NVDB DatakatalogKryssdel 918

De enkelte delene et kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring.

Egenskapstyper

Del 11286
Tall
Trafikantgruppe 11290
19040: Gående og syklende
19042: Kjørende

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Ja
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk