NVDB DatakatalogKabel 92

Elektrisk eller optisk leder

Egenskapstyper

Bruksområde 1274
3024: Elkraft, høyspent
3025: Utgår_Veg og gatebelysning
3026: Jordleder
3020: Utgår_Telekommunikasjon
3021: eKom, kobber
13037: Varmekabel
3022: Signalkabel
15950: eKom, fiber
3023: Elkraft, lavspent
Elnummer 11802
Tekst
Antall 2202
Tall [stk]
Produktnavn 9759
Tekst
Lengde 1327
Tall [m]
Lengde, kart 9746
Tall [m]
Farge 1293
Tekst
Framføringsveg 2023
14039: Borehull
14040: Kulvert
14041: Kabelbunt
14042: Slisse
15883: Vann
3772: Trekkrør/kanal
3773: Luftspenn
3774: Grøft
3775: Kabelbro/stige
Utleid til 11523
19572: Stat
19573: Fylkeskommune
19574: Kommune
19575: Privat
19576: Ikke utleid
Utleid til, Navn 11524
Tekst
Etableringsår 4076
Tall
Driftsmerking 9744
Tekst
Produsent 1531
Tekst
Tilleggsinformasjon 9748
Tekst
Arkivnummer 9743
Tekst
Arkivreferanse 11664
Tekst
Prosjektreferanse 11077
Tekst
Eier 5811
8258: Privat
8232: Kommune
17561: Uavklart
10698: Fylkeskommune
18588: Stat, Nye Veier
8206: Stat, Statens vegvesen
Eier, navn 9745
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 8062
18912: OPS
17714: Uavklart
10612: Privat
10534: Kommune
10456: Statens vegvesen
15951: Fylkeskommune
18783: Nye Veier
Geometri, linje 4792
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Typebetegnelse 1148
14336: BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Grey
14337: BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Blue
14338: BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Grey
14339: BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Blue
14340: BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Grey
14341: BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Blue
14342: BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Grey
14343: BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Blue
14344: BFOU (I) 250V 1x2x2.5 S3/S7 Grey
14345: BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Grey
14346: BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Blue
14347: BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Grey
14348: BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Blue
14349: BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Grey
14350: BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Blue
14351: BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Grey
14352: BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Blue
14353: BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Grey
14354: BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Blue
14355: BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Grey
14356: BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Blue
14357: BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Grey
14358: BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Blue
14359: BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Grey
14360: BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Blue
14361: BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Grey
14362: BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Blue
14363: BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Grey
14364: BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Blue
14365: BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Grey
14366: BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Blue
14367: BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Grey
14368: BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Blue
14369: BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Grey
14370: BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Blue
14371: BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Grey
14372: BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Blue
14373: BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Grey
14374: BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Blue
14375: BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Grey
14376: BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Blue
14377: BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Grey
14378: BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Blue
14379: BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Grey
14380: BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Blue
14381: BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Grey
14382: BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Blue
14383: BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Grey
14384: BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Blue
14385: BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Grey
14386: BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Blue
14387: BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Grey
14388: BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Blue
14389: G4-62,5 TB LSZH OM1
14390: G6-62,5 TB LSZH OM1
14391: G8-62,5 TB LSZH OM1
14392: G12-62,5 TB LSZH OM1
14393: G24-62,5 TB LSZH OM1
14394: G4-62,5 TBW LSZH OM1
14395: G6-62,5 TBW LSZH OM1
14396: G8-62,5 TBW LSZH OM1
14397: G12-62,5 TBW LSZH OM1
14398: G24-62,5 TBW LSZH OM1
14399: G2-50 ZC LSZH OM2
14400: G2-62,5 ZC LSZH OM1, Rød
14401: G4-50 TBW ST LSZH OM2
14402: G6-50 TBW ST LSZH OM2
14403: G8-50 TBW ST LSZH OM2
14404: G12-50 TBW ST LSZH OM2
14405: G24-50 TBW ST LSZH OM2
14406: G4-50 TBW ST LSZH OM3
14407: G6-50 TBW ST LSZH OM3
14408: G8-50 TBW ST LSZH OM3
14409: G12-50 TBW ST LSZH OM3
14410: G24-50 TBW ST LSZH OM3
14411: G4-50 TB LSZH OM2
14412: G6-50 TB LSZH OM2
14413: G8-50 TB LSZH OM2
14414: G12-50 TB LSZH OM2
14415: G24-50 TB LSZH OM2
14416: G4-9D TBW ST LSZH
14417: G6-9D TBW ST LSZH
14418: G8-9D TBW ST LSZH
14419: G12-9D TBW ST LSZH
14420: G24-9D TBW ST LSZH
14421: G12-9 AWAI
14422: G24-9 AWAI
14423: G4-9D TB LSZH
14424: G6-9D TB LSZH
14425: G8-9D TB LSZH
14426: G12-9D TB LSZH
14427: G24-9D TB LSZH
14428: G12-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
14429: G24-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
14430: G12-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
14431: G24-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
14432: RG59 B/U Koaks 75 Ohm B2 130
14433: RG59 B/U Koaks 75 Ohm 500m
14434: RG59 B/U Koaks 75 Ohm 100m Hv.
14435: RG58 C/U Koaks 50 Ohm 100m
14436: RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m
14437: RG11 Koaks 75 Ohm 500m
14438: RG213 U Koaks 50 Ohm 500m
14439: RG213 U Koaks 50 Ohm 100m
14440: RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 100m
14441: RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 500m
14442: CATV 0,8/3,6 59F tri 77% PVC
14443: CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PVC
14444: CATV 1,0/4,6 6F tri 77% LSZH
14445: CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PEF
14446: CATV 1,6/7,3 11F tri 77% LSZH
14447: CATV 1,6/7,3 11F tri 77% PEF
14448: CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC B2 130
14449: CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC
14450: CATV 1,0/4,6 6F 60% PVC B2 100
14451: CATV 1,0/4,6 6F 60% PVC
14452: MK-214 Mikrofonkabel
14453: MK-250 Mikrofonkabel
14454: Modular kabel 4x0,14, sv
14455: Modular kabel 4x0,14 ,hv
14456: Modular kabel 6x0,14 ,sv
14457: Modular kabel 8x0,14 ,sv
14458: 4 par 0,6 PT HF E4 750
14459: 6 par 0,6 PT HF E4 500
14460: 10 par 0,6 PT HF E4 350
14461: 20 par 0,6 PT HF E4 200
14462: 4 par 0,6 PTS HF E4 750
14463: 6 par 0,6 PTS HF E4 500
14464: 10 par 0,6 PTS HF E4 350
14465: 20 par 0,6 PTS HF E4 200
14466: 30 par 0,6 PTS Halogenfri
14467: 2 par 0,6 PT-SK HF
14468: 4 par 0,6 PT-SK HF
14469: 10 par 0,6 PT-SK HF
14470: 2 par 0,6 PT HF (1x4) B2 350
14471: 2 par 0,6 PT HF (1x4) B1 150
14472: 4 par 0,6 PT HF B2 150
14473: 6 par 0,6 PT HF B2 130
14474: 10 par 0,6 PT HF B2 90
14475: 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B2 350
14476: 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B1 150
14477: 4 par 0,6 PTS HF B2 130
14478: 6 par 0,6 PTS HF B2 130
14479: 10 par 0,6 PTS HF B2 90
14480: PFSK 440V 4x0,22 B1 130m
14481: PFSK 440V 4X0,22 500m
14482: PFSK 440V 6x0,22 B2 130m
14483: PFSK 440V 8x0,22 B2 130m
14484: PFSK 440V 8X0,22 500m
14485: PFSK 440V 12x0,22 B2 130m
14486: PFSK 440V 12x0,22 500m
14487: PFSK 440V 18x0,22 B2 100m
14488: PFSK 440V 25x0,22 100m
14489: PFSK 440V 2x0,5 B2 130m
14490: PFSK 440V 2X0,5 500m
14491: PFSK 440V 3x0,5 B2 130m
14492: PFSK 440V 4x0,5 B2 130m
14493: PFSK 440V 4X0,5 500m
14494: PFSK 440V 6x0,5 B2 100m
14495: PFSK 440V 6x0,5 500m
14496: PFSK 440V 8X0,5 B2 90m
14497: PFSK 440V 12X0,5 B2 60m
14498: PFSK 440V 18x0,5 100m
14499: PFSK 440V 25x0,5 100m
14500: PFSK 440V 36x0,5 250m
14501: 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH (1)
14502: 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH (2)
14503: 2 par 0,22 YFSK
14504: 4 par 0,22 YFSK
14505: 2 par 0,5 YFSK
14506: 4 par 0,5 YFSK
14507: N-LINE 6F 1,0/4,6 TRI 16-100
14508: N-LINE KAT5 UTP 4PAR 16-100
14509: N-LINE KAT6 U/UTP 16-100
14510: Kat. 5 U/UTP PVC B2 130 Hvit
14511: Kat. 5 U/UTP PVC 305 Hvit
14512: Kat. 5 U/UTP PVC 1000 Hvit
14513: Kat. 5 U/UTP LSZH 305 Hvit
14514: Kat. 5 U/UTP LSZH 1000 Hvit
14515: Kat. 6 U/UTP PVC B2 130 Hvit
14516: Kat. 6 U/UTP PVC 305 Hvit
14517: Kat. 6 U/UTP PVC 1000 Hvit
14518: Kat. 6 U/UTP LSZH 305 Hvit
14519: Kat. 6 U/UTP LSZH 1000 Hvit
14520: Kat. 6 F/UTP LSZH B2 150 Hvit
14521: Kat. 6 U/UTP LSZH B2 150 Hvit
14522: PFSP 1KV 3X25 A/10
14523: PFSP 1KV 3X50 A/16
14524: PFSP 1KV 3X95 A/35
14525: PFSP 1KV 3X150 A/50
14526: PFSP 1KV 3X240 A/70
14527: PFSP 1KV 4X25 A/10
14528: PFSP 1KV 4X50 A/16
14529: PFSP 1KV 4X95 A/35
14530: PFSP 1KV 4X150 A/50
14531: PFSP 1KV 4X240 A/70
14532: PFSP 1KV 3X1,5/1,5 (1)
14533: PFSP 1KV 3X1,5/1,5 (2)
14534: PFSP 1KV 3X2,5/2,5 (1)
14535: PFSP 1KV 3X2,5/2,5 (2)
14536: PFSP 1KV 3X4/4
14537: PFSP 1KV 3X6/6
14538: PFSP 1KV 4X1,5/1,5 (1)
14539: PFSP 1KV 4X1,5/1,5 (2)
14540: PFSP 1KV 4X2,5/2,5
14541: PFSP 1KV 4X4/4
14542: PFSP 1KV 4X6/6
14543: PFSP 1KV 2X1,5/1,5 (1)
14544: PFSP 1KV 2X1,5/1,5 (2)
14545: PFSP 1KV 2X2,5/2,5 (1)
14546: PFSP 1KV 2X2,5/2,5 (2)
14547: PFSP 1KV 2X4/4
14548: PFSP 1KV 2X6/6
14549: PFSP 1KV 2X1,5/1,5 (3)
14550: PFSP 1KV 2X2,5/2,5 (3)
14551: PFSP 1KV 3X1,5/1,5 (3)
14552: PFSP 1KV 3X2,5/2,5 (3)
14553: PFSP 1KV 3X10/10
14554: PFSP 1KV 3X16/16
14555: PFSP 1KV 3X25/16 (1)
14556: PFSP 1KV 4X10/10
14557: PFSP 1KV 4X16/16
14558: PFSP 1KV 4X25/16
14559: PFSP 1KV 2X10/10
14560: PFSP 1KV 2X16/16
14561: PFSP 1KV 3X35/16 (2)
14562: PFSP 1KV 3X50/25
14563: PFSP 1KV 3X70/35
14564: PFSP 1KV 3X95/50
14565: PFSP 1KV 3X120/70
14566: PFSP 1KV 3X150/70
14567: PFSP 1KV 3X185/95
14568: PFSP 1KV 3X240/120
14569: IFSI 1KV 3X25A/10
14570: IFSI 1KV 3X50A/15
14571: IFSI 1KV 3X95 A/29
14572: IFSI 1KV 3X150A/41
14573: IFSI 1KV 3X240 A/72
14574: IFSI 1KV 4X25 A/10
14575: IFSI 1KV 4X50 A/15
14576: IFSI 1KV 4X95 A/29
14577: IFSI 1KV 4X150A/41
14578: IFSI 1KV 4X240A/72
14579: IFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5
14580: IFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5
14581: IFSI-EMC 1KV 2X4/4
14582: IFSI-EMC 1KV 2X6/6
14583: IFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5
14584: IFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5
14585: IFSI-EMC 1KV 3X4/4
14586: IFSI-EMC 1KV 3X6/6
14587: IFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5
14588: IFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5
14589: IFSI-EMC 1KV 4X4/4
14590: IFSI-EMC 1KV 4X6/6
14591: IFSI 1KV 3X10/10
14592: IFSI 1KV 3X16/16
14593: IFSI 1KV 3X25/16
14594: IFSI 1KV 3X35/16
14595: IFSI 1KV 3X50/25
14596: IFSI 1KV 3X95/50
14597: IFSI 1KV 3X150/70
14598: IFSI 1KV 4X10/10
14599: IFSI 1KV 4X16/16
14600: IFSI 1KV 4X25/16
14601: IFSI 1KV 4X35/16
14602: IFSI 1KV 4X50/25
14603: IFSI 1KV 4X70/35
14604: IFSI 1KV 4X95/50
14605: IFSI 1KV 4X120/70
14606: IFSI 1KV 4X150/70
14607: IFSI 1KV 4X185/95
14608: IFSI 1KV 4X240/120
14609: IFSI 500V 4X0,75
14610: IFSI 500V 8X0,75
14611: IFSI 500V 12X0,75
14612: IFSI 500V 20X0,75
14613: IFSI 500V 28X0,75
14614: IFSI 750V 5X1,5
14615: IFSI 750V 7X1,5
14616: IFSI 750V 12X1,5
14617: IFSI 750V 19X1,5
14618: IFSI 750V 27X1,5
14619: IFSI 750V 37X1,5
14620: IFSI 750V 7X2,5
14621: IFSI 750V 12X2,5
14622: IFSI 750V 19X2,5
14623: IFLI 500V 2X1,5/1,5 (BUNT)
14624: IFLI 500V 2X2,5/2,5 (BUNT)
14625: IFLI 500V 2X4/4 (BUNT)
14626: IFLI 500V 2X6/6 (BUNT)
14627: IFLI 500V 3X1,5/1,5 (BUNT)
14628: IFLI 500V 3X2,5/2,5 (BUNT)
14629: IFLI 500V 4X1,5/1,5 (BUNT)
14630: IFLI 500V 4X2,5/2,5 (BUNT)
14631: IFLI 500V 2X1,5/1,5
14632: IFLI 500V 2X2,5/2,5
14633: IFLI 500V 2X4/4
14634: IFLI 500V 2X6/6
14635: IFLI 500V 3X1,5/1,5
14636: IFLI 500V 3X2,5/2,5
14637: IFLI 500V 4X1,5/1,5
14638: IFLI 500V 4X2,5/2,5
14639: IFXI 500V 3G1,5
14640: IFXI 500V 3G2,5
14641: IFXI 500V 4G1,5
14642: IFXI 500V 4G2,5
14643: IFXI 500V 5G1,5
14644: IFXI 500V 5G2,5
14645: IFLI 250V 2x1/1-R B2 150
14646: IFLI 250V 2X1/1 MM - R
14647: IX 750V 6 G/G
14648: IX 750V 25 G/G
14649: BFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5
14650: BFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5
14651: BFSI 1KV 2X6/6
14652: BFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5
14653: BFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5
14654: BFSI-EMC 1KV 3X4/4
14655: BFSI 1KV 3X6/6
14656: BFSI 1KV 3X10/10
14657: BFSI 1KV 3X16/16
14658: BFSI 1KV 3X25/16
14659: BFSI 1KV 3X35/16
14660: BFSI 1KV 3X50/25
14661: BFSI 1KV 3X70/35
14662: BFSI 1KV 3X95/50
14663: BFSI 1KV 3X150/70
14664: BFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5
14665: BFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5
14666: BFSI 1KV 4X6/6
14667: BFSI 1KV 4X10/10
14668: BFSI 1KV 4X16/16
14669: BFSI 1KV 4X25/16
14670: BFSI 1KV 4X35/16
14671: BFSI 1KV 4X50/25
14672: BFSI 1KV 4X70/35
14673: BFSI 1KV 4X150/70
14674: BI 500V 3G1,5
14675: BI 500V 3G2,5
14676: EX 1KV 2X25A
14677: EX 1KV 3X25A
14678: EX 1KV 3X50A
14679: EX 1KV 3X95A
14680: EX 1KV 4X25A
14681: EX 1KV 4X50A
14682: EX 1KV 4X95A
14683: PFSP 500V 4X0,75
14684: PFSP 500V 8X0,75
14685: PFSP 500V 12X0,75
14686: PFSP 500V 20X0,75
14687: PFSP 500V 28X0,75
14688: PFSP 750V 5X1,5
14689: PFSP 750V 7X1,5
14690: PFSP 750V 12X1,5
14691: PFSP 750V 19X1,5
14692: PFSP 750V 27X1,5
14693: PFSP 750V 37X1,5
14694: PFSP 750V 5X2,5
14695: PFSP 750V 7X2,5
14696: PFSP 750V 12X2,5
14697: PFSP 750V 19X2,5
14698: TSLF 12KV 1X50 A/16
14699: TSLF 12KV 1X150 A/25
14700: TSLF 12KV 1X240 A/35
14701: TSLF 12KV 1X400 A/35
14702: TSLF 12KV 1X630 A/35
14703: TSLF 12KV TRIPPEL 1X50 A/16
14704: TSLF 12KV TRIPPEL 1X150 A/25
14705: TSLF 12KV TRIPPEL 1X240 A/35
14706: TSLF 12KV 3X1X50 A
14707: TSLF 12KV 3X1X150 A
14708: TSLF 12KV 3X1X240 A
14709: TSLF-O 12KV 3X1X 50 A
14710: TSLF-O 12KV 3X1X150 A
14711: TSLF-O 12KV 3X1X240 A
14712: TSLF-J 12 kV 3x1x50 A KGF25
14713: TSLF-J 12 kV 3x1x150 A KGF25
14714: TSLF-J 12 kV 3x1x240 A KGF25
14715: TSLF-J 12 kV 3x1x50 A KGF50
14716: TSLF-J 12 kV 3x1x150 A KGF50
14717: TSLF-J 12 kV 3x1x240 A KGF50
14718: TSLF-OJ 12kV 3x1x50A m/KGF25
14719: TSLF-OJ 12kV 3x1x150A m/KGF25
14720: TSLF-OJ 12kV 3x1x240A m/KGF25
14721: TSLF-OJ 12kV 3x1x50A m/KGF50
14722: TSLF-OJ 12kV 3x1x150A m/KGF50
14723: TSLF-OJ 12kV 3x1x240A m/KGF50
14724: TSLF 24KV 1X 50 A/16
14725: TSLF 24KV 1X 95 A/25
14726: TSLF 24KV 1X150 A/25
14727: TSLF 24KV 1X240 A/35
14728: TSLF 24KV 1X400 A/35
14729: TSLF 24KV 1X630 A/50
14730: TSLF 24KV TRIPPEL 1X 50 A/16
14731: TSLF 24KV TRIPPEL 1X 95 A/25
14732: TSLF 24KV TRIPPEL 1X150 A/25
14733: TSLF 24KV TRIPPEL 1X240 A/35
14734: TSLF 24KV TRIPPEL 1X400 A/35
14735: TSLF 24KV 3X1X 50 A
14736: TSLF 24KV 3X1X 95 A
14737: TSLF 24KV 3X1X150 A
14738: TSLF 24KV 3X1X240 A
14739: TSLF-O 24KV 3X1X 50 A
14740: TSLF-O 24KV 3X1X 95 A
14741: TSLF-O 24KV 3X1X150 A
14742: TSLF-O 24KV 3X1X240 A
14743: TSLF-OJ 24 kV 3x1x 50A KGF25
14744: TSLF-OJ 24 kV 3x1x 95A KGF25
14745: TSLF-OJ 24 kV 3x1x150A KGF25
14746: TSLF-OJ 24 kV 3x1x240A KGF25
14747: TSLF-OJ 24 kV 3x1x 50A KGF50
14748: TSLF-OJ 24 kV 3x1x 95A KGF50
14749: TSLF-OJ 24 kV 3x1x150A KGF50
14750: TSLF-OJ 24 kV 3x1x240A KGF50
14751: TSLF-J 24 kV 3x1x50 A KGF25
14752: TSLF-J 24 kV 3x1x95 A KGF25
14753: TSLF-J 24 kV 3x1x150 A KGF25
14754: TSLF-J 24 kV 3x1x240 A KGF25
14755: TSLF-J 24 kV 3x1x50 A KGF50
14756: TSLF-J 24 kV 3x1x95 A KGF50
14757: TSLF-J 24 kV 3x1x150 A KGF50
14758: TSLF-J 24 kV 3x1x240 A KGF50
14759: TXSP 24KV 1X25 CU/16
14760: AXCLH-O 24KV LT 3X 25/16
14761: AXCLH-O 24KV LT 3X 50/16
14762: AXCLH-O 24KV LT 3X 95/16
14763: TXXP 1KV 1X 95 A
14764: TXXP 1KV 1X150 A
14765: TXXP 1KV 1X240 A
14766: TXXP 1KV 1X300 A
14767: TXXP 1KV 1X400 A
14768: TXXP 1KV 1X630 A
14769: TXXP 1KV 1X 95 CU
14770: TXXP 1KV 1X150 CU
14771: TXXP 1KV 1X240 CU
14772: TXXP 1KV 1X300 CU
14773: TXXP 1KV 1X400 CU
14774: TFXP 1KV 4G25 A
14775: TFXP 1KV 4G50 A
14776: TFXP 1KV 4G95 A
14777: TFXP 1KV 4G150 A
14778: TFXP 1KV 4G240 A
14779: TFXP-O 1kV 4G25A OPTO 8-tall
14780: TFXP-O 1kV 4G50A OPTO 8-tall
14781: TFXP-O 1kV 4G95A OPTO 8-tall
14782: TFXP-O 1kV 4G150A OPTO 8-tall
14783: TFXP-O 1kV 4G240A OPTO 8-tall
14784: TFXP-O 1kV 4G25A OPTO
14785: TFXP-O 1kV 4G50A OPTO
14786: TFSP 1KV 3X95 A/35
14787: TFSP 1KV 3X150 A/50
14788: TFSP 1KV 3X240 A/70
14789: TFSP 1KV 4G25A/10
14790: TFSP 1KV 4G50A/16
14791: TFSP 1KV 4G95 A/35
14792: TFSP 1KV 4G150 A/50
14793: TFSP 1KV 4G240A/70
14794: EFSP 3KV 1X6/6 SORT
14795: PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 (1)
14796: PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 (1)
14797: PR PLUSS 500V 2X4/4 (1)
14798: PR PLUSS 500V 2X6/6 (1)
14799: PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 (1)
14800: PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 (1)
14801: PR PLUSS 500V 3X4/4 (1)
14802: PR PLUSS 500V 3X6/6 (1)
14803: PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5 (1)
14804: PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5 (1)
14805: PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 (2)
14806: PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 (2)
14807: PR PLUSS 500V 2X4/4 (2)
14808: PR PLUSS 500V 2X6/6 (2)
14809: PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 (2)
14810: PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 (2)
14811: PR PLUSS 500V 3X4/4 (2)
14812: PR PLUSS 500V 3X6/6 (2)
14813: PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5 (2)
14814: PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5 (2)
14815: PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 B2 100
14816: PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 B2 75
14817: PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 B2 50
14818: PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 B2 50
14819: PVXP 250V 2x1/1MM B2 150
14820: PVXP 250V 2X1/1 MM
14821: PFXP 500V 3G1,5 SN
14822: PFXP 500V 3G2,5 SN
14823: PFXP 500V 4G1,5 SN
14824: PFXP 500V 4G2,5 SN
14825: PFXP 500V 5G1,5 SN
14826: PFXP 500V 5G2,5 SN
14827: PFXP 500V 3G1,5 B2 70
14828: PFXP 500V 3G2,5 B2 50
14829: PFXP 500V 4G1,5 B2 50
14830: PFXP 1KV 4G10
14831: PFXP 1KV 4G16
14832: PFXP 1KV 4G25
14833: PFXP 1KV 4G35
14834: PFXP 1KV 4G50
14835: PFXP 1KV 4G70
14836: PFXP 1KV 5G10
14837: PFXP 1KV 5G16
14838: PFXP 1KV 4G25 A
14839: PFXP 1KV 4G50 A
14840: PFXP 1KV 4G95 A
14841: PFXP 1KV 5G25 A
14842: PFXP 1KV 5G50 A
14843: PFXP 1KV 5G95 A
14844: PFXP 1KV 3G25 A
14845: PN 750V 6 BLÅ B1 100
14846: PN 750V 6 G/G B1 100
14847: PN 750V 6 BRUN B1 100
14848: PN 750V JETLINE 1,5 SORT
14849: PN 750V JETLINE 1,5 GRÅ
14850: PN 750V JETLINE 1,5 BLÅ
14851: PN 750V JETLINE 1,5 G/G
14852: PN 750V JETLINE 1,5 BRUN
14853: PN 750V JETLINE 2,5 SORT
14854: PN 750V JETLINE 2,5 GRÅ
14855: PN 750V JETLINE 2,5 BLÅ
14856: PN 750V JETLINE 2,5 G/G
14857: PN 750V JETLINE 2,5 BRUN
14858: PN 750V 10 SORT
14859: PN 750V 10 HVIT
14860: PN 750V 10 BLÅ
14861: PN 750V 10 G/G
14862: PN 750V 10 BRUN
14863: PN 750V 16 SORT (1)
14864: PN 750V 16 GUL/RØD (1)
14865: PN 750V 16 BLÅ
14866: PN 750V 16 G/G (1)
14867: PN 750V 16 BRUN
14868: PN 750V 25 SORT (1)
14869: PN 750V 25 G/G (1)
14870: PN 750V 35 SORT (1)
14871: PN 750V 35 G/G (1)
14872: PN 750V 16 SORT (2)
14873: PN 750V 16 GUL/RØD (2)
14874: PN 750V 16 G/G (2)
14875: PN 750V 25 SORT (2)
14876: PN 750V 25 GUL/RØD
14877: PN 750V 25 G/G (2)
14878: PN 750V 35 SORT (2)
14879: PN 750V 35 G/G (2)
14880: PN 750V 50 SORT
14881: PN 750V 50 GUL/RØD
14882: PN 750V 50 G/G
14883: PN 750V 70 SORT
14884: PN 750V 70 G/G
14885: PN JetSet 750V 3G1,5 B2 150
14886: PN JetSet 750V 3G2,5 B2 100
14887: PN JetSet 750V 3G4 B2 70
14888: PN JetSet 750V 4G1,5 B2 100
14889: PN JetSet 750V 4G2,5 B2 80
14890: RK 500V 0,75 SORT
14891: RK 500V 0,75 HVIT
14892: RK 500V 0,75 RØD
14893: RK 500V 0,75 BLÅ
14894: RK 500V 0,75 ORANGE
14895: RK 500V 0,75 G/G
14896: RK 500V 0,75 GRÅ
14897: RK 500V 0,75 BRUN
14898: RK 750V 1,5 SORT
14899: RK 750V 1,5 HVIT
14900: RK 750V 1,5 RØD
14901: RK 750V 1,5 BLÅ
14902: RK 750V 1,5 G/G
14903: RK 750V 1,5 GRÅ
14904: RK 750V 1,5 BRUN
14905: RK 750V 2,5 SORT
14906: RK 750V 2,5 HVIT
14907: RK 750V 2,5 RØD
14908: RK 750V 2,5 BLÅ
14909: RK 750V 2,5 G/G
14910: RK 750V 2,5 GRÅ
14911: RK 750V 2,5 BRUN
14912: RK 750V 4 SORT
14913: RK 750V 4 HVIT
14914: RK 750V 4 BLÅ
14915: RK 750V 4 G/G
14916: RK 750V 4 BRUN
14917: RK 750V 6 SORT
14918: RK 750V 6 HVIT
14919: RK 750V 6 BLÅ
14920: RK 750V 6 G/G
14921: RK 750V 6 BRUN
14922: RK 750V 10 SORT
14923: RK 750V 10 HVIT
14924: RK 750V 10 BLÅ
14925: RK 750V 10 G/G
14926: RK 750V 10 BRUN
14927: RK 750V 16 SORT
14928: RK 750V 16 HVIT
14929: RK 750V 16 BLÅ
14930: RK 750V 16 G/G
14931: RK 750V 16 BRUN
14932: RK 750V 16 G/G
14933: RK 750V 25 SORT
14934: RK 750V 25 G/G
14935: RK 750V 35 SORT
14936: RK 750V 35 G/G
14937: RK 750V 50 SORT
14938: RK 750V 50 G/G
14939: RK 750V 70 G/G
14940: KGE 25mm² (Bunt 25m)
14941: KGE 5,65 MM (BUNT 100 M)
14942: KGE 25 MM2 (5,65 MM)
14943: KGF 25 MM2 (7X2,24)
14944: KGF 35 MM2 (7X2,64)
14945: KGF 50 MM2 (7X3,01)
14946: KGF 95 MM2 (19X2,64)
14947: KGF 120 MM2 (19X2,97)
14948: KHF 25 MM2 (7X2,24)
14949: KHF 35 MM2 (7X2,64)
14950: KHF 50 MM2 (7X3,01)
14951: KHF 70 MM2 (19X2,24)
14952: KHF 95 MM2 (19X2,64)
3027: Kabel, uspesifisert
3028: Kabel, uisolert
3029: Kabel, isolert
3030: Kabelbunt
19467: TXXP-RL 1KV 5G50
19624: A5-0.6 MXLE-45P
19625: A10-0.6 MXLE-45P
19626: A20-0.6 MXLE-45P
19627: A50-0.6 MXLE-45P
19628: A100-0.6 MXLE-45P
19629: A200-0.6 MXLE-45P
19630: A300-0.6 MXLE-45P
19631: A500-0.6 MXLE-45P
19632: A700-0.6 MXLE-45P
19633: A1000-0.6 MXLE-45P
14052: PUREAX 3G1,5mm2 H07BQ-F
14053: PUREAX 3G2,5mm2 H07BQ-F
14054: PUREAX 4G2,5mm2 H07BQ-F
14055: PUREAX 5G2,5mm3 H07BQ-F
14056: PUREAX 4G4mm2 H07BQ-F
14057: PUREAX 5G4mm2 H07BQ-F
14058: PUREAX 4G6mm2 H07BQ-F
14059: PUREAX 5G6mm2 H07BQ-F
14060: PUREAX 4G10mm2 H07BQ-F
14061: PUREAX 4G16mm2 H07BQ-F
14062: PUREAX 5G10mm2 H07BQ-F
14063: PUREAX 5G16mm2 H07BQ-F
14064: G12-9 QXXE-0403LV-D
14065: G24-9 QXXE-0403LV-D
14066: G48-9 QXXE-0403LV-D
14067: G96-9 QXXE-0403LV-D
14068: G144-9 QXXE-0403LV-D
14069: G192-9 QXXE-0403LV-D
14070: G12-9D QXXE (2,3 mm)
14071: G24-9D QXXE (2,3 mm)
14072: G48-9D QXXE (2,3 mm)
14073: G96-9D QXXE (2,3 mm)
14074: G144-9D QXXE (2,3 mm)
14075: G288-9D QXXE-0403LV-D
14076: G384-9D QXXE-0403LV-D
14077: G432-9D QXXE-0403LV-D
14078: G24-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
14079: G48-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
14080: G96-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
14081: G4-9 GRSQBDV
14082: G8-9 GRSQBDV
14083: G12-9 GRSQBDV
14084: G24-9 GRSQBDV
14085: G48-9 GRSQBDV
14086: G72-9 GRSQBDV
14087: G96-9 GRSQBDV
14088: G24-9 QXXI
14089: G48-9 QXXI
14090: G96-9 QXXI
14091: G12-9 QXWE 0403LV-W1,4
14092: G24-9 QXWE 0403LV-W1,4
14093: G48-9 QXWE 0403LV-W1,4
14094: G96-9 QXWE 0403LV-W1,4
14095: G144-9 QXWE 0403LV-W1,4
14096: G192-9 QXWE 0403LV-W1,4
14097: G12-9 QXWE 0403LV-D7,0
14098: G24-9 QXWE 0403LV-D7,0
14099: G48-9 QXWE 0403LV-D7,0
14100: G96-9 QXWE 0403LV-D7,0
14101: G144-9 QXWE 0403LV-D7,0
14102: G192-9 QXWE 0403LV-D7,0
14103: G12-9 QXWE 0403LV-D9,0
14104: G24-9 QXWE 0403LV-D9,0
14105: G48-9 QXWE 0403LV-D9,0
14106: G96-9 QXWE 0403LV-D9,0
14107: G144-9 QXWE 0403LV-D9,0
14108: G192-9 QXWE 0403LV-D9,0
14109: G4-9 QXWE W0,7 MONO
14110: G8-9 QXWE W0,7 MONO
14111: G12-9 QXWE W0,7 MONO
14112: G4-50 UT30 LSZH OM2
14113: G6-50 UT30 LSZH OM2
14114: G8-50 UT30 LSZH OM2
14115: G12-50 UT30 LSZH OM2
14116: G24-50 UT30 LSZH OM2
14117: BFOU 0.6/1kV 1x95/10 P5/P12
14118: BFOU 0.6/1kV 1x150/10 P5/P12
14119: BFOU 0.6/1kV 1x185 / 10 P5/P12
14120: BFOU 0.6/1kV 1x240/16 P5/P12
14121: BFOU 0.6/1kV 1x300/16 P5/P12
14122: BFOU 0.6/1kV 2x1,5/4 P5/P12
14123: BFOU 0.6/1kV 2x2,5/6 P5/P12
14124: BFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P5/P12
14125: BFOU 0.6/1kV 2x6/6 P5/P12
14126: BFOU 0.6/1kV 2x10/ 10 P5/P12
14127: BFOU 0.6/1kV 2x16/ 16 P5/P12
14128: BFOU 0.6/1kV 3x1,5/6 P5/P12
14129: BFOU 0.6/1kV 3x2.5/6 P5/P12
14130: BFOU 0.6/1kV 3x4 /6 P5/P12
14131: BFOU 0.6/1kV 3x6/6 P5/P12
14132: BFOU 0.6/1kV 3x10/10 P5/P12
14133: BFOU 0.6/1kV 3x16/16 P5/P12
14134: BFOU 0.6/1kV 3x25 / 16 P5/P12
14135: BFOU 0.6/1kV 3x35/16 P5/P12
14136: BFOU 0.6/1kV 3x50 / 25 P5/P12
14137: BFOU 0.6/1kV 3x70 / 35 P5/P12
14138: BFOU 0.6/1kV 3x95 /50 P5/P12
14139: BFOU 0.6/1kV 3x120/60 P5/P12
14140: BFOU 0.6/1kV 3x150/60 P5/P12
14141: BFOU 0.6/1kV 4x1.5/6 P5/P12
14142: BFOU 0.6/1kV 4x2.5/6 P5/P12
14143: BFOU 0.6/1kV 4x4 /6 P5/P12
14144: BFOU 0.6/1kV 4x6/6 P5/P12
14145: BFOU 0.6/1kV 4x10/ 10 P5/P12
14146: BFOU 0.6/1kV 4x16/16 P5/P12
14147: BFOU 0.6/1kV 4x25/16 P5/P12
14148: BFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P5/P12
14149: BFOU 0.6/1kV 4x50/25 P5/P12
14150: BFOU 0.6/1kV 4x70/ 35 P5/P12
14151: BFOU 0.6/1kV 4x95/50 P5/P12
14152: BFOU 0.6/1kV 7x1.5/6 P5/P12
14153: BFOU 0.6/1kV 7x2.5/6 P5/P12
14154: BFOU 0.6/1kV 12x1.5/10 P5/P12
14155: BFOU 0.6/1kV 12x2,5 /10 P5/P12
14156: BFOU 0.6/1kV 19x1.5/10 P5/P12
14157: BFOU 0.6/1kV 19x2,5 /10 P5/P12
14158: BFOU 0.6/1kV 27x1,5 /16 P5/P12
14159: BFOU 0.6/1kV 27x2,5 /16 P5/P12
14160: RFOU 0.6/1kV 1x95/10 P1/P8
14161: RFOU 0.6/1kV 1x150/10 P1/P8
14162: RFOU 0.6/1kV 1x185/10 P1/P8
14163: RFOU 0.6/1kV 1x240/16 P1/P8
14164: RFOU 0.6/1kV 1x300/16 P1/P8
14165: RFOU 0.6/1kV 2x1,5 / 4 P1/P8
14166: RFOU 0.6/1kV 2x2,5/4 P1/P8
14167: RFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P1/P8
14168: RFOU 0.6/1kV 2x6/6 P1/P8
14169: RFOU 0.6/1kV 2x10/10 P1/P8
14170: RFOU 0.6/1kV 2x16/16 P1/P8
14171: RFOU 0.6/1kV 3x1,5/4 P1/P8
14172: RFOU 0.6/1kV 3x2,5 /6 P1/P8
14173: RFOU 0.6/1kV 3x4 / 6 P1/P8
14174: RFOU 0.6/1kV 3x6 /6 P1/P8
14175: RFOU 0.6/1kV 3x10 /10 P1/P8
14176: RFOU 0.6/1kV 3x16/16 P1/P8
14177: RFOU 0,6/1kV 3x25/16 P1/P8
14178: RFOU 0.6/1kV 3x35/ 16 P1/P8
14179: RFOU 0.6/1kV 3x50/25 P1/P8
14180: RFOU 0.6/1kV 3x70/35 P1/P8
14181: RFOU 0.6/1kV 3x95/50 P1/P8
18278: TXXP-RL 1KV 5G25
14182: RFOU 0.6/1kV 3x120/60 P1/P8
14183: RFOU 0.6/1kV 3x150/60 P1/P8
14184: RFOU 0.6/1kV 4x1,5 / 6 P1/P8
14185: RFOU 0.6/1kV 4x2,5 /6 P1/P8
14186: RFOU 0.6/1kV 4x4 / 6 P1/P8
14187: RFOU 0.6/1kV 4x6 /6 P1/P8
14188: RFOU 0.6/1kV 4x10 / 10 P1/P8
14189: RFOU 0,6/1kV 4x16 /16 P1/P8
14190: RFOU 0.6/1kV 4x25 / 16 P1/P8
14191: RFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P1/P8
14192: RFOU 0.6/1kV 4x50/25 P1/P8
14193: RFOU 0.6/1kV 4x70 /35 P1/P8
14194: RFOU 0.6/1kV 4x95 /50 P1/P8
14195: RFOU 0.6/1kV 7x1,5/6 P1/P8
14196: RFOU 0.6/1kV 7x2,5/6 P1/P8
14197: RFOU 0,6/1kV 12x1,5 /10 P1/P8
14198: RFOU 0.6/1kV 12x2,5 /10 P1/P8
14199: RFOU 0.6/1kV 19x1,5 /10 P1/P8
14200: RFOU 0.6/1kV 19x2,5 /10 P1/P8
14201: RFOU 0.6/1kV 27x1,5 /10 P1/P8
14202: RFOU 0.6/1kV 27x2,5 /16 P1/P8
14203: RFOU (C) 250V 12x2x0.75 S2/S6 Blue
14204: RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Grey
18301: PROlight 5G50
14205: RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Blue
18302: PROlight 5G25
14206: RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Grey
14207: RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Blue
14208: RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Grey
14209: RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Blue
14210: RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Grey
14211: RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Blue
14212: RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Grey
14213: RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Blue
14214: RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Grey
14215: RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Blue
14216: RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Grey
14217: RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Blue
14218: RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Grey
14219: RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Blue
14220: RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Grey
14221: RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Blue
14222: RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Grey
14223: RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Blue
14224: RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Grey
14225: RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Blue
14226: RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Grey
14227: RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Blue
14228: RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Grey
14229: RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Blue
14230: RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Grey
14231: RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Blue
14232: RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Grey
14233: RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Blue
14234: RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Grey
14235: RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Blue
14236: RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Grey
14237: RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Blue
14238: RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Grey
14239: RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Blue
14240: RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Grey
14241: RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Blue
14242: RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Grey
14243: RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Blue
14244: RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Grey
14245: RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Blue
14246: RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Grey
14247: RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Blue
14248: RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Grey
14249: RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Blue
14250: RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Grey
14251: RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Blue
14252: RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Grey
14253: RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Blue
14254: RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Grey
14255: RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Blue
14256: RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Grey
14257: RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Blue
14258: RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Grey
14259: RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Blue
14260: RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Grey
14261: RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Blue
14262: RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Grey
14263: RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Blue
14264: RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Grey
14265: RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Blue
14266: RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Grey
14267: RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Blue
14268: RFOU (I) 250V 2x2x1.5 S1/S5 Grey
14269: RFOU (I) 250V 2x2x1.5 S1/S5 Blue
14270: RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Grey
14271: RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Blue
14272: RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Grey
14273: RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Blue
14274: RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Grey
14275: RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Blue
14276: RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Grey
14277: RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Blue
14278: RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Grey
14279: RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Blue
14280: RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Grey
14281: RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Blue
14282: RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Grey
14283: RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Blue
14284: RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Grey
14285: RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Blue
14286: RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Grey
14287: RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Blue
14288: RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Grey
14289: RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Blue
14290: RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Grey
14291: RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Blue
14292: BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Grey
14293: BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Blue
14294: BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Grey
14295: BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Blue
14296: BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Grey
14297: BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Blue
14298: BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Grey
14299: BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Blue
14300: BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Grey
14301: BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Blue
14302: BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Grey
14303: BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Blue
14304: BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Grey
14305: BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Blue
14306: BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Grey
14307: BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Blue
14308: BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Grey
14309: BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Blue
14310: BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Grey
14311: BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Blue
14312: BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Grey
14313: BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Blue
14314: BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Grey
14315: BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Blue
14316: BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Grey
14317: BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Blue
14318: BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Grey
14319: BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Blue
14320: BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Grey
14321: BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Blue
14322: BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Grey
14323: BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Blue
14324: BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Grey
14325: BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Blue
14326: BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Grey
14327: BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Blue
14328: BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Grey
14329: BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Blue
14330: BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Grey
14331: BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Blue
14332: BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Grey
14333: BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Blue
14334: BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Grey
14335: BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Blue

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk