NVDB DatakatalogMasseutskifting 929

Fjerning av uegnede løsmasser som erstattes med masser av ønsket kvalitet.

Egenskapstyper

Type nye masser 11394
19232: Sand/grus
19233: Lette masser
19234: Knuste masser
19231: Sprengt stein
Dybde, maksimal 11395
Tall [m]
Areal 11396
Tall [m2]
Etableringsår 11397
Tall
Tilleggsinformasjon 11398
Tekst
Arkivreferanse 11334
Tekst
Prosjektreferanse 11799
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12444
Tekst
Eier 11340
19156: Fylkeskommune
19157: Kommune
19158: Privat
19159: Stat, Nye Veier
19160: Stat, Statens vegvesen
19161: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 11346
20019: Fylkeskommune
19192: Kommune
19193: Nye Veier
19194: OPS
19195: Privat
19196: Statens vegvesen
19197: Uavklart
Geometri, flate 11352
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk