NVDB DatakatalogVegmyndighet kan bli endret 922

Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering.

Egenskapstyper

Strekning 11315
Tekst
Saksnummer 11316
Tekst
Foreslått endring 12111
21077: Endring til riksveg
21078: Endring til skogsveg
21079: Endring til fylkesveg
21080: Endring til kommunal veg
21081: Endring til privat veg
21082: Annen endring
21084: Nedleggelse av veg
Dato sendt til høring 12110
Dato
Dato vedtatt 12112
Dato
Tilleggsinformasjon 12114
Tekst
Prosjektreferanse 12113
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk