NVDB DatakatalogKabel 92

Elektrisk eller optisk leder

Egenskapstyper

Bruksområde 1274
3024: Elkraft, høyspent
3025: Utgår_Veg og gatebelysning
3026: Jordleder
3020: Utgår_Telekommunikasjon
13037: Varmekabel
3021: eKom, kobber
15950: eKom, fiber
3022: Signalkabel
3023: Elkraft, lavspent
Elnummer 11802
Tekst
Antall 2202
Tall [stk]
Produktnavn 9759
Tekst
Lengde 1327
Tall [m]
Lengde, kart 9746
Tall [m]
Farge 1293
Tekst
Framføringsveg 2023
14039: Borehull
14040: Kulvert
14041: Kabelbunt
14042: Slisse
15883: Vann
3772: Trekkrør/kanal
3773: Luftspenn
3774: Grøft
3775: Kabelbro/stige
Utleid til 11523
19572: Stat
19573: Fylkeskommune
19574: Kommune
19575: Privat
19576: Ikke utleid
Utleid til, Navn 11524
Tekst
Etableringsår 4076
Tall
Driftsmerking 9744
Tekst
Produsent 1531
Tekst
Tilleggsinformasjon 9748
Tekst
Arkivnummer 9743
Tekst
Arkivreferanse 11664
Tekst
Prosjektreferanse 11077
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12317
Tekst
Eier 5811
8258: Privat
8232: Kommune
17561: Uavklart
10698: Fylkeskommune
18588: Stat, Nye Veier
8206: Stat, Statens vegvesen
Eier, navn 9745
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 8062
18912: OPS
17714: Uavklart
10612: Privat
10534: Kommune
10456: Statens vegvesen
15951: Fylkeskommune
18783: Nye Veier
Geometri, linje 4792
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Typebetegnelse 1148
14336: BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Grey
14337: BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Blue
14338: BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Grey
14339: BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Blue
14340: BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Grey
14341: BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Blue
14342: BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Grey
14343: BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Blue
14344: BFOU (I) 250V 1x2x2.5 S3/S7 Grey
14345: BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Grey
14346: BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Blue
14347: BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Grey
14348: BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Blue
14349: BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Grey
14350: BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Blue
14351: BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Grey
14352: BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Blue
14353: BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Grey
14354: BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Blue
14355: BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Grey
14356: BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Blue
14357: BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Grey
14358: BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Blue
14359: BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Grey
14360: BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Blue
14361: BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Grey
14362: BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Blue
14363: BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Grey
14364: BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Blue
14365: BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Grey
14366: BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Blue
14367: BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Grey
14368: BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Blue
14369: BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Grey
14370: BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Blue
14371: BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Grey
14372: BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Blue
14373: BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Grey
14374: BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Blue
14375: BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Grey
14376: BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Blue
14377: BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Grey
14378: BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Blue
14379: BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Grey
14380: BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Blue
14381: BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Grey
14382: BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Blue
14383: BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Grey
14384: BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Blue
14385: BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Grey
14386: BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Blue
14387: BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Grey
14388: BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Blue
14389: G4-62,5 TB LSZH OM1
14390: G6-62,5 TB LSZH OM1
14391: G8-62,5 TB LSZH OM1
14392: G12-62,5 TB LSZH OM1
14393: G24-62,5 TB LSZH OM1
14394: G4-62,5 TBW LSZH OM1
14395: G6-62,5 TBW LSZH OM1
14396: G8-62,5 TBW LSZH OM1
14397: G12-62,5 TBW LSZH OM1
14398: G24-62,5 TBW LSZH OM1
14399: G2-50 ZC LSZH OM2
14400: G2-62,5 ZC LSZH OM1, Rød
14401: G4-50 TBW ST LSZH OM2
14402: G6-50 TBW ST LSZH OM2
14403: G8-50 TBW ST LSZH OM2
14404: G12-50 TBW ST LSZH OM2
14405: G24-50 TBW ST LSZH OM2
14406: G4-50 TBW ST LSZH OM3
14407: G6-50 TBW ST LSZH OM3
14408: G8-50 TBW ST LSZH OM3
14409: G12-50 TBW ST LSZH OM3
14410: G24-50 TBW ST LSZH OM3
14411: G4-50 TB LSZH OM2
14412: G6-50 TB LSZH OM2
14413: G8-50 TB LSZH OM2
14414: G12-50 TB LSZH OM2
14415: G24-50 TB LSZH OM2
14416: G4-9D TBW ST LSZH
14417: G6-9D TBW ST LSZH
14418: G8-9D TBW ST LSZH
14419: G12-9D TBW ST LSZH
14420: G24-9D TBW ST LSZH
14421: G12-9 AWAI
14422: G24-9 AWAI
14423: G4-9D TB LSZH
14424: G6-9D TB LSZH
14425: G8-9D TB LSZH
14426: G12-9D TB LSZH
14427: G24-9D TB LSZH
14428: G12-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
14429: G24-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
14430: G12-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
14431: G24-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
14432: RG59 B/U Koaks 75 Ohm B2 130
14433: RG59 B/U Koaks 75 Ohm 500m
14434: RG59 B/U Koaks 75 Ohm 100m Hv.
14435: RG58 C/U Koaks 50 Ohm 100m
14436: RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m
14437: RG11 Koaks 75 Ohm 500m
14438: RG213 U Koaks 50 Ohm 500m
14439: RG213 U Koaks 50 Ohm 100m
14440: RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 100m
14441: RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 500m
14442: CATV 0,8/3,6 59F tri 77% PVC
14443: CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PVC
14444: CATV 1,0/4,6 6F tri 77% LSZH
14445: CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PEF
14446: CATV 1,6/7,3 11F tri 77% LSZH
14447: CATV 1,6/7,3 11F tri 77% PEF
14448: CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC B2 130
14449: CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC
14450: CATV 1,0/4,6 6F 60% PVC B2 100
14451: CATV 1,0/4,6 6F 60% PVC
14452: MK-214 Mikrofonkabel
14453: MK-250 Mikrofonkabel
14454: Modular kabel 4x0,14, sv
14455: Modular kabel 4x0,14 ,hv
14456: Modular kabel 6x0,14 ,sv
14457: Modular kabel 8x0,14 ,sv
14458: 4 par 0,6 PT HF E4 750
14459: 6 par 0,6 PT HF E4 500
14460: 10 par 0,6 PT HF E4 350
14461: 20 par 0,6 PT HF E4 200
14462: 4 par 0,6 PTS HF E4 750
14463: 6 par 0,6 PTS HF E4 500
14464: 10 par 0,6 PTS HF E4 350
14465: 20 par 0,6 PTS HF E4 200
14466: 30 par 0,6 PTS Halogenfri
14467: 2 par 0,6 PT-SK HF
14468: 4 par 0,6 PT-SK HF
14469: 10 par 0,6 PT-SK HF
14470: 2 par 0,6 PT HF (1x4) B2 350
14471: 2 par 0,6 PT HF (1x4) B1 150
14472: 4 par 0,6 PT HF B2 150
14473: 6 par 0,6 PT HF B2 130
14474: 10 par 0,6 PT HF B2 90
14475: 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B2 350
14476: 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B1 150
14477: 4 par 0,6 PTS HF B2 130
14478: 6 par 0,6 PTS HF B2 130
14479: 10 par 0,6 PTS HF B2 90
14480: PFSK 440V 4x0,22 B1 130m
14481: PFSK 440V 4X0,22 500m
14482: PFSK 440V 6x0,22 B2 130m
14483: PFSK 440V 8x0,22 B2 130m
14484: PFSK 440V 8X0,22 500m
14485: PFSK 440V 12x0,22 B2 130m
14486: PFSK 440V 12x0,22 500m
14487: PFSK 440V 18x0,22 B2 100m
14488: PFSK 440V 25x0,22 100m
14489: PFSK 440V 2x0,5 B2 130m
14490: PFSK 440V 2X0,5 500m
14491: PFSK 440V 3x0,5 B2 130m
14492: PFSK 440V 4x0,5 B2 130m
14493: PFSK 440V 4X0,5 500m
14494: PFSK 440V 6x0,5 B2 100m
14495: PFSK 440V 6x0,5 500m
14496: PFSK 440V 8X0,5 B2 90m
14497: PFSK 440V 12X0,5 B2 60m
14498: PFSK 440V 18x0,5 100m
14499: PFSK 440V 25x0,5 100m
14500: PFSK 440V 36x0,5 250m
14501: 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH (1)
14502: 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH (2)
14503: 2 par 0,22 YFSK
14504: 4 par 0,22 YFSK
14505: 2 par 0,5 YFSK
14506: 4 par 0,5 YFSK
14507: N-LINE 6F 1,0/4,6 TRI 16-100
14508: N-LINE KAT5 UTP 4PAR 16-100
14509: N-LINE KAT6 U/UTP 16-100
14510: Kat. 5 U/UTP PVC B2 130 Hvit
14511: Kat. 5 U/UTP PVC 305 Hvit
14512: Kat. 5 U/UTP PVC 1000 Hvit
14513: Kat. 5 U/UTP LSZH 305 Hvit
14514: Kat. 5 U/UTP LSZH 1000 Hvit
14515: Kat. 6 U/UTP PVC B2 130 Hvit
14516: Kat. 6 U/UTP PVC 305 Hvit
14517: Kat. 6 U/UTP PVC 1000 Hvit
14518: Kat. 6 U/UTP LSZH 305 Hvit
14519: Kat. 6 U/UTP LSZH 1000 Hvit
14520: Kat. 6 F/UTP LSZH B2 150 Hvit
14521: Kat. 6 U/UTP LSZH B2 150 Hvit
14522: PFSP 1KV 3X25 A/10
14523: PFSP 1KV 3X50 A/16
14524: PFSP 1KV 3X95 A/35
14525: PFSP 1KV 3X150 A/50
14526: PFSP 1KV 3X240 A/70
14527: PFSP 1KV 4X25 A/10
14528: PFSP 1KV 4X50 A/16
14529: PFSP 1KV 4X95 A/35
14530: PFSP 1KV 4X150 A/50
14531: PFSP 1KV 4X240 A/70
14532: PFSP 1KV 3X1,5/1,5 (1)
14533: PFSP 1KV 3X1,5/1,5 (2)
14534: PFSP 1KV 3X2,5/2,5 (1)
14535: PFSP 1KV 3X2,5/2,5 (2)
14536: PFSP 1KV 3X4/4
14537: PFSP 1KV 3X6/6
14538: PFSP 1KV 4X1,5/1,5 (1)
14539: PFSP 1KV 4X1,5/1,5 (2)
14540: PFSP 1KV 4X2,5/2,5
14541: PFSP 1KV 4X4/4
14542: PFSP 1KV 4X6/6
14543: PFSP 1KV 2X1,5/1,5 (1)
14544: PFSP 1KV 2X1,5/1,5 (2)
14545: PFSP 1KV 2X2,5/2,5 (1)
14546: PFSP 1KV 2X2,5/2,5 (2)
14547: PFSP 1KV 2X4/4
14548: PFSP 1KV 2X6/6
14549: PFSP 1KV 2X1,5/1,5 (3)
14550: PFSP 1KV 2X2,5/2,5 (3)
14551: PFSP 1KV 3X1,5/1,5 (3)
14552: PFSP 1KV 3X2,5/2,5 (3)
14553: PFSP 1KV 3X10/10
14554: PFSP 1KV 3X16/16
14555: PFSP 1KV 3X25/16 (1)
14556: PFSP 1KV 4X10/10
14557: PFSP 1KV 4X16/16
14558: PFSP 1KV 4X25/16
14559: PFSP 1KV 2X10/10
14560: PFSP 1KV 2X16/16
14561: PFSP 1KV 3X35/16 (2)
14562: PFSP 1KV 3X50/25
14563: PFSP 1KV 3X70/35
14564: PFSP 1KV 3X95/50
14565: PFSP 1KV 3X120/70
14566: PFSP 1KV 3X150/70
14567: PFSP 1KV 3X185/95
14568: PFSP 1KV 3X240/120
14569: IFSI 1KV 3X25A/10
14570: IFSI 1KV 3X50A/15
14571: IFSI 1KV 3X95 A/29
14572: IFSI 1KV 3X150A/41
14573: IFSI 1KV 3X240 A/72
14574: IFSI 1KV 4X25 A/10
14575: IFSI 1KV 4X50 A/15
14576: IFSI 1KV 4X95 A/29
14577: IFSI 1KV 4X150A/41
14578: IFSI 1KV 4X240A/72
14579: IFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5
14580: IFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5
14581: IFSI-EMC 1KV 2X4/4
14582: IFSI-EMC 1KV 2X6/6
14583: IFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5
14584: IFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5
14585: IFSI-EMC 1KV 3X4/4
14586: IFSI-EMC 1KV 3X6/6
14587: IFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5
14588: IFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5
14589: IFSI-EMC 1KV 4X4/4
14590: IFSI-EMC 1KV 4X6/6
14591: IFSI 1KV 3X10/10
14592: IFSI 1KV 3X16/16
14593: IFSI 1KV 3X25/16
14594: IFSI 1KV 3X35/16
14595: IFSI 1KV 3X50/25
14596: IFSI 1KV 3X95/50
14597: IFSI 1KV 3X150/70
14598: IFSI 1KV 4X10/10
14599: IFSI 1KV 4X16/16
14600: IFSI 1KV 4X25/16
14601: IFSI 1KV 4X35/16
14602: IFSI 1KV 4X50/25
14603: IFSI 1KV 4X70/35
14604: IFSI 1KV 4X95/50
14605: IFSI 1KV 4X120/70
14606: IFSI 1KV 4X150/70
14607: IFSI 1KV 4X185/95
14608: IFSI 1KV 4X240/120
14609: IFSI 500V 4X0,75
14610: IFSI 500V 8X0,75
14611: IFSI 500V 12X0,75
14612: IFSI 500V 20X0,75
14613: IFSI 500V 28X0,75
14614: IFSI 750V 5X1,5
14615: IFSI 750V 7X1,5
14616: IFSI 750V 12X1,5
14617: IFSI 750V 19X1,5
14618: IFSI 750V 27X1,5
14619: IFSI 750V 37X1,5
14620: IFSI 750V 7X2,5
14621: IFSI 750V 12X2,5
14622: IFSI 750V 19X2,5
14623: IFLI 500V 2X1,5/1,5 (BUNT)
14624: IFLI 500V 2X2,5/2,5 (BUNT)
14625: IFLI 500V 2X4/4 (BUNT)
14626: IFLI 500V 2X6/6 (BUNT)
14627: IFLI 500V 3X1,5/1,5 (BUNT)
14628: IFLI 500V 3X2,5/2,5 (BUNT)
14629: IFLI 500V 4X1,5/1,5 (BUNT)
14630: IFLI 500V 4X2,5/2,5 (BUNT)
14631: IFLI 500V 2X1,5/1,5
14632: IFLI 500V 2X2,5/2,5
14633: IFLI 500V 2X4/4
14634: IFLI 500V 2X6/6
14635: IFLI 500V 3X1,5/1,5
14636: IFLI 500V 3X2,5/2,5
14637: IFLI 500V 4X1,5/1,5
14638: IFLI 500V 4X2,5/2,5
14639: IFXI 500V 3G1,5
14640: IFXI 500V 3G2,5
14641: IFXI 500V 4G1,5
14642: IFXI 500V 4G2,5
14643: IFXI 500V 5G1,5
14644: IFXI 500V 5G2,5
14645: IFLI 250V 2x1/1-R B2 150
14646: IFLI 250V 2X1/1 MM - R
14647: IX 750V 6 G/G
14648: IX 750V 25 G/G
14649: BFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5
14650: BFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5
14651: BFSI 1KV 2X6/6
14652: BFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5
14653: BFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5
14654: BFSI-EMC 1KV 3X4/4
14655: BFSI 1KV 3X6/6
14656: BFSI 1KV 3X10/10
14657: BFSI 1KV 3X16/16
14658: BFSI 1KV 3X25/16
14659: BFSI 1KV 3X35/16
14660: BFSI 1KV 3X50/25
14661: BFSI 1KV 3X70/35
14662: BFSI 1KV 3X95/50
14663: BFSI 1KV 3X150/70
14664: BFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5
14665: BFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5
14666: BFSI 1KV 4X6/6
14667: BFSI 1KV 4X10/10
14668: BFSI 1KV 4X16/16
14669: BFSI 1KV 4X25/16
14670: BFSI 1KV 4X35/16
14671: BFSI 1KV 4X50/25
14672: BFSI 1KV 4X70/35
14673: BFSI 1KV 4X150/70
14674: BI 500V 3G1,5
14675: BI 500V 3G2,5
14676: EX 1KV 2X25A
14677: EX 1KV 3X25A
14678: EX 1KV 3X50A
14679: EX 1KV 3X95A
14680: EX 1KV 4X25A
14681: EX 1KV 4X50A
14682: EX 1KV 4X95A
14683: PFSP 500V 4X0,75
14684: PFSP 500V 8X0,75
14685: PFSP 500V 12X0,75
14686: PFSP 500V 20X0,75
14687: PFSP 500V 28X0,75
14688: PFSP 750V 5X1,5
14689: PFSP 750V 7X1,5
14690: PFSP 750V 12X1,5
14691: PFSP 750V 19X1,5
14692: PFSP 750V 27X1,5
14693: PFSP 750V 37X1,5
14694: PFSP 750V 5X2,5
14695: PFSP 750V 7X2,5
14696: PFSP 750V 12X2,5
14697: PFSP 750V 19X2,5
14698: TSLF 12KV 1X50 A/16
14699: TSLF 12KV 1X150 A/25
14700: TSLF 12KV 1X240 A/35
14701: TSLF 12KV 1X400 A/35
14702: TSLF 12KV 1X630 A/35
14703: TSLF 12KV TRIPPEL 1X50 A/16
14704: TSLF 12KV TRIPPEL 1X150 A/25
14705: TSLF 12KV TRIPPEL 1X240 A/35
14706: TSLF 12KV 3X1X50 A
14707: TSLF 12KV 3X1X150 A
14708: TSLF 12KV 3X1X240 A
14709: TSLF-O 12KV 3X1X 50 A
14710: TSLF-O 12KV 3X1X150 A
14711: TSLF-O 12KV 3X1X240 A
14712: TSLF-J 12 kV 3x1x50 A KGF25
14713: TSLF-J 12 kV 3x1x150 A KGF25
14714: TSLF-J 12 kV 3x1x240 A KGF25
14715: TSLF-J 12 kV 3x1x50 A KGF50
14716: TSLF-J 12 kV 3x1x150 A KGF50
14717: TSLF-J 12 kV 3x1x240 A KGF50
14718: TSLF-OJ 12kV 3x1x50A m/KGF25
14719: TSLF-OJ 12kV 3x1x150A m/KGF25
14720: TSLF-OJ 12kV 3x1x240A m/KGF25
14721: TSLF-OJ 12kV 3x1x50A m/KGF50
14722: TSLF-OJ 12kV 3x1x150A m/KGF50
14723: TSLF-OJ 12kV 3x1x240A m/KGF50
14724: TSLF 24KV 1X 50 A/16
14725: TSLF 24KV 1X 95 A/25
14726: TSLF 24KV 1X150 A/25
14727: TSLF 24KV 1X240 A/35
14728: TSLF 24KV 1X400 A/35
14729: TSLF 24KV 1X630 A/50
14730: TSLF 24KV TRIPPEL 1X 50 A/16
14731: TSLF 24KV TRIPPEL 1X 95 A/25
14732: TSLF 24KV TRIPPEL 1X150 A/25
14733: TSLF 24KV TRIPPEL 1X240 A/35
14734: TSLF 24KV TRIPPEL 1X400 A/35
14735: TSLF 24KV 3X1X 50 A
14736: TSLF 24KV 3X1X 95 A
14737: TSLF 24KV 3X1X150 A
14738: TSLF 24KV 3X1X240 A
14739: TSLF-O 24KV 3X1X 50 A
14740: TSLF-O 24KV 3X1X 95 A
14741: TSLF-O 24KV 3X1X150 A
14742: TSLF-O 24KV 3X1X240 A
14743: TSLF-OJ 24 kV 3x1x 50A KGF25
14744: TSLF-OJ 24 kV 3x1x 95A KGF25
14745: TSLF-OJ 24 kV 3x1x150A KGF25
14746: TSLF-OJ 24 kV 3x1x240A KGF25
14747: TSLF-OJ 24 kV 3x1x 50A KGF50
14748: TSLF-OJ 24 kV 3x1x 95A KGF50
14749: TSLF-OJ 24 kV 3x1x150A KGF50
14750: TSLF-OJ 24 kV 3x1x240A KGF50
14751: TSLF-J 24 kV 3x1x50 A KGF25
14752: TSLF-J 24 kV 3x1x95 A KGF25
14753: TSLF-J 24 kV 3x1x150 A KGF25
14754: TSLF-J 24 kV 3x1x240 A KGF25
14755: TSLF-J 24 kV 3x1x50 A KGF50
14756: TSLF-J 24 kV 3x1x95 A KGF50
14757: TSLF-J 24 kV 3x1x150 A KGF50
14758: TSLF-J 24 kV 3x1x240 A KGF50
14759: TXSP 24KV 1X25 CU/16
14760: AXCLH-O 24KV LT 3X 25/16
14761: AXCLH-O 24KV LT 3X 50/16
14762: AXCLH-O 24KV LT 3X 95/16
14763: TXXP 1KV 1X 95 A
14764: TXXP 1KV 1X150 A
14765: TXXP 1KV 1X240 A
14766: TXXP 1KV 1X300 A
14767: TXXP 1KV 1X400 A
14768: TXXP 1KV 1X630 A
14769: TXXP 1KV 1X 95 CU
14770: TXXP 1KV 1X150 CU
14771: TXXP 1KV 1X240 CU
14772: TXXP 1KV 1X300 CU
14773: TXXP 1KV 1X400 CU
14774: TFXP 1KV 4G25 A
14775: TFXP 1KV 4G50 A
14776: TFXP 1KV 4G95 A
14777: TFXP 1KV 4G150 A
14778: TFXP 1KV 4G240 A
14779: TFXP-O 1kV 4G25A OPTO 8-tall
14780: TFXP-O 1kV 4G50A OPTO 8-tall
14781: TFXP-O 1kV 4G95A OPTO 8-tall
14782: TFXP-O 1kV 4G150A OPTO 8-tall
14783: TFXP-O 1kV 4G240A OPTO 8-tall
14784: TFXP-O 1kV 4G25A OPTO
14785: TFXP-O 1kV 4G50A OPTO
14786: TFSP 1KV 3X95 A/35
14787: TFSP 1KV 3X150 A/50
14788: TFSP 1KV 3X240 A/70
14789: TFSP 1KV 4G25A/10
14790: TFSP 1KV 4G50A/16
14791: TFSP 1KV 4G95 A/35
14792: TFSP 1KV 4G150 A/50
14793: TFSP 1KV 4G240A/70
14794: EFSP 3KV 1X6/6 SORT
14795: PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 (1)
14796: PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 (1)
14797: PR PLUSS 500V 2X4/4 (1)
14798: PR PLUSS 500V 2X6/6 (1)
14799: PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 (1)
14800: PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 (1)
14801: PR PLUSS 500V 3X4/4 (1)
14802: PR PLUSS 500V 3X6/6 (1)
14803: PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5 (1)
14804: PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5 (1)
14805: PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 (2)
14806: PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 (2)
14807: PR PLUSS 500V 2X4/4 (2)
14808: PR PLUSS 500V 2X6/6 (2)
14809: PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 (2)
14810: PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 (2)
14811: PR PLUSS 500V 3X4/4 (2)
14812: PR PLUSS 500V 3X6/6 (2)
14813: PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5 (2)
14814: PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5 (2)
14815: PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 B2 100
14816: PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 B2 75
14817: PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 B2 50
14818: PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 B2 50
14819: PVXP 250V 2x1/1MM B2 150
14820: PVXP 250V 2X1/1 MM
14821: PFXP 500V 3G1,5 SN
14822: PFXP 500V 3G2,5 SN
14823: PFXP 500V 4G1,5 SN
14824: PFXP 500V 4G2,5 SN
14825: PFXP 500V 5G1,5 SN
14826: PFXP 500V 5G2,5 SN
14827: PFXP 500V 3G1,5 B2 70
14828: PFXP 500V 3G2,5 B2 50
14829: PFXP 500V 4G1,5 B2 50
14830: PFXP 1KV 4G10
14831: PFXP 1KV 4G16
14832: PFXP 1KV 4G25
14833: PFXP 1KV 4G35
14834: PFXP 1KV 4G50
14835: PFXP 1KV 4G70
14836: PFXP 1KV 5G10
14837: PFXP 1KV 5G16
14838: PFXP 1KV 4G25 A
14839: PFXP 1KV 4G50 A
14840: PFXP 1KV 4G95 A
14841: PFXP 1KV 5G25 A
14842: PFXP 1KV 5G50 A
14843: PFXP 1KV 5G95 A
14844: PFXP 1KV 3G25 A
14845: PN 750V 6 BLÅ B1 100
14846: PN 750V 6 G/G B1 100
14847: PN 750V 6 BRUN B1 100
14848: PN 750V JETLINE 1,5 SORT
14849: PN 750V JETLINE 1,5 GRÅ
14850: PN 750V JETLINE 1,5 BLÅ
14851: PN 750V JETLINE 1,5 G/G
14852: PN 750V JETLINE 1,5 BRUN
14853: PN 750V JETLINE 2,5 SORT
14854: PN 750V JETLINE 2,5 GRÅ
14855: PN 750V JETLINE 2,5 BLÅ
14856: PN 750V JETLINE 2,5 G/G
14857: PN 750V JETLINE 2,5 BRUN
14858: PN 750V 10 SORT
14859: PN 750V 10 HVIT
14860: PN 750V 10 BLÅ
14861: PN 750V 10 G/G
14862: PN 750V 10 BRUN
14863: PN 750V 16 SORT (1)
14864: PN 750V 16 GUL/RØD (1)
14865: PN 750V 16 BLÅ
14866: PN 750V 16 G/G (1)
14867: PN 750V 16 BRUN
14868: PN 750V 25 SORT (1)
14869: PN 750V 25 G/G (1)
14870: PN 750V 35 SORT (1)
14871: PN 750V 35 G/G (1)
14872: PN 750V 16 SORT (2)
14873: PN 750V 16 GUL/RØD (2)
14874: PN 750V 16 G/G (2)
14875: PN 750V 25 SORT (2)
14876: PN 750V 25 GUL/RØD
14877: PN 750V 25 G/G (2)
14878: PN 750V 35 SORT (2)
14879: PN 750V 35 G/G (2)
14880: PN 750V 50 SORT
14881: PN 750V 50 GUL/RØD
14882: PN 750V 50 G/G
14883: PN 750V 70 SORT
14884: PN 750V 70 G/G
14885: PN JetSet 750V 3G1,5 B2 150
14886: PN JetSet 750V 3G2,5 B2 100
14887: PN JetSet 750V 3G4 B2 70
14888: PN JetSet 750V 4G1,5 B2 100
14889: PN JetSet 750V 4G2,5 B2 80
14890: RK 500V 0,75 SORT
14891: RK 500V 0,75 HVIT
14892: RK 500V 0,75 RØD
14893: RK 500V 0,75 BLÅ
14894: RK 500V 0,75 ORANGE
14895: RK 500V 0,75 G/G
14896: RK 500V 0,75 GRÅ
14897: RK 500V 0,75 BRUN
14898: RK 750V 1,5 SORT
14899: RK 750V 1,5 HVIT
14900: RK 750V 1,5 RØD
14901: RK 750V 1,5 BLÅ
14902: RK 750V 1,5 G/G
14903: RK 750V 1,5 GRÅ
14904: RK 750V 1,5 BRUN
14905: RK 750V 2,5 SORT
14906: RK 750V 2,5 HVIT
14907: RK 750V 2,5 RØD
14908: RK 750V 2,5 BLÅ
14909: RK 750V 2,5 G/G
14910: RK 750V 2,5 GRÅ
14911: RK 750V 2,5 BRUN
14912: RK 750V 4 SORT
14913: RK 750V 4 HVIT
14914: RK 750V 4 BLÅ
14915: RK 750V 4 G/G
14916: RK 750V 4 BRUN
14917: RK 750V 6 SORT
14918: RK 750V 6 HVIT
14919: RK 750V 6 BLÅ
14920: RK 750V 6 G/G
14921: RK 750V 6 BRUN
14922: RK 750V 10 SORT
14923: RK 750V 10 HVIT
14924: RK 750V 10 BLÅ
14925: RK 750V 10 G/G
14926: RK 750V 10 BRUN
14927: RK 750V 16 SORT
14928: RK 750V 16 HVIT
14929: RK 750V 16 BLÅ
14930: RK 750V 16 G/G
14931: RK 750V 16 BRUN
14932: RK 750V 16 G/G
14933: RK 750V 25 SORT
14934: RK 750V 25 G/G
14935: RK 750V 35 SORT
14936: RK 750V 35 G/G
14937: RK 750V 50 SORT
14938: RK 750V 50 G/G
14939: RK 750V 70 G/G
14940: KGE 25mm² (Bunt 25m)
14941: KGE 5,65 MM (BUNT 100 M)
14942: KGE 25 MM2 (5,65 MM)
14943: KGF 25 MM2 (7X2,24)
14944: KGF 35 MM2 (7X2,64)
14945: KGF 50 MM2 (7X3,01)
14946: KGF 95 MM2 (19X2,64)
14947: KGF 120 MM2 (19X2,97)
14948: KHF 25 MM2 (7X2,24)
14949: KHF 35 MM2 (7X2,64)
14950: KHF 50 MM2 (7X3,01)
14951: KHF 70 MM2 (19X2,24)
14952: KHF 95 MM2 (19X2,64)
3027: Kabel, uspesifisert
3028: Kabel, uisolert
3029: Kabel, isolert
3030: Kabelbunt
19467: TXXP-RL 1KV 5G50
19624: A5-0.6 MXLE-45P
19625: A10-0.6 MXLE-45P
19626: A20-0.6 MXLE-45P
19627: A50-0.6 MXLE-45P
19628: A100-0.6 MXLE-45P
19629: A200-0.6 MXLE-45P
19630: A300-0.6 MXLE-45P
19631: A500-0.6 MXLE-45P
19632: A700-0.6 MXLE-45P
19633: A1000-0.6 MXLE-45P
14052: PUREAX 3G1,5mm2 H07BQ-F
14053: PUREAX 3G2,5mm2 H07BQ-F
14054: PUREAX 4G2,5mm2 H07BQ-F
14055: PUREAX 5G2,5mm3 H07BQ-F
14056: PUREAX 4G4mm2 H07BQ-F
14057: PUREAX 5G4mm2 H07BQ-F
14058: PUREAX 4G6mm2 H07BQ-F
14059: PUREAX 5G6mm2 H07BQ-F
14060: PUREAX 4G10mm2 H07BQ-F
14061: PUREAX 4G16mm2 H07BQ-F
14062: PUREAX 5G10mm2 H07BQ-F
14063: PUREAX 5G16mm2 H07BQ-F
14064: G12-9 QXXE-0403LV-D
14065: G24-9 QXXE-0403LV-D
14066: G48-9 QXXE-0403LV-D
14067: G96-9 QXXE-0403LV-D
14068: G144-9 QXXE-0403LV-D
14069: G192-9 QXXE-0403LV-D
14070: G12-9D QXXE (2,3 mm)
14071: G24-9D QXXE (2,3 mm)
14072: G48-9D QXXE (2,3 mm)
14073: G96-9D QXXE (2,3 mm)
14074: G144-9D QXXE (2,3 mm)
14075: G288-9D QXXE-0403LV-D
14076: G384-9D QXXE-0403LV-D
14077: G432-9D QXXE-0403LV-D
14078: G24-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
14079: G48-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
14080: G96-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
14081: G4-9 GRSQBDV
14082: G8-9 GRSQBDV
14083: G12-9 GRSQBDV
14084: G24-9 GRSQBDV
14085: G48-9 GRSQBDV
14086: G72-9 GRSQBDV
14087: G96-9 GRSQBDV
14088: G24-9 QXXI
14089: G48-9 QXXI
14090: G96-9 QXXI
14091: G12-9 QXWE 0403LV-W1,4
14092: G24-9 QXWE 0403LV-W1,4
14093: G48-9 QXWE 0403LV-W1,4
14094: G96-9 QXWE 0403LV-W1,4
14095: G144-9 QXWE 0403LV-W1,4
14096: G192-9 QXWE 0403LV-W1,4
14097: G12-9 QXWE 0403LV-D7,0
14098: G24-9 QXWE 0403LV-D7,0
14099: G48-9 QXWE 0403LV-D7,0
14100: G96-9 QXWE 0403LV-D7,0
14101: G144-9 QXWE 0403LV-D7,0
14102: G192-9 QXWE 0403LV-D7,0
14103: G12-9 QXWE 0403LV-D9,0
14104: G24-9 QXWE 0403LV-D9,0
14105: G48-9 QXWE 0403LV-D9,0
14106: G96-9 QXWE 0403LV-D9,0
14107: G144-9 QXWE 0403LV-D9,0
14108: G192-9 QXWE 0403LV-D9,0
14109: G4-9 QXWE W0,7 MONO
14110: G8-9 QXWE W0,7 MONO
14111: G12-9 QXWE W0,7 MONO
14112: G4-50 UT30 LSZH OM2
14113: G6-50 UT30 LSZH OM2
14114: G8-50 UT30 LSZH OM2
14115: G12-50 UT30 LSZH OM2
14116: G24-50 UT30 LSZH OM2
14117: BFOU 0.6/1kV 1x95/10 P5/P12
14118: BFOU 0.6/1kV 1x150/10 P5/P12
14119: BFOU 0.6/1kV 1x185 / 10 P5/P12
14120: BFOU 0.6/1kV 1x240/16 P5/P12
14121: BFOU 0.6/1kV 1x300/16 P5/P12
14122: BFOU 0.6/1kV 2x1,5/4 P5/P12
14123: BFOU 0.6/1kV 2x2,5/6 P5/P12
14124: BFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P5/P12
14125: BFOU 0.6/1kV 2x6/6 P5/P12
14126: BFOU 0.6/1kV 2x10/ 10 P5/P12
14127: BFOU 0.6/1kV 2x16/ 16 P5/P12
14128: BFOU 0.6/1kV 3x1,5/6 P5/P12
14129: BFOU 0.6/1kV 3x2.5/6 P5/P12
14130: BFOU 0.6/1kV 3x4 /6 P5/P12
14131: BFOU 0.6/1kV 3x6/6 P5/P12
14132: BFOU 0.6/1kV 3x10/10 P5/P12
14133: BFOU 0.6/1kV 3x16/16 P5/P12
14134: BFOU 0.6/1kV 3x25 / 16 P5/P12
14135: BFOU 0.6/1kV 3x35/16 P5/P12
14136: BFOU 0.6/1kV 3x50 / 25 P5/P12
14137: BFOU 0.6/1kV 3x70 / 35 P5/P12
14138: BFOU 0.6/1kV 3x95 /50 P5/P12
14139: BFOU 0.6/1kV 3x120/60 P5/P12
14140: BFOU 0.6/1kV 3x150/60 P5/P12
14141: BFOU 0.6/1kV 4x1.5/6 P5/P12
14142: BFOU 0.6/1kV 4x2.5/6 P5/P12
14143: BFOU 0.6/1kV 4x4 /6 P5/P12
14144: BFOU 0.6/1kV 4x6/6 P5/P12
14145: BFOU 0.6/1kV 4x10/ 10 P5/P12
14146: BFOU 0.6/1kV 4x16/16 P5/P12
14147: BFOU 0.6/1kV 4x25/16 P5/P12
14148: BFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P5/P12
14149: BFOU 0.6/1kV 4x50/25 P5/P12
14150: BFOU 0.6/1kV 4x70/ 35 P5/P12
14151: BFOU 0.6/1kV 4x95/50 P5/P12
14152: BFOU 0.6/1kV 7x1.5/6 P5/P12
14153: BFOU 0.6/1kV 7x2.5/6 P5/P12
14154: BFOU 0.6/1kV 12x1.5/10 P5/P12
14155: BFOU 0.6/1kV 12x2,5 /10 P5/P12
14156: BFOU 0.6/1kV 19x1.5/10 P5/P12
14157: BFOU 0.6/1kV 19x2,5 /10 P5/P12
14158: BFOU 0.6/1kV 27x1,5 /16 P5/P12
14159: BFOU 0.6/1kV 27x2,5 /16 P5/P12
14160: RFOU 0.6/1kV 1x95/10 P1/P8
14161: RFOU 0.6/1kV 1x150/10 P1/P8
14162: RFOU 0.6/1kV 1x185/10 P1/P8
14163: RFOU 0.6/1kV 1x240/16 P1/P8
14164: RFOU 0.6/1kV 1x300/16 P1/P8
14165: RFOU 0.6/1kV 2x1,5 / 4 P1/P8
14166: RFOU 0.6/1kV 2x2,5/4 P1/P8
14167: RFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P1/P8
14168: RFOU 0.6/1kV 2x6/6 P1/P8
14169: RFOU 0.6/1kV 2x10/10 P1/P8
14170: RFOU 0.6/1kV 2x16/16 P1/P8
14171: RFOU 0.6/1kV 3x1,5/4 P1/P8
14172: RFOU 0.6/1kV 3x2,5 /6 P1/P8
14173: RFOU 0.6/1kV 3x4 / 6 P1/P8
14174: RFOU 0.6/1kV 3x6 /6 P1/P8
14175: RFOU 0.6/1kV 3x10 /10 P1/P8
14176: RFOU 0.6/1kV 3x16/16 P1/P8
14177: RFOU 0,6/1kV 3x25/16 P1/P8
14178: RFOU 0.6/1kV 3x35/ 16 P1/P8
14179: RFOU 0.6/1kV 3x50/25 P1/P8
14180: RFOU 0.6/1kV 3x70/35 P1/P8
14181: RFOU 0.6/1kV 3x95/50 P1/P8
14182: RFOU 0.6/1kV 3x120/60 P1/P8
18278: TXXP-RL 1KV 5G25
14183: RFOU 0.6/1kV 3x150/60 P1/P8
14184: RFOU 0.6/1kV 4x1,5 / 6 P1/P8
14185: RFOU 0.6/1kV 4x2,5 /6 P1/P8
14186: RFOU 0.6/1kV 4x4 / 6 P1/P8
14187: RFOU 0.6/1kV 4x6 /6 P1/P8
14188: RFOU 0.6/1kV 4x10 / 10 P1/P8
14189: RFOU 0,6/1kV 4x16 /16 P1/P8
14190: RFOU 0.6/1kV 4x25 / 16 P1/P8
14191: RFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P1/P8
14192: RFOU 0.6/1kV 4x50/25 P1/P8
14193: RFOU 0.6/1kV 4x70 /35 P1/P8
14194: RFOU 0.6/1kV 4x95 /50 P1/P8
14195: RFOU 0.6/1kV 7x1,5/6 P1/P8
14196: RFOU 0.6/1kV 7x2,5/6 P1/P8
14197: RFOU 0,6/1kV 12x1,5 /10 P1/P8
14198: RFOU 0.6/1kV 12x2,5 /10 P1/P8
14199: RFOU 0.6/1kV 19x1,5 /10 P1/P8
14200: RFOU 0.6/1kV 19x2,5 /10 P1/P8
14201: RFOU 0.6/1kV 27x1,5 /10 P1/P8
14202: RFOU 0.6/1kV 27x2,5 /16 P1/P8
14203: RFOU (C) 250V 12x2x0.75 S2/S6 Blue
14204: RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Grey
14205: RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Blue
18301: PROlight 5G50
14206: RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Grey
18302: PROlight 5G25
14207: RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Blue
14208: RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Grey
14209: RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Blue
14210: RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Grey
14211: RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Blue
14212: RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Grey
14213: RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Blue
14214: RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Grey
14215: RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Blue
14216: RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Grey
14217: RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Blue
14218: RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Grey
14219: RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Blue
14220: RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Grey
14221: RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Blue
14222: RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Grey
14223: RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Blue
14224: RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Grey
14225: RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Blue
14226: RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Grey
14227: RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Blue
14228: RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Grey
14229: RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Blue
14230: RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Grey
14231: RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Blue
14232: RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Grey
14233: RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Blue
14234: RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Grey
14235: RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Blue
14236: RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Grey
14237: RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Blue
14238: RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Grey
14239: RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Blue
14240: RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Grey
14241: RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Blue
14242: RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Grey
14243: RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Blue
14244: RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Grey
14245: RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Blue
14246: RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Grey
14247: RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Blue
14248: RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Grey
14249: RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Blue
14250: RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Grey
14251: RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Blue
14252: RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Grey
14253: RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Blue
14254: RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Grey
14255: RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Blue
14256: RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Grey
14257: RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Blue
14258: RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Grey
14259: RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Blue
14260: RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Grey
14261: RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Blue
14262: RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Grey
14263: RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Blue
14264: RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Grey
14265: RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Blue
14266: RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Grey
14267: RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Blue
14268: RFOU (I) 250V 2x2x1.5 S1/S5 Grey
14269: RFOU (I) 250V 2x2x1.5 S1/S5 Blue
14270: RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Grey
14271: RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Blue
14272: RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Grey
14273: RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Blue
14274: RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Grey
14275: RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Blue
14276: RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Grey
14277: RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Blue
14278: RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Grey
14279: RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Blue
14280: RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Grey
14281: RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Blue
14282: RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Grey
14283: RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Blue
14284: RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Grey
14285: RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Blue
14286: RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Grey
14287: RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Blue
14288: RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Grey
14289: RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Blue
14290: RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Grey
14291: RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Blue
14292: BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Grey
14293: BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Blue
14294: BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Grey
14295: BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Blue
14296: BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Grey
14297: BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Blue
14298: BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Grey
14299: BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Blue
14300: BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Grey
14301: BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Blue
14302: BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Grey
14303: BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Blue
14304: BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Grey
14305: BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Blue
14306: BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Grey
14307: BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Blue
14308: BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Grey
14309: BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Blue
14310: BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Grey
14311: BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Blue
14312: BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Grey
14313: BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Blue
14314: BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Grey
14315: BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Blue
14316: BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Grey
14317: BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Blue
14318: BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Grey
14319: BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Blue
14320: BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Grey
14321: BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Blue
14322: BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Grey
14323: BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Blue
14324: BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Grey
14325: BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Blue
14326: BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Grey
14327: BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Blue
14328: BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Grey
14329: BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Blue
14330: BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Grey
14331: BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Blue
14332: BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Grey
14333: BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Blue
14334: BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Grey
14335: BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Blue

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk