NVDB DatakatalogSaltstabilisering 927

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved hjelp av saltstabilisering.

Egenskapstyper

Antall brønner 11380
Tall [stk]
Innbyrdes avstand 11381
Tall [m]
Dybde, maks 11382
Tall [m]
Areal 11383
Tall [m2]
Etableringsår 11384
Tall
Tilleggsinformasjon 11385
Tekst
Arkivreferanse 11332
Tekst
Prosjektreferanse 11797
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12442
Tekst
Eier 11338
19144: Fylkeskommune
19145: Kommune
19146: Privat
19147: Stat, Nye Veier
19148: Stat, Statens vegvesen
19149: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 11344
19184: Statens vegvesen
19185: Uavklart
20017: Fylkeskommune
19180: Kommune
19181: Nye Veier
19182: OPS
19183: Privat
Geometri, flate 11350
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk