NVDB DatakatalogVertikaldren 928

Område hvor det er installert vertikaldren for å påskynde setninger. Benyttes vanligvis under fyllinger, og bør kombineres med forbelastning med overhøyde.

Egenskapstyper

Type 11386
19228: Sand/grus
19229: Prefabrikkerte-/plastdren
Innbyrdes avstand 11387
Tall [m]
Dybde til bunn 11388
Tall [m]
Areal 11389
Tall [m2]
Etableringsår 11390
Tall
Tilleggsinformasjon 11391
Tekst
Arkivreferanse 11333
Tekst
Prosjektreferanse 11798
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12443
Tekst
Eier 11339
19152: Privat
19153: Stat, Nye Veier
19154: Stat, Statens vegvesen
19155: Uavklart
19150: Fylkeskommune
19151: Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 11345
19186: Kommune
20018: Fylkeskommune
19187: Nye Veier
19188: OPS
19189: Privat
19190: Statens vegvesen
19191: Uavklart
Geometri, flate 11351
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk