NVDB DatakatalogPeler/plate 926

Område med peler/plate

Egenskapstyper

Type 11373
19222: Hatter
19223: Striper
19224: Kontinuerlig plate
Type peler 11374
19225: Betong
19226: Stål
19227: Tre
Pellengde, maks 11375
Tall [m]
Areal 11402
Tall [m2]
BrutusID 11379
Tekst
Etableringsår 11377
Tall
Tilleggsinformasjon 11378
Tekst
Arkivreferanse 11331
Tekst
Prosjektreferanse 11796
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12441
Tekst
Eier 11337
19138: Fylkeskommune
19139: Kommune
19140: Privat
19141: Stat, Nye Veier
19142: Stat, Statens vegvesen
19143: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 11343
20016: Fylkeskommune
19174: Kommune
19175: Nye Veier
19176: OPS
19177: Privat
19178: Statens vegvesen
19179: Uavklart
Geometri, flate 11349
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk