tekst
Produsent 11436
Tekst
Eier 11992
20656: Kommune
20657: Privat
20658: Uavklart
20653: Stat, Statens vegvesen
20654: Stat, Nye Veier
20655: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 12019
20840: Statens vegvesen
20841: Nye Veier
20842: Fylkeskommune
20843: OPS
20844: Kommune
20845: Privat
20846: Uavklart
Geometri, punkt 11745
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk