NVDB DatakatalogStagforankring 925

Stag e.l. som benyttes for å forankre støttevegger, etc. Stagene ligger skrått eller tilnærmet horisontalt ut fra konstruksjonen. En registrert forekomst vil normalt dekke et område med flere enkeltstag.

Egenskapstyper

Bruksområde 11360
19216: Jordnagling
19215: Støttekonstruksjon
Type stag 11361
19217: Lissestag
19218: Selvborende stag
19219: Stangstag
Antall enkeltstag 11362
Tall [stk]
Høyeste kotenivå for innfesting 11363
Tall [m]
Staglengde, maks 11364
Tall [m]
Senteravstand, maks 11365
Tall [m]
Vinkel, maks nedover 11366
Tall [grad]
Vinkel, min nedover 11367
Tall [grad]
Aktiv 11368
19220: Ja
19221: Nei
Etableringsår 11369
Tall
Tilleggsinformasjon 11370
Tekst
Arkivreferanse 11330
Tekst
Prosjektreferanse 11795
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12440
Tekst
Eier 11336
19136: Stat, Statens vegvesen
19137: Uavklart
19132: Fylkeskommune
19133: Kommune
19134: Privat
19135: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 11342
19168: Kommune
19169: Nye Veier
19170: OPS
19171: Privat
19172: Statens vegvesen
19173: Uavklart
20015: Fylkeskommune
Geometri, flate 11348
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk