NVDB DatakatalogFylling (Volum) 930

Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.

Egenskapstyper

Type 11399
19592: Hovedfylling
19593: Motfylling
19594: Massedeponi
Materiale 11529
19600: Grus
19601: Knust stein
19602: Sprengt stein
19603: Knust betong
19604: Annen type lette masser
19605: Skumglass
19606: Lettklinker
19607: Ekspandert polysteren
19608: Blandede masser
19609: Morenemasser
19598: Leire
19599: Sand
Dekkemateriale 11530
Tekst
Fyllingssåle 11532
19595: Ja
19596: Nei
19597: Ukjent
Tykkelse, maks 11531
Tall
Areal 11400
Tall [m2]
Tilleggsinformasjon 11401
Tekst
Arkivreferanse 11335
Tekst
Prosjektreferanse 11800
Tekst
Eier 11341
19162: Fylkeskommune
19163: Kommune
19164: Privat
19165: Stat, Nye Veier
19166: Stat, Statens vegvesen
19167: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 11347
19200: OPS
19201: Privat
19202: Statens vegvesen
19203: Uavklart
20020: Fylkeskommune
19198: Kommune
19199: Nye Veier
Geometri, flate 11353
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk